નિયમો અને શરત

કૃપા કરીને આ નિયમો અને શરતો કાળજીપૂર્વક વાંચો. આ નિયમો અને શરત ઉપયોગથી સંબંધિત છે લાઇફબોગર સામગ્રી. તે નોંધવું યોગ્ય છે કે અમે ઓટો જનરેટ કરતી સામગ્રી માટે વેબસાઇટ પર અમારા આરએસએસ ફીડ્સના ઉપયોગને મંજૂરી આપતા નથી.

વેબસાઇટની સામગ્રીની તમારી accessક્સેસ અને આ શરતોની તમારી સ્વીકૃતિ અને પાલન પર શરતી છે. આ શરતો બધા મુલાકાતીઓને લાગુ પડે છે. વેબસાઇટને Byક્સેસ કરીને, તમે આ શરતો દ્વારા બંધાયેલા હોવાની સંમતિ આપો છો.

અન્ય વેબ સાઇટ્સની લિંક્સ:

અમારી સેવામાં તૃતીય-પક્ષની વેબ સાઇટ્સ અથવા સેવાઓની લિંક્સ શામેલ હોઈ શકે છે કે જે લાઇફબોગર દ્વારા માલિકી અથવા નિયંત્રિત નથી.

લાઇફબોગરનો કોઈ નિયંત્રણ નથી, અને કોઈ પણ તૃતીય પક્ષની વેબ સાઇટ્સ અથવા સેવાઓની સામગ્રી, ગોપનીયતા નીતિઓ અથવા વ્યવહારો માટે કોઈ જવાબદારી નથી. તમે આગળ સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે લાઇફબોગર કોઈ પણ નુકસાન અથવા નુકસાનના કારણે અથવા તેના પર અથવા તેના દ્વારા ઉપલબ્ધ કોઈપણ સામગ્રી, માલ કે સેવાઓના ઉપયોગ અથવા તેના સંબંધમાં અથવા તેના સંબંધમાં અથવા તેના સંબંધમાં હોવાના આરોપસર, સીધી કે આડકતરી રીતે, જવાબદાર અથવા જવાબદાર રહેશે નહીં. આવી કોઈ વેબ સાઇટ્સ અથવા સેવાઓ

અમે તમને કોઈ પણ તૃતીય-પક્ષની વેબ સાઇટ્સ અથવા સેવાઓની શરતો અને શરતો અને ગોપનીયતા નીતિઓ વાંચવાની સલાહ આપીએ છીએ.

સમાપ્તિ:

જો અમે શરતો ભંગ કરતા હોઈએ તો મર્યાદા વિના સહિત, કોઈપણ નોટિસ અથવા જવાબદારી વિના, અમારી સેવાનો તરત જ અંત અથવા સ્થગિત કરી શકીએ છીએ.

શરતોની તમામ જોગવાઈઓ કે જે તેમના સ્વભાવ દ્વારા સમાપ્ત થાય છે તે ટકી રહેશે, જેમાં મર્યાદા વિના, માલિકી જોગવાઈઓ, વોરંટી ડિસક્લેમર, ક્ષતિપૂર્તિ અને જવાબદારીની મર્યાદાઓનો સમાવેશ થાય છે.

શાસન કાયદો:

આ શરતો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અનુસાર, અને કાયદાની જોગવાઈઓના તેના વિરોધાભાસને ધ્યાનમાં લીધા વિના સંચાલિત અને નિશ્ચિત કરવામાં આવશે.

આ શરતોના કોઈપણ અધિકાર અથવા જોગવાઈને અમલમાં મૂકવા માટે અમારી નિષ્ફળતાને તે અધિકારોની માફી ગણવામાં આવશે નહીં. જો આ શરતોની કોઈ જોગવાઈ અદાલત દ્વારા અમાન્ય અથવા અપ્રતિબંધિત હોવાનું માનવામાં આવે છે, તો આ શરતોની બાકી જોગવાઈઓ અસરમાં રહેશે. આ શરતો અમારી સેવાના સંબંધમાં અમારી વચ્ચેના સમગ્ર કરારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને અમારી સેવામાં સંબંધિત કોઈપણ પૂર્વ સમજૂતીને બદલવામાં આવે છે.

ફેરફારો:

અમે કોઈપણ સમયે આ શરતોને સંશોધિત અથવા બદલવા માટે, અમારા સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી, અધિકાર અનામત છે. જો પુનરાવર્તન સામગ્રી છે તો અમે અસર કરતી નવી શરતોથી ઓછામાં ઓછા 30 દિવસની નોટિસ પૂરું પાડવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ભૌતિક પરિવર્તનની રચના શું કરવી તે અમારા સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી નક્કી કરવામાં આવશે.

તે પુનરાવર્તનો અસરકારક બન્યાં પછી અમારી સેવાને ઍક્સેસ અથવા વાપરવાનું ચાલુ રાખીને, તમે સુધારેલા શબ્દોથી બંધાયેલા હોવા માટે સંમત થાઓ છો જો તમે નવી શરતોથી સંમત થતા નથી, તો સેવાનો ઉપયોગ બંધ કરો.

અમારો સંપર્ક કરો

જો તમને આ શરતો વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમારા સંપર્ક ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને સંપર્ક કરો.