Stori Plentyndod Fflic Hansi-Dieter ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Stori Plentyndod Fflic Hansi-Dieter ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Mae ein Bywgraffiad o Hansi-Dieter Flick yn portreadu Ffeithiau am ei Stori Plentyndod, Bywyd Cynnar, Teulu, Rhieni, Gwraig, Ffordd o Fyw, Gwerth Net a Bywyd Personol.

Yn syml, dyma stori am daith bywyd y Rheolwyr, o ddyddiau ei fachgendod, hyd at pan ddaeth yn enwog. I gwtogi archwaeth eich hunangofiant, ticiwch ei fachgendod i oriel oedolion - crynodeb perffaith o Bio Hansi-Dieter Flick.

The Early Life and Rise of Hans-Dieter Flick
The Early Life and Rise of Hans-Dieter Flick.

Ydy, mae pawb yn gwybod ei fod yn hyfforddwr sydd wedi torri record, ac sydd wedi ennill record. Fodd bynnag, nid oes llawer wedi darllen cofiant Hansi Flick sy'n ddadlennol. Heb ragor o bethau, mae ado yn dechrau gyda'i fywyd cynnar a'i gefndir teuluol.

Stori Plentyndod Hans-Dieter Flick:

Ar gyfer cychwynwyr, cyfeirir ato'n aml fel y Hyfforddwr sy'n Ennill Trebl. Ganwyd Hans-Dieter Flick ar 24ain diwrnod o Chwefror 1965 i'w fam, Traudel Flick a'i dad, Hans Flick yn nhref fach Heidelberg, de-orllewin yr Almaen.

Blynyddoedd Tyfu i fyny Hans-Dieter Flick:

Magwyd rheolwr yr Almaen ym Mückenloch sy'n gymdogaeth yn nhref Neckargemünd, yr Almaen. Mae'r gymdogaeth yn enwog am gerddorion bridio a phêl-droedwyr. Siarad â blog teulu Almaeneg; “Gwneud Plant yn Gryf, ”Meddai’r rheolwr unwaith;

“Rwy’n dod o dref enedigol lle rydych chi naill ai’n dod yn aelod o dîm pêl-droed neu o glwb cerdd.

Roedd yr opsiynau cyfyngedig yn ei gwneud hi'n hawdd i mi benderfynu ymuno â thîm pêl-droed. ”

Cefndir Teulu Hans-Dieter Flick:

Mae yna lawer o eiriau cadarnhaol a all ddisgrifio plentyndod yr Almaen ac eithrio “diffyg”. Roedd rhieni Hans-Dieter Flick yn ddinasyddion dosbarth canol ac yn magu eu mab mewn ardal weddus yn Neckargemünd. Roeddent yn cefnogi ei ddewis i chwarae pêl-droed ac yn sicrhau bod ganddo ddechreuadau llyfn ynddo.

Gwreiddiau Teulu Hans-Dieter Flick:

Mae'n wybodaeth gyffredinol bod y rheolwr yn ddinesydd Almaeneg Bonafide. Mae canlyniadau ymchwil a wnaed i bennu ethnigrwydd Flick yn cyflwyno'r tebygolrwydd ei fod o ethnigrwydd Pfaelzisch. Gellir dod o hyd i'r grŵp ethnig yn ei dref enedigol, Heidelberg.

Daw Teulu Hans-Dieter Flick o ethnigrwydd Pfaelzisch yr Almaen.
Daw Teulu Hans-Dieter Flick o ethnigrwydd Pfaelzisch yr Almaen.

Archwiliadau Hans-Dieter Flick mewn Pêl-droed Gyrfa:

Wrth siarad am ei gychwyniadau llyfn, dim ond 5 oed oedd y llanc ar y pryd pan ddechreuodd chwarae i'r tîm lleol BSC Mückenloch. Aeth ymlaen i chwarae i SpVgg Neckargemünd rhwng 1976 a 1981 ac yn ddiweddarach SV Sandhausen 1981–1983.

Ar anterth ei yrfa gyda SV Sandhausen, gwelwyd Flick a'i ddwyn i'r clwb gan Bayern Munich pan oedd yn 20 oed. Yn ystod y pum tymor a dreuliodd gyda nhw, enillodd ef bedwar teitl Bundesliga a chwpan DFB 1986.

Dyddiau chwarae Hans-Dieter Flick. Dyma lun prin o'r cyn chwaraewr canol cae yn chwarae i Bayern Munich.
Dyddiau chwarae Hans-Dieter Flick. Dyma lun prin o'r cyn chwaraewr canol cae yn chwarae i Bayern Munich.

Bywgraffiad Hans-Dieter Flick - Stori Road To Fame:

Pan ddioddefodd y chwaraewr canol cae ar y pryd anaf a oedd yn peryglu ei yrfa yn ei glwb nesaf, FC Köln, roedd yn gwybod bod yr amser wedi dod iddo ymddeol. Yn 28, rhoddodd y gorau i chwarae pêl-droed proffesiynol ond treuliodd beth amser yn ymddangos ar gyfer y tîm amatur Victoria Bammental.

Nid oedd yn hir cyn i flick ymchwilio i hyfforddi a dechrau rheoli Bammental. Treuliodd yr Almaenwr sawl tymor gyda nhw fel rheolwr cyn iddo gael ei benodi’n brif hyfforddwr Hoffenheim yn 2000. Fe wnaeth eu helpu i sicrhau dyrchafiad i’r drydedd adran a’u gosod ar y llwybr cywir ar gyfer ei olynydd Ralf Rangnick i sicrhau eu bod yn symud ymlaen i Bundesliga 2 yn 2007.

Bywgraffiad Hans-Dieter Flick - Stori Rise To Fame:

Ar anterth ei yrfa reoli, cafodd Flick gyfnod yn hyfforddi Red Bull Salzburg cyn iddo ddod yn hyfforddwr cynorthwyol yr Almaen yn 2006. Gweithiodd gyda'i fos Joachim isel i arwain tîm cenedlaethol yr Almaen i uchafbwynt pêl-droed byd-eang.

Mae eu llwyddiannau cychwynnol yn cynnwys gorffeniad ail-le yn Ewro 2008 UEFA yn ogystal â chipio’r trydydd safle yng nghwpan y byd FIFA 2010. Enillodd yr Almaen gwpan y byd nesaf o dan eu rheolaeth, datblygiad a oedd yn ei gwneud hi'n hawdd i Flick lanio ei swydd nesaf fel cyfarwyddwr chwaraeon yng Nghymdeithas Bêl-droed yr Almaen.

Yn ôl wedyn yn 2014, dim ond Joachim Löw yr oedd y Byd yn ei gofio, nid Hans-Dieter Flick- y rheolwr cynorthwyol a enillodd gwpan y byd.
Yn ôl wedyn yn 2014, dim ond Joachim Löw yr oedd y Byd yn ei gofio, nid Hans-Dieter Flick- y rheolwr cynorthwyol a enillodd gwpan y byd.

Mae hefyd yn gweithio fel cyfarwyddwr chwaraeon yn Hoffenheim cyn dychwelyd i Bayern Munich fel eu rheolwr cynorthwyol yn 2019. Pan adawodd y prif hyfforddwr Niko Kovac y Cochion ar gydsyniad y naill ym mis Tachwedd 2019, daeth Flick yn rheolwr dros dro ac arweiniodd y Cochion o'r Bedwaredd safle i ddod enillwyr teitl Bundesliga am yr wyth tro yn olynol.

Nid oedd yn hir cyn iddo arwain y tîm i ennill y DFB Pokal ym mis Gorffennaf a'r brwydro yn erbyn PSG's Thomas Tuchel i ennill teitl Cynghrair y Pencampwyr 2019/2020 ar Awst 2020. Y gweddill, fel maen nhw'n ei ddweud, yw hanes.

Ynglŷn â Gwraig a Phlant Hans-Dieter Flick:

Mae'r Almaenwr wedi bod yn briod hapus am dros 30 mlynedd. Nid yw gwraig Hansi Flick yn berson arall ond Silke. Fe wnaethant gyfarfod yn eu harddegau ac aethant ymlaen i ddod yn gyplau yn swyddogol mewn priodas a gynhaliwyd yn Bammental.

Cyfarfod â gwraig Hans-Dieter Flick, Silke Flick.
Cyfarfod â gwraig Hans-Dieter Flick, Silke Flick.

Ar wahân i fod yn un o'i bileri cymorth, mae gwraig Hansi Flick yn fam i'w ddwy ferch, Kathrin a Hannah. Mae'r ddau blentyn wedi aeddfedu. Mewn gwirionedd, mae Hannah (y ferch iau) eisoes yn fam i ferwi llai na 2 o blant.

Bywyd Teulu Hans-Dieter Flick:

Gall teulu fod yn bopeth yr ydym am iddynt fod. Mae'r cariad a'r gefnogaeth maen nhw'n eu rhoi yn rhyfeddol. Rydyn ni'n dod â ffeithiau i chi am rieni, brodyr a chwiorydd a pherthnasau Hans-Dieter Flick.

Ynglŷn â Rhieni Hans-Dieter Flick:

Mae tad y rheolwr yn mynd wrth yr enw Hans. Mae'n dad cefnogol iawn sydd wedi dangos llawer o ddiddordeb yn nyletswyddau rheoli ei fab. Mae'n ymarferol yn teimlo'r un ffordd y byddai Flick yn teimlo mewn trechu neu fuddugoliaeth. Mam Flick hefyd ei ddiddordeb gorau yn y galon ac mae'n gweithio gyda'i gŵr i roi'r gofal rhiant gorau i'w mab.

Profwyd cariad a chefnogaeth o'r fath yn ei ffurf orau pan oedd rhieni Hansi Flick yn gweithio gyda thrigolion Bammental (lle'r oedd y rheolwr yn byw ar y pryd) i roi derbyniad cynnes i'w mab ar ôl iddo ennill cwpan y byd yn 2014.

Ynglŷn â Brodyr a Chwiorydd Hans-Dieter Flick:

Nid ydym eto wedi dod o hyd i gofnodion o'r brodyr a chwiorydd rheolwr. O ganlyniad, mae'n debygol mai'r rheolwr yw unig blentyn ei rieni nes iddo roi unrhyw fewnwelediad sy'n awgrymu bodolaeth brawd neu chwaer iddo.

Ynglŷn â Pherthnasau Hans-Dieter Flick:

Nid ydym eto wedi cael gwybodaeth yn ymwneud â gwreiddiau teuluol y rheolwr, yn enwedig gan ei fod yn ymwneud â neiniau a theidiau ei fam a'i dad. Yn yr un modd, nid yw ewythrod, modrybedd a chefndryd fflicks yn hysbys eto tra nad yw ei nai a'i nithoedd wedi'u hadnabod eto.

Bywyd Personol Hans-Dieter Flick:

Nid yw'r rheolwr rydyn ni'n ei adnabod yn ymwneud â phêl-droed yn unig. Mae'n creu amser o safon i ffrindiau a theulu ac mae ganddo berthynas ragorol â chwaraewyr ac aelodau eraill o staff hyfforddi y tu allan i'r swigen bêl-droed.

Nodweddion amlwg sy'n diffinio personoliaeth Flick yw ei ostyngeiddrwydd yn ogystal â chasáu dadleuon a chlecs. Mae wrth ei fodd yn teithio, yn dysgu pethau newydd, yn gwylio ffilmiau ymhlith diddordebau a hobïau eraill.

Gwerth Net a Steil Bywyd Hans-Dieter Flick:

Gadewch i ni siarad am werth net yr hyfforddwr yn 2020 a'r hyn y mae'n ei wneud i wneud ei arian. Mae gan Flick werth net amcangyfrifedig o $ 1 miliwn. Ffynonellau ei gyfoeth yw cyflogau y mae'n eu talu fel rheolwr.

Mae ganddo hefyd sicrwydd busnes buddugol proffidiol. Felly, mae Flick wedi'i sicrhau'n ariannol ar bob cyfrif. Nid yw ceir fflachlyd na thŷ drud ar ei restr pryder. Mae'n edrych yn hytrach ar aros yn berthnasol ym musnes proffidiol hyfforddi.

Ffeithiau Fflicio Hansi-Dieter:

Wele ffeithiau am yr hyfforddwr sydd wedi'i anelu'n benodol at eich helpu i gael llun cyflawn ohono.

Ffaith # 1 - Prentisiaeth Clerc Banc:

Ar un adeg roedd fflic ifanc yn brentis banc. Dechreuodd hyfforddi ar gyfer y swydd fel copi wrth gefn y gallai ddisgyn yn ôl iddo os na fydd yn llwyddo mewn pêl-droed. Roedd yn ymroddedig iawn i'w hyfforddiant iddo wrthod cynnig i chwarae i VFB Stuttgart a aeth ymlaen i ennill teitl Bundesliga 1983/84.

Ffaith # 2 - Ynglŷn â'i lysenw:

Yn wahanol i'r hyn rydych chi'n ei gredu, nid yw Hansi yn rhan o enw'r hyfforddwr. Llysenw ydyw braidd oherwydd nad yw'n hoffi cael ei gyfeirio ato fel Hans-Dieter. Felly, mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei adnabod gan ei lysenw Hansi.

Ffaith # 3 - Siop Chwaraeon:

Arferai Flick fod yn berchen ar siop chwaraeon yn Bammental lle rhoddodd anrhydedd y dinesydd anrhydeddus ieuengaf yn 2015. Tyfodd trigolion iau'r dref i fod yn gyfarwydd â'r siop. Fodd bynnag, caeodd yr hyfforddwr i lawr oherwydd bod ganddo ef a'i deulu bethau pwysicach i roi sylw iddynt.

Wiki:

Ymholiadau BywgraffiadData Wiki
Enw llawnHans-Dieter "Hansi" Flick
llysenwHansi
Dyddiad GeniChwefror 24th 1965
Lle GeniTref Heidelberg yng Ngorllewin yr Almaen
RhieniTraudel (mam) a Hans (tad).
Brodyr a chwioryddN / A
GwraigSilke
Plant Kathrin a Hannah
ZodiacPisces
HobïauTeithio, gwylio ffilmiau a dysgu pethau newydd
Net Worth$1
ProffesiwnRheolwr Pêl-droed

Casgliad:

Diolch am ddarllen cronicl Flick- hyfforddwr torri record, Bayern Munich, sydd wedi ennill record. Mae Bywgraffiad Hans-Dieter Flick yn ein hysbrydoli i baratoi ar gyfer cyfleoedd a'u cynyddu pan fyddant yn cyrraedd. Gwnaeth Rheolwr yr Almaen hynny mewn gwirionedd trwy ddefnyddio ei brofiad yng Nghwpan y Byd FIFA 2014 a'i bersonoliaeth ffyddlon i ennill Cynghrair y Pencampwyr 2019/2020.

Yn Lifebogger, cywirdeb a thegwch yw ein hegwyddor arweiniol wrth gyflwyno atgofion am eich hoff reolwyr. A welsoch chi unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn yn stori bywyd Hans-Dieter Flick? Gadewch inni wybod amdano yn yr adran sylwadau NEU dywedwch wrthym beth yw eich barn amdano.

Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau