வெல்ஷ் கால்பந்து வீரர்கள்

ஒவ்வொரு வெல்ஷ் கால்பந்து வீரருக்கும் ஒரு குழந்தை பருவ கதை கிடைத்துள்ளது. இந்த கால்பந்து நட்சத்திரங்களைப் பற்றிய (சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஓய்வு பெற்ற) மிகவும் பிடிமான, ஆச்சரியமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான வாழ்க்கை வரலாற்று உண்மைகளை லைஃப் போக்கர் பிடிக்கிறது.
எளிமையாகச் சொன்னால், தி லேண்ட் ஆஃப் டிராகன்களில் (வேல்ஸ்) இருந்து குறிப்பிடத்தக்க கால்பந்து வீரர்களின் (செயலில் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற) சிறுவயது கதைகள் மற்றும் சொல்லப்படாத வாழ்க்கை வரலாறு உண்மைகளின் தொகுப்பை இந்த வகை சித்தரிக்கிறது.

பிழை: