முகப்பு தென் அமெரிக்கா ஃபுட்பால் கதைகள் கொலம்பிய கால்பந்து வீரர்கள்

கொலம்பிய கால்பந்து வீரர்கள்

ஒவ்வொரு கொலம்பிய கால்பந்து வீரருக்கும் குழந்தை பருவக் கதை கிடைத்துள்ளது. இங்கே, இந்த கால்பந்து வீரர்களைப் பற்றிய (சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஓய்வு பெற்ற) மிகவும் பிடிமான, ஆச்சரியமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான சுயசரிதை உண்மைகளைப் பிடிக்கிறோம்.

எங்கள் கொலம்பிய வகை காப்பகம் தென் அமெரிக்க நாட்டிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க கால்பந்து வீரர்களின் குழந்தை பருவ கதைகள் மற்றும் சொல்லப்படாத வாழ்க்கை வரலாறு உண்மைகளின் தொகுப்பைக் காட்டுகிறது.

பிழை: