תנאים

אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות האלה. תנאים והגבלות אלה נוגעים לשימוש ב- LifeBogger תוֹכֶן. ראוי לציין כי איננו מאפשרים להשתמש בעדכוני RSS שלנו באתר ליצירת תוכן אוטומטי.

גישתך לתוכן האתר והשימוש בו מותנית בקבלתך ותאימותם לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים. בגישה לאתר אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים:

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או לשירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת LifeBogger.

ל- LifeBogger אין כל שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי אינטרנט או שירותים כלשהם של צד שלישי. בנוסף, אתה מאשר ומסכים כי LifeBogger לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרם או ייגרם או ייגרם עקב שימוש או הסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים כאלה הזמינים או באמצעות כל אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.

אנו ממליצים בחום לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט של צד שלישי או שירותים שבהם אתה מבקר.

סִיוּם:

אנו עשויים לסיים או להשעות את הגישה לשירות שלנו באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, אם אתה מפר את התנאים.

כל הוראות התנאים, אשר מטבען ישמרו על סיוםן, ימשיכו להתקיים, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, שיפוי ומגבלות של אחריות.

חוק מסדיר:

תנאים אלה יחולו ויתפרשו בהתאם לחוקים הבינלאומיים, וללא התחשבות בהוראות סתירת החוק.

הכישלון שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר התנאים של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בינינו בנוגע לשירותנו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שבינינו בקשר לשירות.

שינויים:

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא חומר ננסה לספק לפחות 30 ימים הודעה לפני כל התנאים החדשים נכנס לתוקף. שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם תמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, הפסק להשתמש בשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים אלה, אנא צור קשר באמצעות טופס יצירת הקשר שלנו.