ഡീൻ റോസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റോറി പ്ലസ് അൺടോൾഡ് ബയോഗ്രഫി വസ്തുതകൾ

ഡീൻ റോസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റോറി പ്ലസ് അൺടോൾഡ് ബയോഗ്രഫി വസ്തുതകൾ

Our Deanne Rose Biography tells you Facts about her Childhood Story, Early Life, Parents – Dean Mighty (Father), Anne-Marie Rose-Mighty (Mother), Family Background, Siblings – Brothers (Wes Rose and Deangelo Rose), Sister (Carlene Rose Cori), Grandparents, Relatives, etc.

This article about Deanne Rose also explains his Family Origin, Ethnicity, Religion, Hometown, Education, Tattoo, Net Worth, Zodiac, Personal Life, and Salary Breakdown.

In a nutshell, this article breaks down the full history of Profile Deanne Rose.

This is the story of a girl who almost gave up pursuing a career in soccer because she didn’t make the under-15 list.

Surprisingly, less than two years later, she was invited to play for the Under-17 team.

പ്രീമുൾ:

Our version of Deanne Rose’s Biography begins by unveiling notable events of her childhood years. Next, we’ll explain the Canadian star’s early career highlights. Finally, we’ll tell how the Canadian Soccer Sensation rose to become one of the best soccer players in her country.

LifeBogger hopes to whet your autobiography appetite as you read this Nichelle Prince’s Biography piece.

To begin with, let’s show you this gallery that tells a story – of her childhood days to rise. Indeed, the Canadian soccer champ has come a long way in her amazing Life journey.

Deanne Rose Biography - From her childhood to the moment she became famous.
Deanne Rose Biography – From her childhood to the moment she became famous.

Yes, everyone knows Deanne Rose made history by being the youngest national team member at the 2016 Rio Olympics.

Therefore, cementing her reputation as one of the Women’s Super League brightest newcomers.

While writing stories about female Canadian Soccer Players, we found a knowledge deficit. The truth is, not many fans have read Deanne Rose’s Biography, which is quite interesting. So, without further ado, let’s get started.

Deanne Rose Childhood Story:

For Biography starters, the Canadian Soccer Star’s full Names are Deanne Cynthia Rose. The female soccer athlete was born on the 3rd day of March 1999 to her Mother, Anne-Marie Rose Mighty, and Father, Dean Mighty, in New Tecumseth-Alliston, Ontario, Canada.

Deanne Rose arrived in the world as the third child out of four siblings. All children were born into the marital union between their Dad, Dean Rose, and Mum, Anne-Marie Rose Mighty.

You can tell Deanne Rose’s parents formed her name from the fusion of their names, Dean and Anne. How creative!

Like every other Jamaican parent, they instilled discipline and respect and used traditional Jamaican proverbs and sayings to teach their children valuable life lessons.

Now, let’s introduce you to the Canadian GoalScorer Parents. Dean Mighty and Anne-Marie Rose Mighty showed us that one of the greatest gifts parents can give their children is to help them discover their passions.

They also continue to show use that parents ought to support their children in pursuing their dreams.

Meet  Deanne Rose's Parents. Her Father's name is Dean Mighty, and Her Mum is Anne-Marie Rose Mighty.
Meet  Deanne Rose’s Parents. Her Father’s name is Dean Mighty, and Her Mum is Anne-Marie Rose Mighty.

വളരുന്ന വർഷങ്ങൾ:

Deanne Rose grew up with her three other siblings, two brothers, Wes Rose and Deangelo Rose and a Sister, Carlene Rose Cori.

Although there is no public information about their order of birth, we are certain the Canadian star is older than Deangelo Rose. She is also closer to him as she has more pictures with him than any of her siblings.

Deanne Rose's mother holding her and carrying her younger brother, Deangelo Rose.
Deanne Rose’s mother holding her and carrying her younger brother, Deangelo Rose.

You can tell the Canadian Goal Scorer was a bubbly kid. She smiled a lot and loved to eat, especially apples.

Growing up, she received love and tenderness from her parents especially her mother. She says her mother, Anne-Marie Rose-Mighty is the reason why she is a soccer player today.

From our research, the talented soccer player grew up in a close-knit family and was close to her siblings. They were all partners in crime as well as lifelong confidants.

Deanne Rose and her siblings grew up in a middle-class Christian family in New Tecumseth-Alliston, Ontario, Canada.  While her parents’ occupation is unknown, we are certain they provided their children with basic needs.

Deanne Rose was a very active child while growing up, full of life and loved by others. She tried out various sports with her brothers while growing up. She decided to settle for soccer when her mother enrolled her on a local side soccer team.

Deanne Rose Early Life:

The women’s soccer athlete from Canada comes from a sports-loving family as her family enjoys watching soccer.

Deanne Rose as a child.
Deanne Rose as a child.

Her Mother was the deciding and most important factor. At age 4, she enrolled Deanne Rose in a side soccer team, and she did not stop there.

She made sure to drive the talented soccer player to soccer practices and ensured Deanne Rose was where she needed to be at the right time.

Talent is nothing compared to passion and consistency, which is the case for Deanne Rose. She did not come from a long line of soccer players, but she did not let that stop her from pursuing her passion for soccer.

Deanne Rose’s Family Background: 

The Canadian Soccer Player comes from a sport-loving family background. She grew up loving sports, just like her brothers.

She refers to her family as her support system. Therefore, we are certain her family members love soccer and are passionate about the sport.

From Left: Corlene Rose Cori, Wes Rose, Deanne in Red, Deangelo Rose, Dean Mighty and Anne-Marie Rose-Mighty.
From Left: Corlene Rose Cori, Wes Rose, Deanne in Red, Deangelo Rose, Dean Mighty and Anne-Marie Rose-Mighty.

Growing up, they enjoyed watching and playing soccer together. This made it a bonding experience for her family, as they cheered on their favourite teams or players and shared the excitement of the game. 

Although the Canadian Soccer Star came from a middle-class family, Deanne Rose never had to worry about her basic needs.

Her parents worked hard to ensure she had everything she needed to succeed in soccer, including quality coaching and equipment.

They also made sure to raise her in a godly way by providing a thriving environment and a devoted Christian home.

Her mother was particularly supportive as she would shuttle between work and taking Deanne Rose to practice.

There is limited information about the parents of the Canadian Star, their occupation and marital status, but we are certain that they continue to provide the necessary support she needs. 

Deanne Rose comes from a close-knit family, and they do not fail to show their support for the Canadian Superstar. They might not have much, but their loyalty and love for one another keep them together.

Deanne Rose Family Origin:

Our Canadian Superstar was born to Jamaican parents in New Tecumsmeth-Alliston, Ontario, Canada.

The name of this town was derived from the name Tecumseh, a Shawnee chief from the Ohio River Valley that fought alongside the British during the War of 1812. Interestingly, it was established in 1991, eight years before the birth of Deanne Rose.

While New Tecumseth is the birthplace of the Canadian Soccer Player, her parents are originally from Jamaica.

Deanne Rose’s father, Dean Mighty, was born in St. Ann’s Bay, Jamaica. On the other hand, her mother, Anne-Marie Rose-Mighty, was born in Clarendon, Jamaica. 

Together, they moved to Canada to start a family and give their children a chance at a better life.

Deanne Rose Ethnicity:

Rose is of Jamaican ancestry. She also has African roots like സിമി അവുജോ ഒപ്പം സുര യെക്ക. Her Mum and Dad are Jamaicans by birth and moved to Canada to settle and have their family.

Deanne Rose speaks English fluently and has not publicly stated if she speaks any other languages.

The Rose family are not the only Jamaicans living in Canada, as Jamaican Canadians make up over 20.5% of Canadians living in Canada. 

Deanne Rose Education:

The Canadian Soccer Star’s parents enrolled her in the Ernest Cumberland Elementary School. The school was founded in 1992 and is located at 106 Eight Avenue, Alliston, Ontario.

Deanne Rose Elementary School.
Deanne Rose Elementary School.

For her secondary school education, she attended Saint Thomas Aquinas Catholic Secondary School, founded in 1984 and located in Tottenham, Ontario. 

After her high school graduation, the Canadian Star decided to travel to the United States of America for her University education.

Deanne Rose graduated from the University of Florida.
Deanne Rose graduated from the University of Florida.

She attended the University of Florida and graduated in 2021 with a degree in sociology. While in school, she played for the University’s Florida Gators soccer team.

Other notable alumni include Savannah Jordan, Erin Baxter, and Heather Mitts.

കരിയർ‌ ബിൽ‌ഡപ്പ്:

During her education at Saint Thomas Aquinas Catholic Secondary School, she played briefly for Scarborough United. This is the largest Ontario all-female player club dedicated to providing exclusive soccer programmes for women of all ages.

The female Canadian Soccer Player from childhood loved and enjoyed playing sports with her brothers. She nearly gave up the sport when she wasn’t selected to represent Canada at the under-15 level. As luck may have it, she was invited to play for Canada’s under-17 international games a year later.

The Canadian Soccer Queen is a natural as she made her mark in every club she played for. Scoring goals is her forte and has earned her the admiration of her coaches. 

Deanne Rose Biography – Soccer Story:

At the age of four, the Canadian Soccer Striker’s mum had already enrolled her on a soccer club suitable for her age. This was where her skill was first tested.

As she grew, she first played for Alliston Soccer Club and Bradford, SC. These soccer clubs helped in honing her soccer-playing skills. 

Later she played for Scarborough GS United between 2015 and 2017. Although her performance at these clubs is unknown, we can tell she excelled due to her explosive soccer skills. Surely, her training from these platforms helped shape her soccer-playing skills.

In all these, her mother, Anne-Marie Rose-Mighty, ensured she did not miss any soccer practice. She created a balance between her work and driving her soccer starlet daughter to wherever she needed to be, thus, encouraging her daughter to give her best.

She almost gave up pursuing a career in soccer and decided that school was the best option for her. Fortunately, the universe had other plans, and she had never looked back.

Deanne Rose Bio – Road to Fame Story:

The Canadian Soccer Player had doubts if she wanted to continue playing soccer. At age 15, she was not selected to represent Canada at the Rio Olympics Under-15 games in 2014.

Deanne Rose’s talent on the field quickly caught the attention of the national team scouts, and she was invited to join the Canadian U-17 team. At age 16, she debuted for the team in 2015 at the CONCACAF Women’s U-17 Championship and helped lead the team to the tournament’s title. This was less than two years after she doubted having a soccer career.

The Canadian Forward’s success with the U-17 team earned her a call-up to the Canadian senior national team in 2016 and was a major turning point in Deanne Rose’s career. She made her debut for the team in February of that year and has been a regular squad member ever since.

She has played in numerous international tournaments, including the 2015 Women’s World Cup, where she became the youngest goal scorer in the tournament’s history. This feat helped establish her as a widely recognized and beloved female soccer player and set the stage for continued success in the years to come.

During her university days, Deanne Rose played for the Florida Gators and ensured she took her passion and skill for soccer seriously.

Deanne Rose playing for the Florida Gators.
Deanne Rose playing for the Florida Gators.

Due to her admirable soccer-playing skills, she was immediately signed to the Reading Football Club one month before she graduated from the University of Florida. 

Under Coach Kelly Chambers, she has made 22 appearances and has scored four goals for Reading FC.

Deanne Rose Biography – Rise to Fame Story:

The Canadian athlete’s rise to fame began in 2015 when Rose made history by becoming the youngest player to score a goal in the Women’s World Cup. 

In February 2016, she joined the Canadian Women’s National Team and scored her first two goals for the team. This helped Canada win 5–0 during the 2016 CONCACAF Women’s Olympic Qualifying Championship group stage when they played against Guyana

Deanne Rose handling the ball during a tournament match between Canada and Costa Rica.
Deanne Rose handling the ball during a tournament match between Canada and Costa Rica.

She scored her third tournament goal during the semifinal helping Canada win 3–1 and qualify for the 2016 Rio Olympics when they played against Costa Rica.

In August 2016, at age 17, she helped Canada win their second Olympic bronze medal after scoring the game-opening goal during the third-place match against Brazil, in which Canada won 2–1. This earned her the title of the youngest female Olympic goalscorer.

Rose continued to impress with her talent and work ethic, playing college soccer at the University of Florida from 2017 to 2020. She was named the Southeastern Conference Freshman of the Year in 2017 and was an All-SEC selection in 2017 and 2019.

In May 2019, she was named to the 2019 FIFA Women’s World Cup roster. In February 2021, Deanne Rose, Nichelle Prince, and Allysha Chapman represented Canada in the SheBelieves Cup. This is a women’s football tournament formed to inspire women in sports.

In August 2021, during the finals of the 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan, Rose scored the tying penalty during the shootout.

Deanne Rose enjoying the feel of her gold medal.
Deanne Rose enjoying the feel of her gold medal.

The Canadians won the gold medal, making them the first Canadian soccer team to do so in 117 years. 

To top the list of her achievements, in January 2022, she was honoured as Canada’s soccer player of the month.

Deanne Rose Injury:

In September 2022, during the English Women’s Super League, the Canadian Scorer suffered a ruptured Achilles hill injury 20 minutes into Reading FC’s opening match against Manchester United.

This injury was speculated to ruin her chances of participating in the 2023 FIFA World Cup. From the look of things, the Canadian Scorer is recovering well, and we expect to see her presenting Canada in this year’s FIFA world cup.

Deanne Rose Husband:

When writing this biography, the Canadian athlete is not linked to any husband, boyfriend or other love interests. She seems to be focused on her career.

കുട്ടികൾ:

Deanne Rose has no children at the time of writing this. But we can’t help but wonder if any of her children will follow their mother’s path.

സ്വകാര്യ ജീവിതം:

Outside of her soccer career, Deanne Rose is passionate about representation in soccer. She has a soccer camp where she trains young girls in the art of soccer. There, she encourages them to pursue a career in soccer.

The Canadian Superstar also loves to travel and is not scared to share snippets of her travel history on her Instagram page. Talk about a healthy balance of work and leisure; Deanne Rose will be in the middle of that conversation.

If you are wondering if the Canadian Super Star is tatted, the answer is No. Deanne Rose has no tattoos on her body.

For our Zodiac sign enthusiasts, the Canadian Striker is a Pisces. This means she is compassionate and empathic. Often, she is inclined to throw herself into caring for others at all costs.

This is true as she has been active in ensuring that young girls from her place of birth have access to quality soccer education.

Interestingly, she shares the same zodiac sign as the female Manchester United player Mary Earps. If you compare their Instagram feed, you will notice they share a lot more in common than a zodiac sign.

Deanne Rose Lifestyle:

Getting to know the Canadian Athlete Lifestyle would help you get a complete picture of the standard of living.

Deanne Rose lives an organized life in the United Kingdom. She lives a life devoid of irrational spending. The Canadian Striker always holds on to practical needs that don’t cost much.

At the time of writing, there is no such thing as exotic cars or big mansions easily noticeable by female soccer players who live flamboyant lifestyles.

Aside from the occasional holidays she spends alone, she has a humble lifestyle. But you can always tell the 24-year-old Canadian Player has an eye for the finer things in life.

Deanne Rose Car:

Surely the Canadian Striker moves around with cars but what type? This information is currently unavailable, but we will be sure to notify you once we have the scoop.

Deanne Family Life:

The Canadian Striker never forgets to refer to her family as her support system. More importantly, Deanne has a close-knit typical Jamaican-Canadian family.

It is indescribable how happy, grateful and proud she is to have these sets of people supporting
her from day one.

She was recently honoured back home in New Tecumseth and had her family by her side to celebrate with her. A theme park was named after her, and it is called the Deanne Cynthia Rose Park.

Deanne Rose and her family at the event.
Deanne Rose and her family at the event.

For the female athlete, a family is a group of people who love and support each other unconditionally.

About Deanne Rose’s Father:

We can tell that the Canadian Striker’s father is a visionary man, a proud Dad who plays the supportive role of being both a mentor and advisor for his daughter. The proud Dad of four continues to support Deanne Rose’s football aspirations. 

Deanne Rose’s father was born in St. Ann’s Bay, Jamaica. This is a town famous for its caves and sinkholes. Interestingly, there is a cave there known as the Bat Cave.

Although not much is known about the Canadian Soccer Queen’s father, as he has made a conscious decision to keep his life private. Like every father, we are certain he provides for his family to the best of his capabilities. He continues to support his daughter and can be spotted in some group pictures.

Proud parents, Dean Mighty and Anne-Marie Rose-Mighty, celebrating with their daughter.
Proud parents, Dean Mighty and Anne-Marie Rose-Mighty, celebrating with their daughter.

About Deanne Rose’s Mother:

Anne-Marie Rose-Mighty is the driving force behind her daughter’s career in soccer.

Deanne Rose’s mother was born in Clarendon, Jamaica, a town famous for the therapeutic quality of its waters.

She made sure she drove her future starlet to every soccer practice, sacrificing her time and ensuring she provided her daughter with the emotional support she needed.

In one of her interviews, Deanne Rose admitted that her mother is her biggest supporter and has been there for her since day one. 

Her words of encouragement have made Deanne Rose maintain a level of humility, even amidst the title of being the youngest soccer player to grace the Olympics.

Deanne Rose’s mother is a testament to the importance of family support in the lives of rising young Canadian soccer players.

Deanne Rose’s Siblings:

Our siblings resemble us just enough to make all their differences confusing. This is especially true for Deanne Rose and her siblings, who share a striking resemblance.

About Deanne Rose’s Elder Brother:

Wes Rose is the elder brother of our Canadian Soccer Queen. Growing up, he played different sports, and Deanne Rose followed in her brother’s footsteps. 

Deanne Rose brothers and parents as Wes Rose showing off his sister's medal.
Deanne Rose brothers and parents as Wes Rose showing off his sister’s medal.

It was this admiration she has for her elder brother that inspired her to take her soccer career seriously.

Wes Rose shares a loving sibling bond with his baby sister and continues to support her.

About Deanne Rose’s Younger Brother:

Deangelo Rose is the Canadian athlete’s younger brother and always supports his sister.

Deanne Rose and her brother, Deangelo Rose, during her homecoming celebration.
Deanne Rose and her brother, Deangelo Rose, during her homecoming celebration.

After she won the gold medal at the Olympics, he rode in the same car as Deanne Rose. This happened as the whole town of New Tecumseth welcomed them amidst cheers and celebration. 

About Deanne Rose’s Elder Sister:

Carlene Rose Cori is the Canadian Striker’s only sister, and they share a close bond and support each other.

Deanne Rose, her sister, Carlene Rose Cori and younger brother, Deangelo Rose.
Deanne Rose, her sister, Carlene Rose Cori and younger brother, Deangelo Rose.

About Deanne Rose Relatives – Cousins:

At the time of writing this biography, no documentation exists on their names, but we can confirm that they always support the Canadian Soccer Queen. 

Deanne Rose and her extended family members celebrating after her win in the Olympic games.
Deanne Rose and her extended family members celebrating after her win in the Olympic games.

The fantastic bond between Deanne Rose and her extended family members is beautiful. Little wonder why she always wishes they were present whenever they can’t make it to any of her big games. Thanks to these sets of persons who remain her biggest home base fans.

One of the reasons she enjoyed a fruitful soccer career start was the fantastic support she got from her extended family members.

The truth is, there is almost an atmosphere of joy whenever Deanne Rose extended family members gather for any celebration.

Deanne Rose Grandparents:

The Canadian Soccer Player’s Grandparents played important roles in her life and that of her siblings.

In addition to educating Deanne Rose and her siblings about what life is like in Jamaica and instilling in them the virtues of humility. They ensured they provided unconditional love not just for Deanne Rose but for her parents as well.

There is not much public information about them, but they support the Rose family whenever possible. Thus creating a fun and nurturing environment for their grandchildren to grow and thrive.

പറഞ്ഞറിയിക്കാത്ത വസ്തുതകൾ:

In the concluding section of Deanne Rose’s Biography, we’ll unveil more facts you might not know about her. So without further ado, let’s jump right into it.

Deanne Rose Salary:

Professionals earn up to £35,000 per year in the Women’s Super League; we are certain her salary falls in that range.

How Rich is the Olympic Gold Medalist:

Although Deanne Rose comes from a middle-class family, her net worth is still speculation as there are no exact figures.

The estimated net worth of Deanne Rose is approximately $5 million. Deanne Rose’s sources of wealth are mostly her football wages, contract bonuses and sponsorship deals. Right now, she has a signed deal with Adidas, which is a big deal for her.

Deanne Rose FIFA:

The Canada-born star is one of the best female soccer players ever to grace the field. Her abilities speak for themselves. Like എല്ല ടൂൺ ഒപ്പം എല്ലെൻ വൈറ്റ്, she enjoys total green acceleration and sprint speed stats.

കനേഡിയൻ സോക്കർ താരത്തിന്റെ ഫിഫയുടെ പ്രൊഫൈൽ.
കനേഡിയൻ സോക്കർ താരത്തിന്റെ ഫിഫയുടെ പ്രൊഫൈൽ.

The FIFA rating shows she has a high score of 81 potential and 72 ratings. Deanne Rose possesses great movement skills on the field, especially in her sprint speed and acceleration.

Her strength, dribbling skills and ball control skills are also topnotch. It is safe to say that the Canadian Goal Scorer is a phenomenal soccer player, and we know there is more to come because she is still young.

Deanne Rose Religion:

The soccer player is a Christian who acknowledges that God plays an important role in her
life. Deanne Rose always has her Christianity faith in mind, and that has helped make her
humility extraordinary.

She was born and raised in a devout Christian home. Her place of birth and ethnicity are both Christain countries. 

വിക്കി സംഗ്രഹം:

This table breaks down the content of Deanne Rose’s Biography.

