முகப்பு ஆப்பிரிக்க ஃபுட்பால் கதைகள் ஐவரி கோஸ்ட் கால்பந்து வீரர்கள்

ஐவரி கோஸ்ட் கால்பந்து வீரர்கள்

ஐவரி கோஸ்ட் கால்பந்து வீரர்கள் அனைவருக்கும் குழந்தை பருவ கதைகள் கிடைத்துள்ளன. இந்த கால்பந்து நட்சத்திரங்களைப் பற்றிய (சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஓய்வுபெற்ற) மிகவும் பிடிமான, ஆச்சரியமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான சுயசரிதை உண்மைகளை லைஃப் போக்கர் பிடிக்கிறது.

கவனித்தபடி, எங்கள் வகை காப்பகம் கோட் டி ஐவோரிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க கால்பந்து வீரர்களின் குழந்தை பருவ கதைகள் மற்றும் சொல்லப்படாத வாழ்க்கை வரலாறு உண்மைகளின் தொகுப்பை சித்தரிக்கிறது.

பிழை: