முகப்பு ஃபுட்பால் எலைட்

ஃபுட்பால் எலைட்

கால்பந்தில் ஒவ்வொரு எலைட் குழந்தைப் பருவக் கதை உண்டு. லைஃப் பேஜர், இந்த கால்பந்து உயரதிகாரிகளிடமிருந்து மிக சிறப்பாக, ஆச்சரியமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான கதைகளை கைப்பற்றுகிறது.

பிழை: