Stori Lorenzo Sanz Childhoood ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin

Stori Lorenzo Sanz Childhoood ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin

Mae ein Bywgraffiad o Lorenzo Sanz (hwyr) yn dweud wrthych Ffeithiau am ei Stori Plentyndod, Bywyd Cynnar, Teulu, Rhieni, Gwraig, Plant, Gwerth Net, Ffordd o Fyw a Bywyd Personol.

Yn gryno, rydyn ni'n darparu digwyddiadau arwyddocaol i chi yn hanes y diweddar ddyn busnes o Sbaen. Mae Lifebogger yn cychwyn o'i ddyddiau cynnar hyd at pan ddaeth yn enwog. I gwtogi ar eich chwant hunangofiant, dyma oriel crud i godi - crynodeb perffaith o Bio Lorenzo Sanz.

Bywyd a chodiad Lorenzo Sanz. Credydau Delwedd: Instagram a Marca.
Bywyd a chodiad Lorenzo Sanz.

Ydy, mae pawb yn gwybod ei fod yn un o'r Sbaenwyr amlycaf i farw o coronafirws a elwir hefyd yn Covid-19. Fodd bynnag, dim ond ychydig sydd wedi darllen erthyglau cyflawn o Bywgraffiad Lorenzo Sanz sy'n eithaf diddorol. Nawr heb ado pellach, gadewch i ni ddechrau

Stori plentyndod Lorenzo Sanz:

Gan gychwyn, ganwyd Lorenzo Sanz Mancebo ar y 9fed diwrnod o Awst 1943 yn ninas Madrid yn Sbaen. Ef oedd yr hynaf o 10 o blant a anwyd i'w rieni nad oes llawer yn hysbys amdanynt ar adeg ysgrifennu'r cofiant hwn.

Diolch i gael ei eni ym mhrifddinas a dinas fwyaf poblog Sbaen, mae Sanz yn 'Madrilenian' yn rhinwedd ei eni a'r ffaith iddo gael ei fagu yn y ddinas ochr yn ochr â'i naw o frodyr a chwiorydd iau.

Magwyd Lorenzo Sanz yn ei ddinas enedigol, Madrid. Credydau Delwedd: Instagram a WorldAtlas.
Magwyd Lorenzo Sanz yn ei ddinas enedigol, Madrid. Credydau Delwedd: Instagram a WorldAtlas.

Tyfu i fyny blynyddoedd:

Wrth dyfu i fyny ym Madrid, roedd Lorenzo Sanz yn blentyn chwaraeon gyda phêl-droed yn ffefryn iddo erioed. Pêl-droed a'i cadwodd yn hapus am lawer o'i blentyndod hyd yn oed wrth iddo wneud llafur i helpu i gadw ei deulu dosbarth is i fynd yn ariannol.

Cefndir Teulu Lorenzo Sanz:

Nid oedd achosion cyllid prin teulu Sanz yn bell o'r ffaith bod ei dad yn geidwad parc dinas Madrid - El Retiro. Roedd y swydd yn un o'r ymdrechion isaf i ennill incwm ar y pryd.

Gan ei fod yr hynaf o'i frodyr a chwiorydd, cymerodd Sanz ifanc arno'i hun i wneud i'r teulu gael dim ond digon o arian. Felly, roedd yn aml yn rhedeg negeseuon ar gyfer trinwyr gwallt ac yn gwneud amser i helpu ei fam-gu i werthu dŵr i gefnogwyr yn stadiwm Real Madrid.

Nid oes llawer yn hysbys am rieni Lorenzo Sanz ar adeg ysgrifennu. Credydau Delwedd: Instagram a ClipArtStudio.
Nid oes llawer yn hysbys am rieni Lorenzo Sanz ar adeg ysgrifennu. Credydau Delwedd: Instagram a ClipArtStudio.

Adeilad Gyrfa Lorenzo Sanz:

Yn ystod un o werthiannau o’r fath y gwelodd Sanz Real-Madrid yn codi eu 2il Gwpan Ewropeaidd (a elwir bellach yn dlws Cynghrair y Pencampwyr) yn stadiwm Santiago Bernabeu yn Chamartín.

Roedd bod yn dyst i lifft Los Blancos yn codi tlws gorau Ewrop yn foment ewfforig i bawb yn y stadiwm yn enwedig i Sanz a ddechreuodd yn fuan ar yrfa yrfa gystadleuol mewn pêl-droed fel gôl-geidwad.

Prin fod y llanc ar y pryd yn 14 oed pan welodd Real Madrid yn codi eu 2il Gwpan Ewropeaidd ym 1956. Credyd Delwedd: El-Pais.
Prin fod y llanc ar y pryd yn 14 oed pan welodd Real Madrid yn codi eu 2il Gwpan Ewropeaidd ym 1956. Credyd Delwedd: El-Pais.

Blynyddoedd Cynnar Lorenzo Sanz mewn Pêl-droed:

Pan oedd yr amser yn iawn, dechreuodd gyrfa bêl-droed Sanz fel gôl-geidwad o ddifrif. Chwaraeodd i wahanol dimau llai o gynghrair Madrileniaidd sy'n cynnwys Puerta Bonita. Yn anffodus neu'n ffodus i Sanz, ni chofnododd gynnydd ystyrlon gyda'r ymdrech.

Yn hynny o beth, roedd yn hawdd iddo wneud y penderfyniad o ymchwilio i fyd busnes. Fodd bynnag, nid oedd y trawsnewidiad yn gyflym. Cyhoeddwr ydoedd gyntaf cyn iddo wneud digon o arian i gaffael gwasg argraffu yn ogystal â chylchgrawn am ddodrefn.

Daeth yn ddyn busnes ar ôl methu â gwneud cynnydd ystyrlon fel pêl-droediwr. Credyd Delwedd: Instagram.
Daeth yn ddyn busnes ar ôl methu â gwneud cynnydd ystyrlon fel pêl-droediwr. Credyd Delwedd: Instagram.

Stori Bywgraffiad Lorenzo Sanz- Ffordd i Enwogion:

Gan ei fod yn ddyn busnes craff, aeth Sanz ymlaen i ehangu ei arfordir trwy redeg cwmni papur wal a threiddio i eiddo tiriog. Buan iawn y daeth yn ddylanwadol iawn fel ei fod yn ffrindiau â gwleidyddion Francoist.

Erbyn yr 1980au roedd Sanz uchelgeisiol yn rhedeg cae ras Madrid. Ynghanol ei ymdrechion busnes amrywiol, roedd Sanz mewn cysylltiad â materion Real Madrid i raddau helaeth. Mewn gwirionedd, aeth yn araf o fod yn gefnogwr angerddol i fod yn aelod cymdeithasol, aelod o'r bwrdd, is-lywydd ac yn y pen draw yn llywydd.

1995 oedd y flwyddyn y daeth yn Arlywydd Real Madrid. Credyd Delwedd: Marca.
1995 oedd y flwyddyn y daeth yn Arlywydd Real Madrid. Credyd Delwedd: Marca.

Stori Bywgraffiad Lorenzo Sanz- Rise to Fame:

Pan gymerodd Sanz drosodd Real Madrid fel Arlywydd ym 1995, roedd y clwb yn llanast yn llythrennol ac nid oedd wedi ennill tlws cynghrair y pencampwyr ers 32 mlynedd! Mewn gwirionedd, nid oedd y Los Blancos yn agos at gymhwyso ar gyfer y twrnamaint Ewropeaidd!

Fel gwaredwr a anfonwyd gan dduw pêl-droed, llwyddodd Sanz i newid ffawd Real Madrid. Goruchwyliodd newid nifer o reolwyr a dod â chwaraewyr seren i mewn fel Davor Suker a Predrag Mijatović gyda'i arian ei hun.

Talodd y symudiad ar ei ganfed wrth i Real Madrid ennill cynghrair y Pencampwyr ym 1998 am y tro cyntaf mewn 32 mlynedd. Aeth tua hanner miliwn o gefnogwyr i strydoedd Madrid i ddathlu'r fuddugoliaeth hanesyddol a chanu clodydd Sanz. Enillodd Real Madrid y tlws eto yn y flwyddyn 2000 cyn i Sanz golli ei safle i Florentino Pérez mewn gornest etholiad gul.

Ymdrechion Sanz a barodd i Real Madrid godi eu 7fed Cwpan Ewropeaidd ar ôl sychder 32 mlynedd. Credyd Delwedd: Twitter.
Ymdrechion Sanz a barodd i Real Madrid godi eu 7fed Cwpan Ewropeaidd ar ôl sychder 32 mlynedd. Credyd Delwedd: Twitter.

Gwraig a Phlant Lorenzo Sanz:

Ynghanol llwyddiant Sanz ym myd busnes ac ymrwymiadau ym maes rheoli pêl-droed Elitaidd, roedd yna fenyw a safodd yn ei ymyl trwy drwch a thenau. Nid yw hi'n berson arall ond ei wraig Mari Luz. Nid oes llawer yn hysbys ynghylch pryd y dechreuodd Sanz a Mari Luz ddyddio neu fynd i lawr yr ystlys.

Ond rydyn ni'n sicr yn gwybod bod Gwraig Lorenzo Sanz (Mari Luz) wedi esgor ar 4 o blant iddo. Maent yn cynnwys Paco Sanz (mab), Fernando Sanz (mab), Diania (merch) a Malula (merch). Hyd nes tranc Sanz, ym mis Mawrth 2020, roedd yn agos iawn at ei wraig a'i blant a oedd ag ef yn barchus yn eu meddyliau a'u gweddïau ar ôl iddo grebachu coronafirws (aka covid-19) a welodd hyd at ei farwolaeth.

Llun prin o Sanz gyda'i wraig Mari a'i blant - Lorenzo (L) a Francisco (R). Credyd Delwedd: DailyMail.
Llun prin o Sanz gyda'i wraig Mari a'i blant - Lorenzo (L) a Francisco (R). Credyd Delwedd: DailyMail.

Bywyd Teulu Lorenzo Sanz:

Roedd Lorenzo Sanz o leoliad cefndir teulu dosbarth is. Rydyn ni'n dod â ffeithiau i chi am aelodau ei deulu.

Ynglŷn â thad a mam Lorenzo Sanz:

Roedd tad Sanz yn geidwad parc na enillodd lawer o'r ymdrech tra nad oes fawr ddim dogfennaeth yn bodoli am ei fam. Serch hynny, roedd parch mawr i'w rieni a gwnaeth ei orau i'w helpu i gynnal y teulu hyd yn oed wrth weithio ei ffordd i fyny i geisio datblygiad arloesol mewn pêl-droed.

Nid oes llawer yn hysbys am rieni Lorenzo Sanz ar adeg ysgrifennu. Credyd Delwedd: Instagram a ClipArtStudio.
Nid oes llawer yn hysbys am rieni Lorenzo Sanz ar adeg ysgrifennu. Credyd Delwedd: Instagram a ClipArtStudio.

Am frodyr a chwiorydd Lorenzo Sanz:

I ffwrdd o rieni Lorenzo Sanz, nid oes llawer yn hysbys am ei 9 brodyr a chwiorydd. Nid oes unrhyw gofnodion o darddiad ei deulu yn enwedig gan ei fod yn ymwneud â neiniau a theidiau ei fam a'i dad.

Mae mab-yng-nghyfraith Sanz (gŵr Malula) yn gyn-seren pêl-droed yn Sbaen - Míchel Salgado tra nad oedd ei fodrybedd, ewythrod, neiaint a nithoedd yn hysbys ar adeg ysgrifennu.

Bywyd personol:

Roedd yn hysbys bod Lorenzo Sanz - cyn ei dranc trist - yn ymgorfforiad o nodweddion hoffus sy'n cynnwys ei angerdd diwyro, gostyngeiddrwydd, ei ymroddiad i ddyletswydd, arweinyddiaeth glodwiw a'i warediadau optimistaidd.

Gostyngeiddrwydd ac angerdd diwyro oedd rhai o'r nodweddion hoffus a oedd yn glynu wrth ei bersona. Credyd Delwedd: TheSun.
Gostyngeiddrwydd ac angerdd diwyro oedd rhai o'r nodweddion hoffus a oedd yn glynu wrth ei bersona. Credyd Delwedd: TheSun.

Pryd bynnag nad oedd Sanz yn dilyn diddordebau busnes a phêl-droed, gellid dod o hyd iddo mewn gweithgareddau deniadol y gwyddys eu bod yn ddiddordebau ac yn hobïau. Maent yn cynnwys rasio ceffylau, chwarae cerdyn, ysmygu sigâr Ciwba a threulio amser o ansawdd gyda'i deulu a'i ffrindiau.

Ffordd o Fyw:

A wnaethoch chi fod gwerth net Lorenzo Sanz dros swm gweddus o $ 5 miliwn cyn ei dranc? Mae gan y mwyafrif o gyfoeth Sanz wreiddiau yn ei ymdrechion eiddo tiriog, perchnogaeth clwb ac adeiladu.

Felly, llwyddodd i fyw ffordd o fyw moethus dinasyddion dosbarth uwch sydd â thai drud wedi'u gwasgaru ar draws Madrid. Yn fwy na hynny, marchogodd mewn ceir neis a doedd ganddo erioed resymau i ddatgan methdaliad.

I Sanz, nid oedd diwedd ar fyw bywyd seren. Credyd Delwedd: Proximus.
I Sanz, nid oedd diwedd ar fyw bywyd seren. Credyd Delwedd: Proximus.

Ffeithiau Untn Lorenzo Sanz:

I lapio ein stori plentyndod a bywgraffiad Lorenzo Sanz, dyma ychydig o ffeithiau hysbys neu heb eu dweud am yr elît pêl-droed.

Ffaith # 1 - Crefydd:

Yn wahanol i chwaraewyr a rheolwyr chwaraeon gweithredol, mae'n anodd nodi a oedd Lorenzo Sanz yn unigolyn crefyddol ai peidio oherwydd nad oedd yn fawr ar y cyfryngau cymdeithasol. Ni roddodd gyfweliadau yn rheolaidd ychwaith.

Ffaith # 2 - Trivia:

Oeddech chi'n gwybod bod Sanz wedi'i eni ar y flwyddyn y gwnaeth ffilm propaganda Almaeneg Titanic daro sinemâu? Hefyd, 1943 oedd y flwyddyn y gwnaeth y Ffrancwyr Jacques Cousteau ac Emile Gagnan herio ods anadlu o dan y dŵr trwy ddyfeisio'r Aqualung.

Ar wahân i'r Ail Ryfel Byd, Cymorth anadlu tanddwr - lluniodd Aqualung a chyfrif ffilm Almaeneg o Titanic ddisgwrs gyhoeddus ym 2. Credydau Delwedd: Imdb ac Archwiliwch.
Ar wahân i'r Ail Ryfel Byd, cymorth anadlu tanddwr - lluniodd Aqualung a chyfrif ffilm Almaeneg o Titanic ddisgwrs gyhoeddus ym 2.

Ffaith # 3 - Perchnogaeth Clwb:

Ychydig o gaffaeliad hysbys: Nid oes llawer yn gwybod mai Sanz oedd perchennog y clwb Sbaenaidd Málaga CF rhwng 2006 - 2009. Roedd ei fab Fernando yn llywydd Malaga cyn i'r clwb gael ei werthu yn 2010 i fuddsoddwr o Qatari am y swm o € 50 miliwn.

GWIRIO FFAITH: Diolch am ddarllen Stori Plentyndod hwyr Lorenzo Sanz ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud. Yn LifeBogger, rydym yn ymdrechu am gywirdeb a thegwch. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n edrych yn iawn, rhannwch ef gyda ni trwy wneud sylwadau isod. Byddwn bob amser yn gwerthfawrogi ac yn parchu'ch syniadau.

Bywgraffiad Lorenzo Sanz (Ymholiadau Wiki)Atebion Wici
Enw Llawn:Lorenzo Sanz Mancebo.
Ganwyd:9 1943 Awst
Madrid, Sbaen.
Wedi marw:21 Mawrth 2020 (76 oed)
Madrid, Sbaen.
Galwedigaeth:Dyn busnes.
Gwraig:María Luz Duran Muñoz.
Plant:Paco Sanz (mab), Fernando Sanz (mab), Diania (merch) a Malula (merch).
Perthynas:Míchel Salgado (mab-yng-nghyfraith).
Arwydd Sidydd:Leo.
Yn fwyaf adnabyddus am:Bod yn Arlywydd Real Madrid.
Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau