Правила и услови

Внимателно прочитајте ги овие Услови и правила. Овој термин и состојба се однесуваат на користење на содржината на LifeBogger. Битно е да се напомене дека не дозволуваме употреба на нашите RSS-канали на веб-страница за автоматска генерирање на содржини.

Вашиот пристап и користење на содржината на веб-страницата е условена од вашето прифаќање и усогласеност со овие Услови. Овие Услови се однесуваат на сите посетители.

Со пристапување на веб-страницата, вие се согласувате да бидете обврзани со овие Услови.

Линкови до други веб-сајтови

Нашата услуга може да содржи линкови до веб-страници на трети лица или услуги кои не се во сопственост или контролирани од LifeBogger.

LifeBogger нема контрола над и не презема никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на било кои трети страни веб-страници или услуги. Вие понатаму признавате и се согласувате дека LifeBogger не е одговорен или одговорно, директно или индиректно, за било каква штета или загуба предизвикана или наводена да биде предизвикана од или во врска со користење или потпирање на таква содржина, стоки или услуги достапни на или преку такви веб сајтови или услуги.

Ние силно препорачувам да го прочитате Услови и правила и политики на приватност на било кој веб-сајтови или услуги на трети лица што ги посетувате.

Престанок

Ние можеме да го прекинеме или прекинеме пристапот до нашата служба веднаш, без претходна најава или одговорност, од која било причина, вклучувајќи, без ограничување, ако ги прекршите Условите.

Сите одредби на условите кои по својата природа треба да преживеат престанок ќе преживеат престанок, вклучувајќи, без ограничување, одредби за сопственост, одрекување од гаранција, обештетување и ограничување на одговорност.

Важечки закон

Овие Услови се регулираат и толкуваат во согласност со законите на Нигерија, без оглед на одредбите за судир на законот.

Нашиот неуспех да се спроведе било какво право или одредба од овие Услови нема да се смета за откажување од тие права. Ако било која одредба од овие Услови се смета за невалидна или неприменлива од страна на судот, останатите одредби од овие Услови ќе останат во сила. Овие Услови го сочинуваат целиот договор меѓу нас во врска со нашата Услуга и ги заменуваат и заменуваат сите претходни договори што може да ги имаме меѓу нас во врска со Услугата.

Промени

Ние го задржуваме правото, по наше дискреционо право, да ги менуваме или замениме овие Услови во секое време. Ако ревизијата е материјална, ние ќе се обидеме да обезбедиме најмалку 30 дена пред да ги примените новите услови. Она што претставува материјална промена ќе биде утврдено со наше дискреционо право.

Со продолжување на пристапот или користењето на нашата служба по овие ревизии стапи на сила, вие се согласувате да бидете обврзани со ревидираните услови. Ако не се согласувате со новите услови, престанете да ја користите услугата.

Контакт

Ако имате какви било прашања во врска со овие Услови, ве молиме контактирајте не на lifebogger@gmail.com