Stori Plentyndod Ronald Koeman ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Stori Plentyndod Ronald Koeman ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Mae ein Bywgraffiad o Ronald Koeman yn dadansoddi gwybodaeth am ei Stori Plentyndod, Bywyd Cynnar, Rhieni, Bywyd Teuluol, Gwraig, Plant, Gwerth Net a Ffordd o Fyw.

Yn gryno, rydyn ni wedi llunio amlinelliad cynhwysfawr sy'n datgelu digwyddiadau arwyddocaol ym mywyd personol Ronald Koman, gan ddechrau o ddyddiau ei blentyndod hyd at pan ddaeth yn boblogaidd.

Hanes bywyd Ronald Koeman
Hanes bywyd Ronald Koeman.

Ydy, mae pawb yn gwybod am ei angerdd annifyr dros Barcelona ac yn ecsbloetio gyda'r clwb fel chwaraewr. Fodd bynnag, nid oes llawer wedi cymryd amser i fynd trwy gofiant Ronald Koeman sy'n ysbrydoledig. Nawr heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni ddechrau gyda'i flynyddoedd cynnar a'i gefndir teuluol.

Stori Plentyndod Ronald Koeman:

Ar gyfer cychwynwyr ei gofiant, mae'r Iseldireg yn dal y llysenw “Tintin”. Ganed Ronald Koeman ar yr 21ain diwrnod o Fawrth 1963 i'w fam, Marijke Koeman a'i dad, Martin Koeman yn ninas Zaandam, yr Iseldiroedd. Rheolwr FC Barcelona yw'r ail o ddau o blant a anwyd allan o'r undeb rhwng ei rieni llwyddiannus.

Ronald Koeman Bywyd Cynnar:

I'r Iseldiroedd, roedd tyfu i fyny yn y 1960au yn hwyl. Bywyd cynnar Ronald Koeman treuliwyd yn ninas Zaandam yng Ngogledd Holland, Netherland. Roedd yn ymarferol yn byw ac yn anadlu'r gêm bêl-droed wrth dyfu i fyny ochr yn ochr â brawd hŷn Erwin. Byddai'r ddeuawd yn aml yn chwarae pêl-droed stryd am oriau hir er mawr foddhad i'w tad. Ar rai adegau, roedd yn rhaid i'w mam daflu bwyd o'r balconi iddynt i gael lluniaeth.

Llun plentyndod Ronald Koeman gyda'i frawd a'i dad hŷn
Llun plentyndod Ronald Koeman gyda'i frawd a'i dad hŷn.

Cefndir Teulu Ronald Koeman:

Efallai nad oeddech chi'n gwybod, roedd rhieni Ronald Koeman yn ddinasyddion dosbarth canol yr Iseldiroedd. Roedd ei dad Martin i raddau helaeth iawn mewn pêl-droed flynyddoedd cyn iddo gael ei eni. O ganlyniad, nid oedd eu cartref erioed yn gwybod diffyg.

Gwreiddiau Teulu Ronald Koeman:

I'r rhai nad oeddent yn gwybod, mae rheolwr FC Barcelona o ethnigrwydd Iseldiroedd fel y mwyafrif o ddinasyddion yr Iseldiroedd. Mewn gwirionedd, Iseldireg yw iaith swyddogol y wlad sy'n cynnwys chwaraewyr anhygoel fel Virgil van Dijk a Matthijs de Ligt.

Archwiliadau Ronald Koeman mewn Pêl-droed Gyrfa:

Dechreuodd “Tintin” ar ei daith mewn pêl-droed proffesiynol gyda chlybiau lleol VV Helpman a GRG Groningen. Aeth ymlaen i FC Groningen a gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn 17 oed. Er bod Koeman yn amddiffynwr, llwyddodd i ddod o hyd i gefn y rhwyd ​​33 gwaith mewn 90 ymddangosiad i'r clwb. Parhaodd ei rediad da o ffurf yn Ajax a helpodd i ennill teitl Eredivisie.

Aeth Koeman ymlaen i ymuno â PSV Eindhoven a enillodd deirgwaith Eredivisie gyda chlwb Ewropeaidd yn ystod ei amser gyda nhw. Ar anterth ei yrfa fel chwaraewr, gwelodd Koeman Barcelona i bedwar tlws La Liga yn olynol gan gynnwys Cwpan Ewrop. Wedi hynny ymunodd â Feyenoord a hongian ei esgidiau ar ôl cael ychydig dymhorau gyda nhw.

Stori Ffordd i Enwogion Ronald Koeman:

Ni chafodd y cyn-bêl-droediwr proffesiynol ei apwyntiad cyntaf fel prif hyfforddwr yn syth ar ôl ymddeol. Roedd yn aelod cyntaf o staff hyfforddi cenedlaethol yr Iseldiroedd yn ystod Cwpan y Byd FIFA 1998. Ni all yr apwyntiad fod yn ddigyswllt â'r ffaith iddo ennill cwpan Ewro 1988 gyda'r tîm cenedlaethol fel chwaraewr.

Fe wnaeth hefyd fwynhau cyfnod gyda Barcelona fel hyfforddwr cynorthwyol cyn glanio ei glwb rheoli cyntaf yn 2000 fel pennaeth clwb pêl-droed yr Iseldiroedd Vitesse. Roedd y clwb yn rhedeg ar gyllideb isel ond gwnaeth Koeman ei orau i'w harwain i le yng Nghwpan UEFA.

Sut y daeth Ronald Koeman yn Llwyddiannus:

Gwelodd rôl ddilynol yr Iseldiroedd fel rheolwr iddo gael gyrfa â checkered yn rheoli timau sy'n cynnwys Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ a Feyenoord. Pinacl gyrfa hyfforddi Koeman oedd ei chwilota yn yr Uwch Gynghrair fel rheolwr Southampton. Tra gyda'r ochr Seisnig ar ôl ailosod Mauricio Pochettino, enwyd yr Iseldiroedd deirgwaith yn rheolwr y mis y gynghrair yn ystod tymhorau 2014–2015 a thymhorau 2015–2016.

Daeth yr Iseldirwr yn ail reolwr ar ôl oes David Moyes i hyfforddi Everton rhwng 2016-2017. Fe’i gwnaed ymhellach yn rheolwr tîm cenedlaethol yr Iseldiroedd yn 2018. Dychweliad Koeman i Barcelona fel eu prif hyfforddwr ar ôl i’r clwb wahanu â Quique Seitien gwelwyd llawer o gefnogwyr y clwb, fel amser hir yn dod.

I gefnogwyr pêl-droed, ni ellir cyrchu cofiant y Barcelona newydd heb ddod o hyd i'w hanes cariad gyda'r clwb. Yn wir, mae llawer yn credu efallai mai ef yw'r dyn iawn i lywio'r clwb Catalaneg yn ôl ar lwybrau'r gogoniant yn dilyn eu tymor chwithig 2019/2020 o dan Setién Quique. Y gweddill, fel y dywedant, yw hanes.

Ynglŷn â Gwraig a Phlant Ronald Koeman:

Ar gyfer ei gefnogwyr, mae disgwyl y dylai'r Iseldirwr llwyddiannus gael rhywfaint o berthynas ymladd yn gweithio iddo. Gwir yw, nid yw'n siomi yn hynny o beth. Mae gwraig Ronald Koeman yn mynd wrth yr enw Bartina. Cerddodd rheolwr Barcelona i lawr yr ystlys gyda hi ym mis Rhagfyr 1985 ac maen nhw'n cael hapusrwydd wedi hynny.

Mae'r berthynas rhwng Ronald Koeman a'i wraig wedi'i bendithio â thri o blant. Maent yn cynnwys merch Debbie gyda'i meibion ​​Ronald Koeman Jr a Tim. Ymhlith holl blant Koeman, Ronald Jnr yw'r unig un a benderfynodd ddilyn ôl troed ei dad. Ar adeg ysgrifennu stori bywyd ei dad, mae Ronald Jnr yn chwarae fel gôl-geidwad i'r clwb FC Oss sef yr haen ail-uchaf o bêl-droed yn yr Iseldiroedd.

Gan RL Ronald Koeman, Debbie, Tim, Bartina a Ronald Koeman Jr.
Gan RL Ronald Koeman, Debbie, Tim, Bartina a Ronald Koeman Jr.

Bywyd Teulu Ronald Koeman

Mae “Tintin” yn ddyledus i’w lwyddiant mewn pêl-droed gyrfa a rheolaeth am y cariad a’r gefnogaeth y mae’n ei gael gan deulu. Rydyn ni'n dod â ffeithiau i chi am rieni a brodyr a chwiorydd Ronald Koeman. Hefyd, bydd ffeithiau am wreiddiau ei deulu yn cael eu hamlinellu yma.

Am rieni Ronald Koeman:

Roedd patriarch y teulu Martin yn bêl-droediwr a ysbeiliodd ei grefft mewn clybiau lleol. Gwnaeth ymddangosiad rhyngwladol hefyd i dîm cenedlaethol yr Iseldiroedd cyn hongian ei esgidiau. Bu farw Martin yn 2013 ac roedd - hyd at y flwyddyn honno - yn ymwneud yn fawr â phêl-droed.

Llun prin o dad Ronald Koeman yn ôl yn y dyddiau fel pêl-droediwr.
Llun prin o dad Ronald Koeman yn ôl yn y dyddiau fel pêl-droediwr.

Efallai nad yw mam Ronald Koeman, Marijke yn boblogaidd ond mae ei gwaith yn magu'r rheolwr yn siarad cyfaint o'r rolau amhrisiadwy a chwaraeodd.

Ynglŷn â brodyr a chwiorydd y rheolwr:

Gan symud ymlaen oddi wrth rieni Ronald Koeman, mae ei frawd hŷn Erwin hefyd i mewn i bêl-droed fel rheolwr ar ôl cael gyrfa bêl-droed llai rhyfeddol. Ef yw prif hyfforddwr tîm cenedlaethol Oman ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad mewn gallu rheoli.

Cyfarfod â brawd y rheolwr, Erwin
Cyfarfod â brawd y rheolwr, Erwin.

Pwy yw Perthnasau Ronald Koeman?:

Nid oes llawer yn hysbys am wreiddiau teulu'r rheolwr. Yn enwedig gan ei fod yn ymwneud â'i neiniau a theidiau tadol a mamol. Nid oes ganddo lawer o ewythrod a modrybedd hysbys tra nad yw ei gefndryd, ei neiaint a'i nithoedd wedi'u hadnabod eto.

Ffeithiau Bywyd Personol:

Efallai, rydych chi wedi gofyn y cwestiwn ... Pwy yw Ronald Koman?

Nawr mae'n amser dod â'i bersonoliaeth atoch oddi ar y cae. Yn gyntaf oll, mae mwy i fywyd na chwarae pêl-droed a hyfforddi. Mae Ronald Koeman yn deall hynny'n berffaith dda ac mae'n fawr o ran ymwneud â phobl y tu allan i'r swigen broffesiynol.

Mae llawer yn ei ystyried yn unigolyn trawiadol sy'n ddeallus yn emosiynol, yn optimistaidd, yn siriol ac yn agored i ddatgelu ffeithiau am ei fywyd personol a phreifat. Mae wrth ei fodd yn beicio, darllen, gwylio ffilmiau ymhlith diddordebau a hobïau eraill.

Beicio yw un o'i hobïau
Beicio yw un o'i hobïau.

Ffordd o Fyw Ronald Koeman:

Gadewch i ni drafod gwerth net yr hyfforddwr yn 2020 a'r hyn y mae'n ei wneud i wneud arian. Amcangyfrifir bod gwerth net Koeman yn $ 8 miliwn. mae chwaraewyr a rheolwyr pêl-droed yn cael eu talu'n golygus, datblygiad sy'n esbonio pam mae'r hyfforddwr yn gyfoethog.

Ar wahân i gyflog, cyflog a bonws Koeman, mae ganddo incwm hefyd yn twyllo iddo trwy nawdd a chymeradwyaethau. Mae'r hyfforddwr yn reidio Car Bentley ac yn byw mewn tai drud a fflat sy'n cyfleu ei werth.

Ffeithiau Ronald Koeman

Yma rydym yn cyflwyno ffeithiau diddorol prin neu hysbys sydd wedi'u teilwra i'ch helpu chi i gael llun cyflawn o'r rheolwr.

Ffaith # 1 - Stondin Bêl-droed:

Mae gan deulu'r rheolwr stondin yn Groningen FC. Mae'r stondin yn gwerthfawrogi cyfraniad y Koeman i lwyddiant y clwb. Dechreuodd y rheolwr a'i frawd ill dau eu gyrfa gyda'r clwb tra bod eu tad hefyd wedi helpu i wella academi y clwb.

Ffaith # 2 - Cofnod Hyfforddi:

Koeman a'i frawd yw'r brodyr a chwiorydd cyntaf i reoli timau cenedlaethol ar yr un pryd. Pan oedd “Tintin” yn hyfforddwr yr Iseldiroedd, roedd ei frawd Erwin yng ngofal Oman. Rhyfeddol, ynte?

Ffaith # 3 - Amddiffynwr Argraffiadol:

Fel chwaraewr, aeth Koeman i lyfrau recordiau fel un o'r ychydig bêl-droedwyr i chwarae i dri thîm pêl-droed lleol o'r Iseldiroedd. Mae'r clybiau'n cynnwys PRhA, Ajax a Feyenoord. Yn ogystal, mae ei goliau goliau o 193 mewn 533 o gemau ymhlith y goliau uchaf i gael eu sgorio gan amddiffynwr.

Ffaith # 4 - Crefydd:

Nid yw crefydd Koeman yn hysbys eto. Fodd bynnag, mae didyniadau o'r enwau Cristnogol y mae ei dad a'i ferch yn eu dwyn yn cyflwyno'r tebygolrwydd ei fod yn gredwr sy'n ymarfer Cristnogaeth.

Ffaith # 5 - Ynglŷn â'i lysenw:

Ronald Koeman yn dynwared cymeriad cartwn Tintin.
Ronald Koeman yn dynwared cymeriad cartwn Tintin.

Cafodd Koeman y llysenw “Tintin” wrth chwarae i Barcelona. Mae hyn oherwydd ei fod yn rhannu tebygrwydd â chymeriad cartton yn ogystal â gorila albino a oedd yn bodoli mewn sw yn Barcelona ar y pryd.

wiki

Rydym wedi crynhoi cofiant Ronald Koeman yn y tabl isod er mwyn i chi gael gwybodaeth gryno amdano.

Ymholiadau BywgraffiadData Wiki
Enw llawnRonald Koeman
llysenwTintin
Dyddiad Geni21ain diwrnod o Fawrth 1963
Lle GeniZaandam yn yr Iseldiroedd
Rhieni Martin a Marijke
Brodyr a chwioryddErwin
GwraigBartina
PlantRonald Koeman Jr, Tim a Debbie
ZodiacAries
HobïauBeicio, darllen a gwylio ffilmiau.
Net Worth$ 8 miliwn
CenedligrwyddIseldireg
ProffesiwnRheolwr Pêl-droed

EndNote:

Diolch am ddarllen ein Bio o Ronald Koeman. Gobeithio ei fod wedi eich argyhoeddi nad gweithred ond arfer yw llwyddiant. Yn 'lifebogger' rydym yn gwneud cywirdeb a thegwch yn arwyddair wrth gyflwyno atgofion am eich hoff reolwyr pêl-droed. Gweld unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn ar Koman's Biog? Gwnewch yn dda i gysylltu â ni neu adael sylw isod.

Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau