Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Ddarllen

LB yn cyflwyno Stori Lawn Pel Droed Pêl-droed sydd fwyaf adnabyddus fel “Falcao Serbia”. Mae ein Ffeithiau Luka Jovic Childhood Plus Untold Facts Biography yn rhoi adroddiad llawn i chi o ddigwyddiadau nodedig o'i gyfnod plentyndod hyd yn hyn.

Stori Plentyndod Jovic-Luka - O amser plentyndod hyd yn hyn

Mae'r dadansoddiad yn cynnwys ei fywyd cynnar, ei gefndir teuluol, ei addysg / ei yrfa addysg, ei fywyd gyrfa cynnar, ei hanes i enwogrwydd, codi hanes enwogrwydd, perthynas â bywyd, bywyd personol, bywyd teuluol, a ffeithiau ffordd o fyw ac ati

Oes, mae pawb yn gwybod am ei greddf o flaen y gôl, un sydd wedi ei droi yn un o'r pêl-droedwyr mwyaf poblogaidd ym mhêl-droed Ewrop. Fodd bynnag, dim ond ychydig o gefnogwyr pêl-droed sy'n ystyried Bywgraffiad Luka Jovic sy'n eithaf diddorol. Nawr heb ado pellach, dechreuwn ni.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Cefndir Bywyd Cynnar a Theuluoedd

Ganed Luka Jovic ar ddiwrnod 23rd o Ragfyr 1997 i'w fam, Svetlana Jovic a'i dad, Milan Jovic (cyn-bêl-droediwr) yn ninas Bijeljina, Bosnia a Herzegovina.

Magwyd Jovic mewn cartref gwael iawn gyda'i rieni a'i chwaer ym mhentref gwledig Batar, sef 14 milltir i'r de o Bijeljina. Cyn ei enedigaeth, dioddefodd ei rieni ac aelodau'r teulu cyfan gythrwfl a meddiannu 1990 cynnar a ddigwyddodd yn Bijeljina, Bosnia a Herzegovina.

Bu Luka Jović Teulu a chyd-bobl yn y wlad ar un adeg yn dioddef pryfocadau yn y 1990 cynnar.

Roedd yr ansefydlogrwydd hwn o Bosnia a Herzegovina yn atal pêl-droedwyr rhag cael gyrfa lewyrchus ac roedd tad Luka Jovic ar y diwedd. Yn anffodus, cafodd Milan Jovic gyfle i chwarae pêl-droed amatur gyda Partizan Belgrade, a oedd yn cynnig ychydig iawn o incwm i'w aelwyd.

Wrth dyfu i fyny, nid oedd unrhyw deganau na gemau, dim ond pêl-droed a giciodd Jovic a'i chwarae gyda'i dad. Penderfynodd tad Luka, Jovic, Milan ar ryw adeg yn ei yrfa araf barhau i fyw ei freuddwydion trwy ei fab.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Adeiladu Addysg a Gyrfa

Gan fod ganddo dad sy'n hoff iawn o bêl-droed a mam gefnogol, roedd yn naturiol i gariad y gêm brydferth gael ei feithrin mewn pobl ifanc Luka Jovic a welwyd bob amser yn cael gwibdeithiau gyda'i dad. Anogodd Milan ei fab i ganolbwyntio ar addysg pêl-droed gyda'r gobaith o'i helpu i barhau i fyw ei freuddwydion anweledig.

Luka Jovic- Addysg a Chynllunio Gyrfa. Credyd i IG

Cyflwynwyd Luka Jovic i'r gêm yn 5 yn 2002, y flwyddyn roedd ei angerdd dros bêl-droed yn ei gyfaddawdu ar ei addysg diolch i gyfle i ddechrau gyrfa.

Yn 2004, cafodd Luka lwcus ar ôl treial llwyddiannus gyfle i osod ei sylfaen gyrfa yn y bri Mini Maxi. Dyma gynghrair datblygu yn Belgrade i blant rhwng 4 a 12. Cyn teithio i gael ei gêm gyntaf, dysgodd dad Jovic iddo sut i weithio gyda'r ddau draed. Er bod Jovic yn ffafrio ei droed dde i ddechrau, fodd bynnag, dysgodd daro'r bêl yr ​​un mor hyderus â'i chwith.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Bywyd Gyrfa Cynnar

Roedd talent Luka Jovic yn amlwg o'i gêm gyntaf i mewn i'r gynghrair. Oeddet ti'n gwybod?… Sgoriodd hat-trick yn ei gêm gyntaf, gamp a welodd y cyfarwyddwyr yn addo cynnig arian i'w dad i annog ei fab i sgorio mwy o goliau.

Cynigiwyd € 50 i Milan Jovic am bob gôl y sgoriodd ei fab. Talwyd costau teithio iddo hefyd o 2000 dinars a ddaeth yn sgil dod â Luka o'u pentref cartref i Belgrade. Gwnaed y rhain i gyd am fod ei fab yn cael ei ystyried yn chwaraewr mwyaf gwerthfawr.

Yn un o gemau Jovic lle y cyrhaeddodd goliau, cafodd Tom ei feirniadu gan Toma Milićević, sgowt Red Star a'i gwahoddodd i dreialu gyda Red Star Belgrade. Llwyddodd Luka Jovic â lliwiau hedfan ac ymunodd â'r clwb. Isod mae llun ohono yn lliwiau'r clwb.

Bywyd Gyrfa Luka Jovic

Cyn ymuno â'r clwb, aeth tad Jovic ag ef i hyfforddi gyda Partizan unwaith, clwb yr oedd yn ei chwarae yr oedd wedi lobïo iddynt arwyddo Jović. Cynigiodd Partizan ewro Milan 200 y mis i'w fab Luka Jovic chwarae gyda nhw, ond newidiodd ei feddwl a mynnodd fod ei fachgen bach yn mynd i aros gyda Red Star.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Stori Ffordd i Fame

Parhaodd Jović i ddisgleirio yn y timau ieuenctid a chafodd ei ystyried yn gyflym yn rhyfeddol ar gyfer y dyfodol. Yn tyfu i fyny i fod yn blentyn yn ei arddegau, dechreuodd idolizing Ibrahimovic a Radamel Falcao. Oeddet ti'n gwybod?… Ysgrifennodd Jovic enwau ei eilunod unwaith mewn cromfachau ar ôl ei hun ar ei broffil Facebook.

Ar 28 Mai 2014, yn 16 oed, gwnaeth Jovic ei ymddangosiad proffesiynol cyntaf gyda Red Star. Yn gynnar yn ei yrfa broffesiynol, torrodd record Dejan Stanković fel y gôl-geidwad ieuengaf mewn gêm gystadleuol yn hanes y clwb.

Stori Luka Jovic Road i Fame. Credyd i RedStar ac IG

Yn y gamp drawiadol hon gwelwyd clybiau ledled Ewrop yn edrych am ei lofnod. Daeth pwynt penderfynu ym mis Chwefror 2016 pan benderfynodd Jovic symud ymlaen i borfeydd newydd. Gwnaeth seren bêl-droed 18 ei symudiad mawr cyntaf o'i yrfa pan ymunodd â chewri Portiwgaleg Benfica.

Pan fydd y Going Got Tough:

Tra roedd Jovic yn Benfica, roedd adroddiadau gan Football Leaks a oedd yn amlygu diddordeb personol yng nghontract Jović, darn o newyddion a ddigalonnodd y seren ifanc. Yn ddiweddarach eto, dechreuodd Jovic ddatblygu'n ddigyfnewid ac achosodd hyn lawer o ofid i'r pêl-droediwr ifanc.

Stori Luka Road i Ffugio Luka- Pan fydd y Going Got Tough. Credyd i IG

“Roedd gen i broblemau meddyliol, cefais hi hiraeth ac fe wnes i gamgymeriadau difrifol.”

meddai Jovic i mewn Torri'r llinellau adroddiad. Gwelodd y Serbiaidd a aeth unwaith o'r toriad cofnod cyntaf yn Red Star ei hun yn cael ei israddio i chwarae i Benfica B yn Segunda Liga.

Ar ôl cael ei anghofio bron yn Ewrop, safodd un clwb wrtho yn eu cais parhaus am y Serbia. Roedd yn glwb Almaeneg Eintracht Frankfurt a arbedodd Jović yn y diwedd o hunllef ei sillafu Benfica. Derbyniodd y clwb ef ar fenthyg ac yn ddiweddarach gwnaeth ei gontract yn barhaol.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Rise i Fame Stori

Ar ôl ail dymor syfrdanol yn yr Almaen, cafodd y ffurflen sydyn a chyflym ei ffurf a daeth yn rhan annatod o dîm cyntaf Eintracht Frankfurt. Daeth Jovic yn adnabyddus fel un sy'n taro'r bêl yn grêt gyda'r ddwy droed. Daeth yn fendigedig gydag ymdeimlad cynhenid ​​o amseru, un sydd wedi dod â nodau hardd a dathliadau enfawr.

Stori Luka Jović Rise to Fame. Credyd i Playingfor90

Fe wnaeth Jovic ddioddef codiad meteorig i amlygrwydd a wnaeth iddo ddod yn eiddo poethaf ac ieuengaf yn Ewrop. Tmae Serbia ymlaen sydd â Real Madrid yn curo ar ei ddrysau wedi dod yn uchel ac yn rymus ac nid yn barod i fynd â'i droed oddi ar y pedalau nwy. Mae'r gweddill, fel y dywedant, bellach yn hanes.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Bywyd Perthynas

Gydag Jovic yn dod yn enwog, mae'n sicr y byddai ei gefnogwyr yn sicr yn gofyn y cwestiwn llosg. Pwy yw cariad Luka Jovic, gwraig neu rai fyddai'n ei alw, LlCC ?.

Mae Luka Jovic wedi bod mewn perthynas â Andjela Manitasevic ers ei ddyddiau gyrfa ieuenctid gyda Red Star Belgrade. Isod mae llun o'r adar cariad yn ystod eu blynyddoedd cynnar o berthynas.

Bywyd Perthynas Luka Jovic - Y Ffeithiau Di-werth

O ystyried eu llun uchod a'r un isod, mae'n amlwg y gallai Andjela Manitasevic fod yn hŷn na'i dyn. Pwy sy'n becso!! wedi'r cyfan, mae gwir gariad yn bwysig ac mae oedran yn rhif yn unig.

Andjela Manitasevic a Luka Jovic

Mae Luka Jovic yn adnabyddus am ddangos iddo ef a'i gariad Andjela Manitasevic am y cyfryngau cymdeithasol. Heb os nac oni bai, mae'r ddau yn mwynhau perthynas gadarn sydd wedi'i hadeiladu ar gyfeillgarwch.

Mae Andjela Manitasevic a Luka Jovic wrth eu bodd yn cael amser allan o ansawdd

Mae'r ffaith bod y ddau gariad wedi bod yn dyddio am ychydig yn gadael unrhyw amheuaeth mai priodas fyddai'r cam ffurfiol nesaf iddyn nhw.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Bywyd personol

Byddai dod i adnabod bywyd personol Luka Jovic yn eich helpu i gael darlun cyflawn ohono. Gan ddechrau, mae gan Jovic feddwl agored. Mae'n optimistaidd, yn frwdfrydig ac yn hoffi newidiadau. Mae Jovic yn gallu trawsnewid ei feddyliau yn weithredoedd pendant a bydd yn gwneud unrhyw beth i gyflawni ei amcanion gyrfa a phersonol.

Mae chwaraewyr pêl-droed, fel ni yn LifeBogger, wrth ein bodd â'n hanifeiliaid anwes ac nid yw Luka Jovic ei hun yn eithriad. Hyd yn oed ti mae yna ddywediad yno onid oes teyrngarwch ar ôl yn y gêm fodern, nid yw'n ystyried y berthynas a rennir rhwng Jovic, ei gŵn a'i fwnci.

Ffeithiau Bywyd Personol Luka Jovic

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Bywyd LifeStyle

Mae Jovic yn werth £ 49.50 m sy'n golygu ei fod yn bêl-droediwr filiwnydd. Fodd bynnag, o ystyried ei gyfrif cyfryngau cymdeithasol, ef yw'r math o bêl-droediwr sy'n treulio ei arian yn cael teithiau moethus ar dir a dŵr.

Ffordd o Fyw Luka Jovic

Nid yw Jovic, fodd bynnag, yn amlwg gan lond llaw o geir, ysgytwad, swagger a merched sy'n creu argraff fawr. Mae'n smart am reoli ei arian ar yr agweddau hynny ar fywyd.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Bywyd teulu

Gan siarad am darddiad teuluol Luka Jovic, mae ganddynt eu gwreiddiau o Iwgoslafia, a dorrodd i chwe gweriniaeth ar ôl yr Ail Ryfel Byd, un ohonynt yw Bosnia a Herzegovina. Roedd Luka, tad Jovic, Milan, a aned yn 1975 yn gyn-asgell chwith o glwb pêl-droed Partizan a leolir yn Serbia.

Luka dad Jovic - Milan Jović. Nostalgija

Yn wahanol i'w fab Luka, ni chafodd Milan lawer o uchder da erioed yn ei yrfa. Chwaraeodd gemau 82 yn unig yn ei yrfa uwch gan ennill Uwch Gynghrair Rwsia yn y flwyddyn 2000 cyn hongian ei esgidiau yn 2003.

Mae'n well gan Milan Jovic a'i wraig Svetlana fyw bywyd dosbarth canol yn Serbia er gwaethaf cyfoeth ei fab o bêl-droed. Daeth y wybodaeth hon pan oedd Almaeneg BILD aeth papur newydd unwaith eto i chwilio am olion cartref teuluol Luka Jovics yn Serbia. Fe wnaethant ddarganfod ei dad a'u statws teuluol dosbarth canol.

Tad -Papa Milan Luka Jovic. Credyd i Image

Yn ystod y cyfweliad gyda Blid, datgelodd Milan Jovic ei fod unwaith wedi twyllo ei wraig, Svetlana, am yrfa ei fab a bod ei ddyled yn y broses. Heddiw, mae tad, mam, chwaer a pherthnasau Jovic wedi elwa ar y risg a gymerwyd gan bennaeth y teulu.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Ffeithiau Untold

Oeddet ti'n gwybod?… Roedd mis Tachwedd 2015 yn fis prysur i deulu Luka Jovic. Hwn oedd y tro yr oedd y teulu'n dioddef o racketeer o Loznica (dinas yn Serbia) a oedd yn bygwth Luka Jovic pe na fyddai'n talu iddo, byddai'n “torri ei goesau".

Ffeithiau Di-Ddarllen Luka. Credyd i YouTube ac IG.

Cafodd y sawl a ddrwgdybir ei ddal ar ôl i rieni Jovic adrodd y mater i'r heddlu a gymerodd eu hamser i ymchwilio a chael y tramgwyddwr i archebu.

Oeddet ti'n gwybod?… Cafodd Luka Jovic ddamwain unwaith gyda'i gar Mercedes yn y dref Patkovača, ger ei fan geni Bijeljina yn Bosnia a Herzegovina. Yn y ddamwain, cafodd Luka Jović ei anafu ond cafodd ei achub ar unwaith ar ôl rhywfaint o ymyrraeth sydyn.

Cafodd Luka Jovic ddamwain unwaith. Credyd i Fenix.

Oeddet ti'n gwybod?… Mae gan Jovic datŵ ar ei frest, un sydd wedi cadw cefnogwyr yn meddwl tybed beth yw ei datŵ.

Ffeithiau Tattoa Jovic Luka

Wel, mae'n edrych fel delwedd o Iesu sy'n adlewyrchu ei grefydd Uniongred Gristnogol sydd fwyaf cyffredin yn Serbia. Datgelodd Jovic y tatŵ hwn yn gyntaf yn ystod Cwpan y Byd FIFA 2018 yn Rwsia.

Oeddet ti'n gwybod?… Jovic yw'r chwaraewr ieuengaf erioed i sgorio pum gôl mewn un gêm Bundesliga. Cofnod a gynhaliwyd yn flaenorol gan Robert Lewandoski. Isod mae fideo o'i bum gôl lwyddiannus mewn un gêm.

Luka Jovic Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-Berth- Crynodeb Fideo

Gweler isod, ein crynodeb fideo YouTube ar gyfer y proffil hwn. Yn garedig Ymweld a Danysgrifio at ein Youtube Sianel am Fideos Mwy.

GWIRIO FFAITH: Diolch am ddarllen ein Stori Plentyndod Luka ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Di-werth. Ar LifeBogger, rydym yn ymdrechu i gael cywirdeb a thegwch. Os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth nad yw'n edrych yn iawn, cofiwch rannu â ni trwy wneud sylwadau isod. Byddwn bob amser yn gwerthfawrogi a pharchu eich syniadau.

Loading ...

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma