ගෙදර ඇමරිකන් ස්ටාර්ස්

ඇමරිකන් ස්ටාර්ස්

උතුරු හා දකුණු ඇමරිකාවේ සෑම පාපන්දු ක්රීඩකයෙක්ම ළමා කතාවකි. LifeBogger ග්රහණය කරගනිමින් වඩාත් ප්රියජනක, විශ්මයජනක හා ආකර්ෂණීය කථාව ග්රහණය කරගනිමින් මෙම පාපන්දු තරුනයන් දක්වා ඔවුන්ගේ ළමා කාලය දක්වා දක්වා ඇත.

ග්රේට්ෆට් කතන්දර

සත්‍ය නොකැඩූ කතන්දර

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!