Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

I gefnogwyr Pêl-droed, mae darllen am Bywgraffiad pêl-droedwyr yn aml yn dylanwadu, yn cymell ac yn rhoi anogaeth. Dyma pam mae ein ffeithiau Bywgraffiad Pêl-droed Heb eu Plygu yn bodoli !!

Pêl-droed fel y gwyddom efallai na fydd byth yn diflannu. Er bod y modd y mae'r gêm yn cael ei chwarae wedi esblygu dros y blynyddoedd, byddai'r straeon hynod ddiddorol nad yw byth yn peidio â'u cynhyrchu yn atseinio yn atgofion aficionados pêl-droed am genedlaethau.

Mae'r straeon sy'n ymwneud yn bennaf â chwaraewyr, rheolwyr ac elitaidd y gamp yn afaelgar, yn cyffwrdd, yn feddyliol ac wrth gwrs, unrhyw ansoddair cadarnhaol y gall darllenwyr, gwrandawyr a gwylwyr ei greu i ddisgrifio'r teimladau atgofus y mae straeon o'r fath yn eu sefydlu yn eu meddyliau.

Mae Lifebogger yn cyflwyno straeon gafaelgar am chwaraewyr pêl-droed, rheolwyr ac elitaidd.
Mae Lifebogger yn cyflwyno straeon gafaelgar am chwaraewyr pêl-droed, rheolwyr ac elitaidd. Credydau Delwedd: LB.

Mae ffactor pwysig sy'n gwneud y straeon yn atgofus yn gorwedd yn y ffaith nad ydyn nhw'n llithro heibio i sylw llwyfannau digidol proffesiynol fel Lifebogger sy'n mawreddog yn y grefft lenyddol ac fonheddig o ysgrifennu bywgraffiadau sy'n canolbwyntio ar bêl-droed.

At Lifebogger, rydym yn ymfalchïo fel ffynhonnell ddigidol broffesiynol straeon pêl-droed gwir a heb eu dweud sy'n rhan annatod o'r bywgraffiadau diddorol rydyn ni'n eu cyflwyno am reolwyr athrylithoedd pêl-droed ac elitaidd ledled y byd.

Mae Lifebogger yn ffynhonnell ddigidol un stop o straeon pêl-droed go iawn.
Mae Lifebogger yn ffynhonnell ddigidol un stop o straeon pêl-droed go iawn. Credyd Delwedd: LB.

Yn gryno, nod yr erthygl hon yw rhoi syniad cynhwysfawr i'n cynulleidfa o'r hyn a wnawn trwy gyflwyno ffeithiau bywgraffiad di-baid neu lai adnabyddus pêl-droedwyr, rheolwyr ac elitaidd o dan benawdau sydd â lluniadau darllen da.

Pam Straeon Plentyndod - Rheolwyr Pêl-droed na Chwaraeodd Bêl-droed Proffesiynol

Nid yw pêl-droed byth yn peidio â dileu eithriadau i gredoau a syniadau poblogaidd. Mae un o syniadau o'r fath yn awgrymu na all unigolion nad oeddent erioed wedi chwarae pêl-droed proffesiynol - yn waeth - ddod yn rheolwyr pêl-droed neu - ar y gorau - ffynnu'n dda mewn rhinweddau rheolaethol.

Yn union fel yr oedd y credoau uchod yn ymddangos yn ffeithiau gwyddonol sefydledig, Maurizio Sarri daeth allan o'r felan i ddechrau ei yrfa hyfforddi yn yr 1990s gyda League Club AC Sansovino is tra Andre Villas-Boas Dechreuodd fel hyfforddwr cynorthwyol yn Porto ddiwedd yr 1990's.

Ni chwaraeodd Andre Villas-Boas a Maurizio Sarri bêl-droed ar lefel broffesiynol cyn iddynt ddechrau hyfforddi.
Ni chwaraeodd Andre Villas-Boas a Maurizio Sarri bêl-droed ar lefel broffesiynol cyn iddynt ddechrau hyfforddi. Credydau Delwedd: WAGNH.
Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Chwaraewyr Pêl-droed a oedd â chwerylon gyda rheolwyr

Mae twyllwyr bron yn amhosibl mewn chwaraeon tîm yn enwedig pêl-droed lle mae gweithredoedd gwres chwaraewyr yn cael eu dylanwadu gan “wres y foment”. Er bod ambell wyneb neu ymddygiad ymosodol y mae chwaraewyr yn ei arddangos yn erbyn eu gwrthwynebwyr yn cael eu diswyddo fel “ymddygiadau proffesiynol” tactegol, ni ellir dweud yr un peth pan fydd athrylithwyr pêl-droed yn mynd â'r gwres at eu rheolwyr.

Ni fyddai cefnogwyr Barcelona yn gyflym i anghofio’r ffrae hir rhwng cyn reolwr y clwb Pep Guardiola ac ymlaen Zlatan Ibrahimovich gyda'r olaf yn adrodd mai dim ond dwywaith y siaradodd Guardiola ag ef yn ystod misoedd 6. Mewn ffrae fwy cymhleth, rhannwyd cefnogwyr Real Madrid rhwng cefnogi Iker Casillas or Jose Mourinho pan gafodd y ddeuawd ganlyniadau dros yr hyn yr oedd yr hyfforddwr yn ei ystyried yn frad gan gôl-geidwad Sbaen.

