ទំព័រដើម ស្លាក កំណត់ហេតុកីឡាបាល់ទាត់ស៊ីភីភី

កំណត់ហេតុកីឡាបាល់ទាត់ស៊ីភីភី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់សៀវភៅកំណត់ហេតុកីឡាស្ព័តភីស៊ីរបស់លីហ្វបហ្គឺហ្គឺ។ ស្លាកនេះមានជីវប្រវត្តិរឿងកុមារភាពរបស់អ្នកលេងកីឡាស៊ីធីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលដែលបានលេងហ្គេមដ៏ស្រស់ស្អាត។

កំហុស: ព្រមាន: ការជ្រើសរើសខ្លឹមសារត្រូវបានបិទ!!