ගෙදර ඕෂනියා තරු

ඕෂනියා තරු

වර්තමාන සහ විශ්‍රාමික යන සෑම ඕෂනියා පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙකුටම ඔවුන්ගේ නමට ළමා කතාවක් තිබේ. ලයිෆ්බෝගර් මෙම පාපන්දු තාරකාවන් ඔවුන්ගේ ළමා කාලයේ සිට මේ දක්වා වඩාත් ග්‍රහණය කර ගත්, පුදුම සහගත හා සිත්ගන්නාසුලු කථා ග්‍රහණය කරයි.

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!