ЭНЭ ХӨЛБӨМБӨГИЙН ТҮҮХИЙГ ХЭЗЭЭЧ БҮҮ ӨӨРИЙГӨӨ АЛДАЖ БУЙ