ประกาศ DCMA

ประกาศเกี่ยวกับ Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

ที่ LifeBogger เราเคารพสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์และจะทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ละเมิดถูกลบออกจากบริการของเรา LifeBogger มีเรื่องราวในวัยเด็กรวมทั้งประวัติชีวประวัติบอกเล่าเกี่ยวกับนักฟุตบอล หากคุณสังเกตใด ๆ โปรดส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดที่เหมาะสมทั้งหมดไปยังความสนใจของ "การละเมิดลิขสิทธิ์" ผ่านทาง lifebogger@gmail.com เราจะดำเนินการแก้ไขทันที

ประกาศ Digital Millennium Copyright Act (DMCA) กำหนดให้การเรียกร้องการละเมิดใด ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน
  • คำอธิบายที่ดีเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งอ้างว่าถูกละเมิดโดย LifeBogger
  • คำอธิบายของเนื้อหาและข้อมูลที่ละเมิด ควรมีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้ LifeBogger ค้นหาวัสดุ
  • ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อให้ LifeBogger สามารถติดต่อคุณได้อย่างง่ายดาย
  • คำแถลงโดยคุณว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหานั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  • คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง นอกจากนี้ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลที่คุณให้เรานั้นถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

LifeBogger จะทำดีที่สุดในการตอบสนองต่อ“คำขอทั้งหมดที่จะซื้อ” ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ Digital Millennium Copyright Act (DMCA) และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