DCMA-kennisgeving

Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Bij LifeBogger respecteren we de rechten van auteursrechthouders en werken we samen om ervoor te zorgen dat inbreukmakend materiaal uit onze service wordt verwijderd. LifeBogger bevat Childhood Stories Plus Untold Biography Feiten over voetballers. Als u iets waarneemt, stuur dan een e-mail met alle relevante details ter attentie van "Auteursrechtinbreuk" via lifebogger@gmail.com. We zullen onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen.

De kennisgeving van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) vereist dat elke claim wegens inbreuk schriftelijk wordt ingediend en dat deze de volgende informatie bevat:

  • De fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die bevoegd is om namens hem te handelen.
  • Een goede beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het door LifeBogger is geschonden.
  • Een beschrijving van het inbreukmakende materiaal en informatie. Dit moet redelijkerwijs voldoende zijn om LifeBogger in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
  • Uw contactgegevens zodat LifeBogger gemakkelijk contact met u kan opnemen.
  • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht
  • Een verklaring dat de informatie in de melding correct is. Meer nog, op straffe van meineed, dat de informatie die u ons verstrekt juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

LifeBogger zal zijn best doen door te reageren op "alle verwijderingsverzoeken”Die voldoen aan de vereisten van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.