అయ్యో! ఇది మీరు మీ జావాస్క్రిప్ట్ డిసేబుల్ కనిపించేదాకా. అది కనిపిస్తుంది ఉద్దేశించబడింది వంటి మీరు ఈ పేజీ చూడండి క్రమంలో, మేము మీ JavaScript ను తిరిగి ఎనేబుల్ చెయ్యండి కోరుతున్నాము!
హోమ్ నిర్వాహకులు

నిర్వాహకులు

ప్రతి ఫుట్బాల్ మేనేజర్ చిన్ననాటి కథ ఉంది. లైఫ్బ్యాగర్ తేదీ వరకు వారి బాల్యం నుండి ఈ మ్యాగజైర్స్ చాలా పట్టు, ఆశ్చర్యకరమైన మరియు ఆకర్షణీయ కథలను సంగ్రహిస్తుంది.

బాల్యం కథల యొక్క ఉత్తమ

ఉత్తమ ఫుట్బాల్ స్టోరీస్