Vilkår og betingelser

Les disse vilkårene nøye. Disse vilkårene gjelder bruken av LifeBogger's innhold. Det er viktig å merke seg at vi ikke tillater bruk av RSS-feeds på nettstedet for automatisk generering av innhold.

Din tilgang til og bruk av nettstedets innhold er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende. Ved å gå inn på nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene.

Lenker til andre nettsteder:

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjepartswebsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av LifeBogger.

LifeBogger har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisene til tredjepartswebsteder eller tjenester. Du anerkjenner og samtykker videre at LifeBogger ikke direkte eller indirekte skal være ansvarlig eller ansvarlig for skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom noen slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Avslutning:

Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen til vår Service umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensning, hvis du bryter vilkårene.

Alle bestemmelser i vilkårene som etter deres natur skal overholde oppsigelsen, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbetingelser, garantibeviser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Gjeldende lov:

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med internasjonale lover og uten hensyn til lovbestemmelsene.

Manglende håndheving av enhver rett eller bestemmelse av disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke håndheves av en domstol, forblir de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår Service, og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss om Tjenesten.

Endringer:

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er viktig, vil vi forsøke å gi minst 30 dager varsel før eventuelle nye vilkår som trer i kraft. Det som utgjør en vesentlig forandring, bestemmes etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter at disse endringene har blitt effektive, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt ved å bruke vårt kontaktskjema.