Нөхцөл, болзол

Эдгээр Нөхцөлийг анхааралтай уншина уу. Энэхүү нөхцлүүд нь ашиглахтай холбоотой юм LifeBogger-ийнх агуулга. Вэбсайт дээрх RSS тэжээлийг автоматаар агуулга үүсгэх зорилгоор ашиглахыг зөвшөөрдөггүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй болов уу.

Таны вэбсайтын агуулгад нэвтрэх, ашиглах нь эдгээр Нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдөхөөс хамаарна. Эдгээр Нөхцөл нь бүх зочдод хамаатай. Вэбсайт руу нэвтрэх замаар та эдгээр Нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

Бусад вэбсайтын холбоосууд:

Манай үйлчилгээ нь LifeBogger эзэмшдэг эсвэл эзэмшдэггүй гуравдагч этгээдийн вэбсайт, үйлчилгээтэй холбоос агуулж болно.

LifeBogger нь ямар ч хяналтгүй, ямар нэгэн гуравдагч этгээдийн вэбсайт, үйлчилгээний контент, нууцлалын бодлого, эсвэл практикт хариуцлага хүлээхгүй. Та шууд ба шууд бусаар хариуцлага хүлээх буюу хариуцлага хүлээхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрсөн буюу хариуцлага хүлээх буюу хариуцлага хүлээх буюу хохирол учруулах, эсвэл учирсан буюу түүнээс үүдэлтэй гэж үзсэн, эсхүл түүнтэй холбоотой эсхүл ямар нэгэн агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглах, ийм веб сайтууд эсвэл үйлчилгээнүүд.

Танай айлчилж буй гуравдагч талын вэбсайт, үйлчилгээний талаархи нөхцөл, нууцлалын бодлогыг уншихыг зөвлөж байна.

Дуусгавар болгох:

Бид таны Үйлчилгээг нэн даруй, урьдчилан мэдэгдэл, хариуцлага хүлээлгүйгээр, ямар нэгэн шалтгаанаар, ямар нэгэн хязгаарлалтгүйгээр Үйлчилгээний нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд хамаарна.

Тэдний мөн чанар нь дуусгавар болсоны дараа үлдэх нэр томъёоны бүх заалтууд нь дуусгавар болохоос үл хамааран, түүний дотор өмчлөх заалт, баталгаагаар үл тоомсорлолт, нөхөн төлбөр, өр төлбөрийн хязгаарлалт зэргийг багтаана.

Удирдах тухай хууль:

Эдгээр Нөхцөлүүд нь олон улсын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдах бөгөөд түүний зөрчилтэй холбоотой заалтыг үл харгалзан тайлбарлах болно.

Эдгээр эрхээ хэрэгжүүлэхгүй байх, эсвэл эдгээр нөхцлүүдийн заалтыг биелүүлээгүй тохиолдолд эдгээр эрхээс татгалзах асуудал гэж үзэхгүй. Хэрэв эдгээр нэр томъёоны аль нэг заалт шүүхийн хүчин төгөлдөр бус буюу хүчин төгөлдөр бус байхаар байвал эдгээр Нэмэлт заалтуудын үлдсэн заалт хэвээр байх болно. Энэхүү Нөхцөл нь бидний Үйлчилгээний талаархи бүх гэрээг бүрдүүлж, Үйлчилгээний талаархи бидний хооронд байсан аливаа урьдчилан тохиролцсон гэрээг сольж, солино.

Өөрчлөлтүүд:

Бид эдгээр нөхцлүүдийг ямар ч үед өөрчилж, өөрчлөх эрхтэй байна. Хэрэв өөрчлөлт нь материаллаг бол бид ямар нэг шинэ нэр томъёог хүчин төгөлдөр болохоос өмнө дор хаяж 30 хоногийн мэдэгдэл өгөхийг оролдох болно. Материаллаг өөрчлөлтийг юу гэж үздэг нь бидний үзэмжээр шийдэгдэх болно.

Эдгээр засварууд нь үр дүнтэй болсны дараа бидний үйлчилгээг үргэлжлүүлэн авах эсвэл ашигласнаар та шинэчлэгдсэн нэр томьёог заавал дагаж мөрдөхийг зөвшөөрөх болно. Хэрэв та шинэ нөхцлийг зөвшөөрөхгүй бол Үйлчилгээг ашиглахаа зогсоо.

Холбоо барих

Хэрэв танд эдгээр нөхцлийн талаар асуух зүйл байвал манай холбоо барих маягтыг ашиглан холбогдоно уу.