ვადები და პირობები

გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს პირობები და პირობები. ეს ტერმინები და პირობები ეხება LifeBogger- ის შინაარსის გამოყენებას. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჩვენ არ დავუშვებთ RSS- ის RSS feed- ის ვებ-გვერდებზე საიტის შექმნის შინაარსს.

ვებ-გვერდის შინაარსის ხელმისაწვდომობა და გამოყენება განპირობებულია ამ პირობების მიღებასა და შესაბამისობაში. ეს წესები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე.

ვებგვერდის წვდომის გზით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ეს პირობები აკმაყოფილებს.

ბმულები სხვა საიტებზე

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს მესამე მხარის ვებ-გვერდების ან სერვისების ბმულებს, რომლებიც არ ეკუთვნის ან კონტროლდება სიცოცხლის ბიოგრაფით.

LifeBogger არ აქვს კონტროლი და არ იღებს პასუხისმგებლობას, შინაარსს, კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ან პრაქტიკას ნებისმიერი მესამე მხარის ვებსაიტებზე ან სერვისებზე. თქვენ კიდევ უფრო ვაღიარებთ და ეთანხმებით, რომ სიცოცხლისუნარიანობა არ არის პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი, უშუალოდ ან ირიბად, ნებისმიერი ზიანისათვის ან ზარალისთვის, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოდ გამოწვეული იქნება ამგვარი შინაარსის, საქონლის ან მომსახურების შესახებ ნებისმიერი ასეთი ვებ-გვერდი ან მომსახურება.

ჩვენ გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ნებისმიერი მესამე მხარის საიტები ან მომსახურების, რომ თქვენ ეწვევა.

შეწყვეტა

ჩვენ შეიძლება შეწყვიტოს ან შეაჩეროს ჩვენი სერვისის ხელმისაწვდომობა დაუყოვნებლივ წინასწარ გაფრთხილების ან ვალდებულების გარეშე, ნებისმიერი მიზეზით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, თუ დარღვეულია პირობები.

პირობების ყველა დებულება, რომელთაც თავიანთი ბუნებით უნდა შეენარჩუნებინათ შეწყვეტა, უნდა შეწყდეს შეწყვეტა, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, საკუთრების დებულებები, გარანტიის უარყოფა, პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა.

მმართველი სამართალი

ეს წესები რეგულირდება და გაითვალისწინეს ნიგერიის კანონების შესაბამისად, კანონის უზენაესობის გათვალისწინებით.

ამ ვადების ნებისმიერი უფლების ან დებულების შესრულების ჩავარდნა არ შეიძლება ჩაითვალოს ამ უფლებების უარის თქმა. თუ ამ დებულების ნებისმიერი დებულება ტარდება სასამართლოს მიერ ძალადაკარგულად ან ძალადაკარგულად, ამ პირობების დარჩენილი დებულებები ძალაში დარჩება. ეს პირობები წარმოადგენს ჩვენი მომსახურების შესახებ ჩვენს შორის არსებულ შეთანხმებას და შევადარებთ და შეცვალეთ ნებისმიერი წინასწარი შეთანხმება, რომელიც შეიძლება ჩვენს სამსახურთან დაკავშირებით.

ცვლილებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს ან შეცვალოს ეს პირობები ნებისმიერ დროს. თუ გადახედვა არის მატერიალური, ჩვენ ვცდილობთ, მინიმუმ 30 დღით გაითვალისწინოთ ნებისმიერი ახალი ვადის ამოქმედებამდე. რა არის მატერიალური ცვლილება განისაზღვრება ჩვენი შეხედულებისამებრ.

გაგრძელების გზით ჩვენი სერვისის წვდომის ან გამოყენების შემდეგ, რევიზია ამოქმედდება, თქვენ ეთანხმებით, რომ გადაიხადოთ შესწორებული პირობები. თუ არ ეთანხმებით ახალ პირობებს, გთხოვთ შეწყვიტოთ სერვისის გამოყენება.

კონტაქტი

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ პირობების შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ lifebogger@gmail.com