Obavijest DCMA

Obavijest o Zakonu o autorskim pravima digitalnog tisućljeća (DMCA).

U LifeBoggeru poštujemo prava vlasnika autorskih prava i radit ćemo s njima kako bismo osigurali da su materijali koji krše autorska prava uklonjeni s naše usluge. LifeBogger sadrži Priče iz djetinjstva Plus neispričane biografske činjenice o nogometašima. Ako primijetite bilo koji drugi podatak, pošaljite e-poštu sa svim odgovarajućim detaljima na "Kršenje autorskih prava" putem lifebogger@gmail.com. Odmah ćemo poduzeti korektivne mjere.

Obavijest o Zakonu o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (DMCA) zahtijeva da svaki zahtjev za kršenje zahtjeva bude u pisanom obliku i da sadrži sljedeće podatke:

  • Fizički ili elektronički potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u njegovo ime.
  • Dobar opis djela zaštićenog autorskim pravima za koja se tvrdi da je LifeBogger prekršio postupke.
  • Opis materijala i podataka koji krše autorska prava. To bi trebalo biti dovoljno razumno da LifeBoggeru omogući pronalaženje materijala.
  • Vaši podaci za kontakt tako da vam LifeBogger može lako kontaktirati.
  • Izjava koju imate u dobroj vjeri da upotrebu materijala nije odobrio vlasnik autorskih prava
  • Izjava da su podaci u obavijesti točni. Štoviše, pod lažnom odgovornošću, da su nam podaci koje nam dajete točni i da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskih prava.

LifeBogger učinit će najbolje da odgovori na "svi zahtjevi za uklanjanje"Koji su u skladu sa zahtjevima Zakona o autorskim pravima digitalnog tisućljeća (DMCA) i drugih primjenjivih zakona o intelektualnom vlasništvu.