முகப்பு ஆப்பிரிக்க ஃபுட்பால் கதைகள் கானியன் கால்பந்து வீரர்கள்

கானியன் கால்பந்து வீரர்கள்

கானியன் கால்பந்து வீரர்கள் அனைவருக்கும் குழந்தை பருவ கதைகள் உள்ளன. இந்த கால்பந்து நட்சத்திரங்களைப் பற்றிய (சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஓய்வு பெற்ற) மிகவும் பிடிமான, ஆச்சரியமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான வாழ்க்கை வரலாற்று உண்மைகளை லைஃப் போக்கர் பிடிக்கிறது.

கவனித்தபடி, கானாவில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க கால்பந்து வீரர்களின் (செயலில் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற) குழந்தைப் பருவக் கதைகள் மற்றும் சொல்லப்படாத வாழ்க்கை வரலாறு உண்மைகளின் தொகுப்பை எங்கள் வகை சித்தரிக்கிறது.

பிழை: