Stori Plentyndod Arkadiusz Milik ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin

Stori Plentyndod Arkadiusz Milik ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin

Mae ein Bywgraffiad o Arkadiusz Milik yn dweud wrthych Ffeithiau am ei Stori Plentyndod, Bywyd Cynnar, Teulu, Rhieni, Cariad / Gwraig i fod, Ffordd o Fyw, Gwerth Net a Bywyd Personol.

Yn gryno, rydym yn portreadu hanes y pêl-droediwr proffesiynol o Wlad Pwyl. Mae Lifebogger yn cychwyn o'i ddyddiau cynnar, hyd at pan ddaeth yn enwog. I gwtogi ar eich chwant hunangofiant, dyma oriel crud i godi - crynodeb perffaith o Bio Arkadiusz Milik.

Bywyd a chodiad Arkadiusz Milik. Credydau Delwedd: Instagram, FPCP a Nod.
Bywyd a chodiad Arkadiusz Milik.

O ie! mae pawb yn gwybod ei fod yn sgorio ac yn creu nodau. Mae hyn wedi ei wneud yn beiddgar i reolwyr gyda'r diweddaraf André Villas-Boas yn ei ddiddordeb trosglwyddo gaeaf 2021 Marseille. Er gwaethaf yr acolâd, dim ond ychydig sy'n gwybod ei Stori Bywyd - sy'n eithaf diddorol. Nawr heb ado pellach, gadewch i ni ddechrau.

Stori Plentyndod Arkadiusz Milik:

Ar gyfer cychwynwyr Bywgraffiad, mae'n dwyn y llysenw “Aro." Arkadiusz Krystian “Arek” Milik ganwyd ar yr 28ain diwrnod o Chwefror 1994 yn ninas Tychy yn Silesia, Gwlad Pwyl. Ef yw'r ail o ddau o blant a anwyd o'r undeb rhwng ei fam a'i dad na wyddys fawr amdanynt.

Ganwyd Arkadiusz Milik i rieni nad oes fawr ddim yn hysbys amdanynt. Credydau Delwedd: PxHere a FPCP.
Ganwyd Arkadiusz Milik i rieni nad oes fawr ddim yn hysbys amdanynt.

Codwyd y dinesydd o Wlad Pwyl sydd o ethnigrwydd gwyn â gwreiddiau teuluol Ewropeaidd yn ei ddinas enedigol yn Tychy lle cafodd ei fagu ochr yn ochr â’i unig frawd a brawd neu chwaer o’r enw - Lukasz Milik.

Gan dyfu i fyny yng nghymdogaeth Bloc “N” yn Tychy, roedd Milik ifanc yn dair oed pan ddechreuodd chwarae pêl-droed gyda ffrindiau a chymdogion ar sgwâr o amgylch cornel cartref ei rieni. Mae'n ddigonol nodi bod bywyd yn dda i'r selogwr pêl-droed ifanc a oedd â ffigwr tad yn ei fywyd hyd at ei ben-blwydd yn 5 oed.

Arkadiusz Milik yn y llun gyda'i hyfforddwr, ffrind a ffigwr tad Slawek Moki Mogilan. Credyd Delwedd: FPCP.
Arkadiusz Milik yn y llun gyda'i hyfforddwr, ffrind a ffigwr tad Slawek Moki Mogilan.

Arkadiusz Milik Addysg ac Adeiladu Gyrfa:

Gadawodd tad Milik y teulu ychydig ar ôl i'r afrad pêl-droed fod yn 6 oed ac felly dechreuodd ei blymio i ffordd o fyw tuag at ffordd. Dechreuodd y bachgen oed tyner gadw cwmni bechgyn drwg. Roedden nhw'n dysgu Arkadiusz Milik y weithred o ysmygu, dwyn o siopau a chymryd rhan mewn mân deneuau eraill a dychwelyd adref yn hwyr iawn yn y nos.

Wedi ei aflonyddu gan y newid sydyn i gyfeiriad cwmpawd moesol ei mab, ceisiodd mam Milik gymorth ei chymydog - Slawek “Moki” Mogilan i helpu i ddod â Milik yn ôl i’w synhwyrau.

Aeth Moki, a oedd ar y pryd yn chwaraewr pêl-droed i glwb pêl-droed Rozwój Katowice gydag uchelgeisiau hyfforddi, â Milik o dan ei arweiniad yn ogystal â dod yn ffrind a hyd yn oed yn dad i'r llanc ifanc. Moki hefyd a welodd ragolygon Milik mewn pêl-droed ac a aeth ymlaen i hwyluso ei hyfforddiant neu adeiladwaith gyrfa yn systemau ieuenctid Rozwój Katowice.

Yn Codi Trwy'r rhengoedd: Byddai Milik yn aml yn pasio'r bêl oherwydd bod gan ei gyd-chwaraewyr ffydd yn ei gyflawniadau. Credydau Delwedd: Instagram a sportowefakty.
Yn Codi Trwy'r rhengoedd: Byddai Milik yn aml yn pasio'r bêl oherwydd bod gan ei gyd-chwaraewyr ffydd yn ei gyflawniadau.

Bywyd Gyrfa Gynnar Arkadiusz Milik:

Tra yn systemau ieuenctid Rozwój Katowice, cododd Milik yn araf trwy'r rhengoedd a sefyll allan ymhlith chwaraewyr eraill am ei allu troed chwith cryf ar y bêl. Yn ogystal, derbyniodd lawer o basiau ac mae'n cynorthwyo oherwydd bod ei gyd-chwaraewyr yn ymddiried ynddo - yn fwy nag unrhyw chwaraewr arall - i wneud rhywbeth defnyddiol iawn gyda'r bêl.

Yn y pen draw, cyflwynwyd Milik i dîm wrth gefn Rozwój Katowice yn ystod tymor 2009–10 ac yn fuan wedi hynny, gwnaeth ymddangosiad cyntaf ysblennydd III Liga i’r clwb trwy gyfrannu dwy gôl at eu buddugoliaeth 4–0 dros KS Krasiejów. Ar ddiwedd y tymor, roedd gan Milik glybiau mawr yn ceisio ei lofnod gan gynnwys Tottenham a Reading. Fodd bynnag, dewisodd chwarae i Glwb Pwylaidd Górnik Zabrze lle daeth yn sgoriwr goliau cyson.

Stori Plentyndod Arkadiusz Milik ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Stori Ffordd i Enwogion

Gydag enw da cynyddol a pherfformiadau cain enillodd Milik symud i bwerdy Bundesliga Bayer Leverkusen yn 2012. Fodd bynnag, daeth yn llawn her gyda'r cyfleoedd o chwarae llai yn y clwb yn yr Almaen a fenthycodd ef i FC Augsburg yn y pen draw.

Er bod FC Augsburg yn dîm oedd yn ei chael hi'n anodd ar adeg cyrraedd Milik, roedd yn hapus yn y clwb serch hynny oherwydd ei fod yn bodloni ei angen am fwy o amser chwarae. Fe wnaeth Milik ad-dalu caredigrwydd FC Augsburg trwy helpu’r clwb i orffen tymor 2013–2014 yn yr 8fed safle, camp nad oedd wedi ei recordio gan ochr yr Almaen ers amser hir iawn.

Yn FC Augsburg, roedd Milik yn hapus i gael mwy o amser chwarae, moethusrwydd a wrthodwyd iddo yn Bayer Leverkusen. Credyd Delwedd: Instagram.
Yn FC Augsburg, roedd Milik yn hapus i gael mwy o amser chwarae, moethusrwydd a wrthodwyd iddo yn Bayer Leverkusen.
Stori Plentyndod Arkadiusz Milik ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Rise To Fame Story

Yn 2014, benthycodd Bayer Leverkusen Milik i Ajax lle gwnaeth argraff fawr a gwneud i gewri’r Iseldiroedd gynnig bargen barhaol iddo. Ar anterth ei lwyddiant yn Ajax, daeth Milik yn un o brif sgorwyr goliau Eredivisie cyn iddo ymuno â chlwb yr Eidal - Napoli.

Yn gyflym ymlaen at amser ysgrifennu mae Milik yn flaenwr troed chwith amryddawn a chyflawn sy'n anhepgor i Napoli a'i dîm cenedlaethol sglein. Beth mwy? mae'n parhau i wella erbyn y flwyddyn ac wedi ennill cymhariaeth â'i gydwladwr mawr - Robert Lewandowski. Y gweddill fel y maent yn hanes.

Mae Arkadiusz Milik yn anhepgor i'w glwb a'i wlad. Credydau Delwedd: Nod.
Mae Arkadiusz Milik yn anhepgor i'w glwb a'i wlad.

Cariad / Gwraig Arkadiusz Milik i fod:

I ffwrdd o fywyd gyrfa gafaelgar Milik, mae'n buddsoddi amser o safon yn ei fywyd cariad rhagorol. Mae hyn yn amlwg iawn yn ystod 7 mlynedd y playmaker o berthynas hapus gyda'i gariad Jessica Ziolek. Yr adar cariad a gyfarfu a dechrau dyddio yn 2013 fu cau llygaid ym mhêl-droed yr Eidal am resymau heb fod ymhell o’u gêm berffaith.

Arkadiusz Milik gyda'i gariad hyfryd Jessica Ziolek, Credyd Delwedd: Instagram.
Arkadiusz Milik gyda'i gariad hyfryd Jessica Ziolek.

Mae Jessica yn flogiwr model a ffasiwn gyda dilyniant gwych ar Instagram. Fel ei chariad, ni wyddys fod Jessica wedi cael mab (iau) neu ferch (au) allan o gloi. Mae cefnogwyr yr Eidal yn hoff iawn o'r adar cariad na allant aros i'w gweld yn dod yn ŵr a gwraig yn y dyfodol agosaf.

Ffeithiau Bywyd Teulu Arkadiusz Milik:

Mae'n cymryd teulu cariadus a chefnogol i fagu athrylith pêl-droed ac mae Milik yn ffodus i gael ei fendithio gan un. Rydyn ni'n dod â ffeithiau i chi am gefndir teuluol y playmaker yn ogystal â ffeithiau amlinellol am ei achau.

Ynglŷn â thad Arkadiusz Milik: Nid yw Milik yn cofio dim am ei dad oherwydd ei fod yn dal yn ifanc iawn pan adawodd y tad bach hysbys ei gartref. Fodd bynnag, mae anwyliaid Milik yn cofio bod y ffigwr tad un-amser wedi mynd ag ef i wylio gêm Falcon Tychy pan oedd yn un oed. Hysbyswyd y playmaker hefyd fod gan ei dad broblemau yfed a gatalyddodd ei allanfa o'r teulu.

Am fam Arkadiusz Milik: Er nad oes llawer yn hysbys am fam Milik, mae hi’n cael ei gredydu am ei drosglwyddo i ofal Slawek “Moki” Mogilan a ffrwynodd ei ormodedd a’i dywys trwy lwybr anrhydeddus mewn pêl-droed. Does dim rhaid dweud bod y blaenwr wedi rhannu bond agos gyda'i fam wrth iddi chwarae rolau cefnogol yn ystod ei ddatblygiad yn Rozwój Katowice.

Nid yw Arkadiusz Milik eto i ddatgelu lluniau o'i rieni ar adeg ysgrifennu'r bio hwn. Credydau Delwedd: ClipArtsLibrary a Wikimedia.
Nid yw Arkadiusz Milik eto i ddatgelu lluniau o'i rieni ar adeg ysgrifennu'r bio hwn.

Ynglŷn â Brodyr a Chwiorydd Arkadiusz Milik: Nid oes gan Arkadiusz Milik chwaer ond brawd hŷn a nodwyd fel Lukasz Milik. Roedd Lukasz yn biler cefnogol i Milik yn ystod ei gyfnod cynnar wrth iddo helpu i wylio dros ei ddiddordebau. Mae'r brawd hŷn - ar adeg ysgrifennu - yn gyflogai i Górnik Zabrze lle mae'n cyflawni swyddogaethau hyfforddi ac yn ysbrydoli pobl ifanc i fod fel Milik.

Llun prin o Arkadiusz Milik gyda'i frawd hŷn Lukasz Milik. Credyd Delwedd: Instagram.
Llun prin o Arkadiusz Milik gyda'i frawd hŷn Lukasz Milik.

Am berthnasau Arkadiusz Milik: I ffwrdd o fywyd teuluol uniongyrchol Milik, nid oes llawer yn hysbys am neiniau a theidiau ei fam yn ogystal â thaid a nain tadol. Yn yr un modd, nid oes unrhyw gofnodion o ewythrod, modrybedd a chefndryd y playmakers tra nad yw ei nithoedd a'i neiaint eto'n hysbys ar adeg ysgrifennu'r cofiant hwn.

Ffeithiau Bywyd Personol Arkadiusz Milik:

Nid yw'n fuddiol bod Arkadiusz Milik yn ymgorfforiad perffaith o Pisces gan fod nodweddion o'i bersonoliaeth yn adlewyrchu'r persona a arddangosir gan unigolion ysblennydd sy'n cael eu tywys gan arwydd y Sidydd.

Mae'n emosiynol mewn tiwn, yn llawn cymhelliant, yn wydn, yn braf ac nid oes ganddo unrhyw broblemau gyda datgelu manylion am ei fywyd preifat a phersonol. Yn siarad am ddiddordebau a hobïau Milik y mae wrth eu bodd yn teithio, gyrru cychod cyflym, nofio, cadw i fyny â gemau pêl-fasged a threulio amser gyda'i ffrindiau a'i deulu.

Mae Arkadiusz Milik wrth ei fodd yn marchogaeth cychod cyflymder. Credyd Delwedd: Instagram.
Mae Arkadiusz Milik wrth ei fodd yn marchogaeth cychod cyflymder.

Ffeithiau Ffordd o Fyw Arkadiusz Milik:

Mae gwerth net amcangyfrifedig Arkadiusz Milik o $ 3.8 miliwn Miliwn o ddoleri ynghyd â’i gyflog a’i gyflog enfawr - ar adeg ysgrifennu - yn siarad yn dda am botensial proffidiol pêl-droed ac yn egluro pam mae prif enillwyr y gamp yn gwario’n fawr i fyw ffordd o fyw moethus.

Ymhlith yr asedau sy'n sgrechian moethus o amgylch yr ymosodwr tactegol mae ei blasty moethus yn Napoli, Campania yn ogystal â fflyd egsotig o geir a gynhyrchir gan frandiau fel Audi, Mercedes ymhlith eraill.

Arkadiusz Milik yn morio yn ei gar Mercedes moethus. Credyd Delwedd: WTFoot.
Arkadiusz Milik yn morio yn ei gar Mercedes moethus.

Ffeithiau Heb eu Dweud Arkadiusz Milik:

Cyn i ni ei alw'n lapio ar stori plentyndod Arkadiusz Milik, dyma ffeithiau llai adnabyddus neu heb eu teilwra i'ch helpu chi i wybod mwy amdano.

crefydd: Nid yw crefydd Milik yn hysbys eto ar adeg ysgrifennu gan nad yw wedi rhoi dangosyddion pwyntio i'w ffydd naill ai trwy gyfweliadau na thrwy ei dair dolen cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd.

Tatŵs: Tatŵs yw'r lleiaf o bryderon Milik ar adeg ysgrifennu. Mae'n canolbwyntio rhywfaint ar wella ei gorff trwy ymarfer corff yn rheolaidd. Yn wir, byddai adeiladu cyhyrol ar ei uchder gweddol o 1.86 m yn peri bod amddiffynwyr yn ofni mynd i'r afael ag ef.

Nid oes gan Arkadiusz Milik tatŵs ar adeg ysgrifennu. Credyd Delwedd: Instagram.
Nid oes gan Arkadiusz Milik tatŵs ar adeg ysgrifennu. Credyd Delwedd: Instagram.

Ysmygu ac yfed: Er bod Milik yn fawr ar ysmygu ac yfed am gyfnod byr yn ystod ei fywyd cynnar, fe giciodd yr arfer ar ôl i Slawek “Moki” Mogilan ddod i mewn i’w fywyd. Yn gyflym ymlaen at amser ysgrifennu nid yw Milik wedi ailwaelu ac ni fyddai’n gwneud dim i gyfaddawdu ar ei iechyd.

Nid pêl-droed yn unig: Ydych chi'n gwybod bod gan Arkadiusz Milik fwyty o'r enw Food & Ball? mae wedi'i leoli yn y ganolfan siopa Libero yn Katowice, Gwlad Pwyl. Mae'r bwyty sydd â'r sgôr uchaf nid yn unig yn cyflwyno cwsmeriaid i fyd angerdd Coginiol ond hefyd yn rhoi emosiynau chwaraeon iddynt.

Llun o Arkadiusz Milik yn hysbysebu ei fwyty. Credyd Delwedd: Instagram.
Llun o Arkadiusz Milik yn hysbysebu ei fwyty. Credyd Delwedd: Instagram.

GWIRIO FFAITH: Diolch am ddarllen ein Stori Plentyndod Arkadiusz Milik ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud.

At LifeBogger, rydym yn ymdrechu am gywirdeb a thegwch. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n edrych yn iawn, rhannwch ef gyda ni trwy wneud sylwadau isod. Byddwn bob amser yn gwerthfawrogi ac yn parchu'ch syniadau.

Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau