Сенегалын хөлбөмбөгчид

Сенегалын хөлбөмбөгчид бүгд хүүхдийн түүхтэй. Бид хөлбөмбөгийн эдгээр оддын (идэвхтэй, тэтгэвэрт гарсан аль алиных нь) тухай хамгийн сэтгэл хөдөлгөм, гайхалтай, сонирхолтой намтар баримтуудыг цуглуулдаг.

Ажигласнаар энэхүү ангиллын архивт Баруун Африкийн хөлбөмбөгийн улс орны алдартай хөлбөмбөгчид (идэвхтэй ба тэтгэвэрт гарсан) баримтуудын талаархи бага насны түүхийг өгүүлдэг.

алдаа: