នេះជាមូលហេតុដែលអ្នកដឹកនាំខាងស្មារតីនៃក្រុម Burnley FC ត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថា“ផេះ - ខាស។” ។ អ្នកលេងបាល់ទាត់ Burnley ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅចំណុចភីកអាប់នៅពេលព្រឹកភាគច្រើនមុនពេលប្រធានក្រុមរបស់ពួកគេនិង No10 មកដល់ដើម្បីជ្រើសរើសពួកគេ។