പൂർണ്ണമായ പേര്:Deanne Cynthia Rose
ജനിച്ച ദിവസം:3rd day if March, 1999
ജനനസ്ഥലം:New Tecumseth-Alliston, Ontario, Canada
പ്രായം:24 വയസും 2 മാസവും.
മാതാപിതാക്കൾ:Dean Mighty (Father) and Anne-Marie Rose-Mighty
സഹോദരന്മാർ:Wes Rose and Deangelo Rose
സഹോദരി:Carlene Rose Cori
കുടുംബ ഉത്ഭവം:Father is from St Anne's Bay, Jamaica and Mother is from Clarendon, Jamaica
ദേശീയത:കാനഡ
മതം:ക്രിസ്തുമതം
വിദ്യാഭ്യാസം:Ernest Cumberland Elementary School, Saint Thomas Aquinas Catholic Secondary School, and University of Florida.
ഉയരം:1.6 സെ.മീ
പ്ലേയിംഗ് സ്ഥാനം:മുന്നോട്ട്
വാർഷിക ശമ്പളം:£35,000 (2023 കണക്കുകൾ)
മൊത്തം മൂല്യം (2023)$ 5 മില്ല്യൻ
യുവജന ടീമുകൾ:Alliston SC, Bradford SC, Scarborough GS United
സ്പോൺസർഷിപ്പ്:അഡിഡാസ്
രാശി ചിഹ്നം:മീശ

അവസാന കുറിപ്പ്:

Deanne Rose is a Canadian soccer player, born on January 3, 1999, in New Tecumseth, Alliston, Ontario, Canada. She was born into a middle-class Christian home. She shared her childhood with her three siblings; Wes Rose, Deangelo Rose and Carlene Rose Cori.

Her Jamaican-Canadian parents and parents provided for her and her siblings to the best of their capabilities and, at the same time, instilled in them the important virtues of life, one of which is humility.

Growing up, Deanne Rose enjoyed playing sports with her brothers, and this made her mother enrol her in a football club at age four.

She began her youth career with Alliston Soccer Club and debuted for Canada at 17 in 2016, where she quickly became a key player.

She helped Canada win a bronze medal at the 2016 Rio Olympics and scored the tournament’s opening goal playing alongside Desiree Scott, ക്രിസ്റ്റീൻ സിൻക്ലെയർ and Sophie Schmidt.

Rose also played in the 2019 Women’s World Cup, where Canada reached the round of 16. In her professional career, Rose has played for the University of Florida Gators and is currently playing for the Reading Football Club. She has won numerous awards, including the Golden Medal at the 2020 Tokyo Olympic Games.

The Canadian Goalscorer is one of the WSL’s biggest stars due to her explosive skills on the field. 

She has experienced tremendous growth since her debut and has continued to wax stronger in her soccer career, even at the young age of 24. 

Outside football, she is an empathetic individual and has hosted summer soccer camps for young girls in her place of birth to encourage them to pursue a career in Soccer.

അഭിനന്ദന കുറിപ്പ്:

Thank you for taking the time to read LifeBogger’s version of Deanne Rose’s Biography. We care about accuracy and fairness in the constant routine of delivering Canadian Soccer stories. Deanne Rose’s Biography is part of LifeBogger’s Female Soccer story collection.

Kindly contact us via comments if you notice anything that doesn’t look right in this memoir of the Olympic Gold Medalist. Also, please tell us what you think about the career of the Canadian Soccer Player and the impressive article we’ve made about her.

Asides from Deanne Rose’s Bio, we’ve got other great Childhood Stories for your reading pleasure. In fact, the Life History of നിഷേൽ പ്രിൻസ് ഒപ്പം ലീ ഷുല്ലർ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും.

നീ അവിടെയുണ്ടോ! ഞാൻ ജോ ഹെൻഡ്രിക്‌സ്, ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമിയും ഫുട്‌ബോൾ കളിക്കാരുടെ പറയാത്ത കഥകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുള്ള എഴുത്തുകാരനുമാണ്. കളിയോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങി, കാലക്രമേണ കൂടുതൽ ശക്തമായി. ഊഷ്മളവും സൗഹൃദപരവുമായ രചനാശൈലിയിലൂടെ, വായനക്കാരിൽ ഇടപഴകാനും അവർ ആരാധിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ കൗതുകകരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ജിജ്ഞാസ ഉണർത്താനും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി നൽകുക!
നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക