முகப்பு ஆப்பிரிக்க ஃபுட்பால் கதைகள் நைஜீரிய கால்பந்து வீரர்கள்

நைஜீரிய கால்பந்து வீரர்கள்

நைஜீரிய கால்பந்து வீரர்கள் அனைவருக்கும் குழந்தை பருவ கதைகள் உள்ளன. இந்த கால்பந்து வீரர்களின் (சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஓய்வு பெற்ற) மிகவும் பிடிக்கும், ஆச்சரியமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான சுயசரிதை உண்மைகளை லைஃப் போக்கர் பிடிக்கிறது.

எளிமையாகச் சொல்வதானால், எங்கள் நைஜீரிய கால்பந்து வீரர்கள் பிரிவு குழந்தை பருவக் கதைகள் மற்றும் சொல்லப்படாத சுயசரிதை NAIJA இலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க கால்பந்து வீரர்களின் உண்மைகளின் தொகுப்பைக் காட்டுகிறது.

பிழை: