Daim Ntawv Qhia DCMA

Daim Ntawv Ceeb Toom Digital Millennium Copyright (DMCA) Daim Ntawv Ceeb Toom.

Ntawm LifeBogger, peb fwm txoj cai ntawm cov tswv cuab ntiag tug thiab yuav ua haujlwm nrog lawv kom paub meej tias cov khoom ua txhaum cai raug tshem tawm ntawm peb cov kev pabcuam. LifeBogger Muaj Cov Dab Neeg Me Nyuam Yaus Ntxiv Ntxiv Untold Biography Qhov tseeb txog Footballers.

Yog tias koj pom ib qho twg, thov xa email nrog rau tag nrho cov ntsiab lus tsim nyog rau kev mloog ntawm "Kev Ua Phem Txhaum Cai" ntawm peb. daim ntawv rau peb hu rau page. Peb yuav ua nrawm dua.

Tsab Ntawv Digital Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Daim ntawv ceeb toom xav kom txhua yam kev thov ua txhaum yuav sau ua ntaub ntawv thiab nws suav nrog cov lus hauv qab no:

  • Lub cev lossis hluav taws xob kos npe ntawm tus tswv txoj cai lossis tus neeg raug tso cai sawv cev ntawm nws.
  • Cov lus piav qhia zoo ntawm qhov haujlwm raug txwv tau thov tias tau ua txhaum los ntawm LifeBogger.
  • Piav txog cov khoom thiab cov ntsiab lus cuam tshuam. Qhov no yuav tsum tsim nyog txaus los tso cai LifeBogger mus nrhiav cov khoom siv.
  • Koj cov ntaub ntawv tiv toj yog li ntawd LifeBogger tuaj yeem tiv tauj koj yooj yim.
  • Ib nqe lus los ntawm koj hais tias koj muaj kev ntseeg zoo tias kev siv cov khoom tsis raug tso cai los ntawm tus tswv ua tswv
  • Ib nqe lus hais tias cov ntaub ntawv hauv qhov kev ceeb toom yog qhov tseeb. Ntxiv dua, nyob rau hauv kev nplua ntawm kev dag, tias cov ntaub ntawv koj muab rau peb yog qhov muaj tseeb thiab tias koj yog tus tswv txoj cai txwv lossis muaj cai ua haujlwm rau tus tswv txoj cai sawv cev.

LifeBogger yuav ua nws zoo tshaj plaws nyob rau hauv teb “tag nrho cov coj-down thov”Uas ua raws li cov cai ntawm Digital Millennium Copyright Act (DMCA), thiab lwm yam kev cai lij choj cov cai ceev ntiag tug.