Mae Zlatan Ibrahimovich ac Iker Casillas ill dau wedi cael ymrysonau chwerw hir gyda’u rheolwyr un-amser.
Mae Zlatan Ibrahimovich ac Iker Casillas ill dau wedi cael ymrysonau chwerw hir gyda’u rheolwyr un-amser. Credydau Delwedd: LB.

Yn ogystal, nid oes llawer yn cofio hynny David Beckham agwedd ormesol yn Manchester United a arweiniodd yr hyfforddwr ar y pryd Alex Furgeson i Gicio cist yn yr archfarchnad. Fe darodd yr esgidiau yn union Beckham ar yr wyneb, digwyddiad a gatalyddodd ei symudiad yn y pen draw i Real Madrid yn 2003.

Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Chwaraewyr Pêl-droed Gyda'r Cardiau Mwyaf Coch

Mae tramgwyddwyr yn y categori hwn yn amrywio o amddiffynwyr taclo caled i orfodwyr canol cae yn ogystal â chwaraewyr cain sydd â thueddiad tuag at drais ac sy'n arddangos ymddygiad ymosodol yn y cythrudd lleiaf. O ganlyniad, mae ganddyn nhw gofnodion disgyblu echrydus sydd wedi'u hardystio gan litanïau o gardiau coch.

I ddechrau gydag amddiffynwyr taclo caled, Sergio Ramos ar frig y siart gan mai ef sydd â'r nifer fwyaf o anfoniadau yn hanes La Liga. Er wedi ymddeol, Steven Gerrad ymhlith y chwaraewr canol cae mwyaf â cherdyn coch a gerddodd i lawr twnnel Anfield i gael baddonau cynnar.

Mae Steven Gerrad a Sergio Ramos yn uwch yn y rhestr o'r mwyafrif o chwaraewyr sy'n cael eu hanfon.
Mae Steven Gerrard a Sergio Ramos yn uwch yn rhestr y mwyafrif o chwaraewyr sy'n cael eu hanfon. Credydau Delwedd: LB.

Symud ymlaen llaw sydd gennym Diego Costa nad yw ei arddull chwarae ymosodol byth yn peidio â’i lanio mewn trafferth gyda dyfarnwyr ym mhobman y mae’n mynd. Mewn gwirionedd, mae'n cael ei ystyried yn ddamwain sy'n aros i ddigwydd pryd bynnag y bydd yn ceisio adennill meddiant gan amddiffynwyr.

Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Chwaraewyr Pêl-droed Sy'n Polyglots

I ffwrdd o fuddsoddi llawer mewn hyfforddiant i feistroli'r grefft o gameplay hardd, mae rhai chwaraewyr wedi mynd filltiroedd ychwanegol i blesio cefnogwyr trwy ddysgu iaith eu cymunedau clwb cynnal. Mae'r ymdrech nid yn unig wedi gwneud yr athrylithwyr pêl-droed yn well acculturate yn eu cymuned ond wedi eu gosod fel ffefrynnau ar gyfer rolau gweinyddol ar ôl ymddeol.

Heb lawer o ado, mae chwaraewyr sy'n gwybod cymaint o ieithoedd yn cynnwys y golwr Peter Cech sydd ar wahân i'w frodor Tsiec yn siarad Sbaeneg, Almaeneg, Ffrangeg a Saesneg. Ar ei ran, Henrikh Mkhitaryan yn rhugl yn siarad Armeneg, Portiwgaleg, Ffrangeg, Eidaleg, Rwsia, Saesneg ac Almaeneg.

Yn olaf ond yn sicr nid y lleiaf yw Romelu Lukaku sy’n profi i fod yn ymgorfforiad perffaith o “hyperpolyglot gan ei fod yn siarad dim llai nag ieithoedd 8. Maent yn cynnwys Ffrangeg, Lingala, Iseldireg, Gwlad Belg, Congo, Swahili, Sbaeneg, Saesneg, Portiwgaleg ac Almaeneg.

Mae Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan a Peter Cech yn polyglots trawiadol mewn pêl-droed.
Mae Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan a Peter Cech yn polyglots trawiadol mewn pêl-droed. Credydau Delwedd: LB.
Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Chwaraewyr a Rheolwyr Pêl-droed a Gaffaelodd Raddau Addysg Uwch

Y ffordd y mae rhai athrylithwyr pêl-droed yn ei ffigur, nid yw cymryd rhan weithredol mewn pêl-droed yn rhwystro cyrhaeddiad uchelfannau academaidd, ideoleg gynhyrchiol a welodd yn mynd ymlaen i gofrestru ar gyfer graddau coleg a graddio ar ôl cwblhau eu rhaglenni.

Chwaraewr o'r Eidal Giorgio Chiellini ar frig y rhestr ar gyfer graddio o Brifysgol Turin gyda Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Ar gyfer Juan Mata, nid yw cael dwy radd - un mewn marchnata ac un arall mewn gwyddoniaeth chwaraeon - yn ddigon yn unig. Mae ganddo ddiddordebau mewn astudio Seicoleg ar adeg ysgrifennu.

Yn y categori rheolwyr, a ydych chi'n gwybod hynny Frank Lampard mae ganddo radd mewn Lladin tra Vincent Kompany a oes ganddo radd meistr mewn gweinyddu busnes o Ysgol Fusnes Alliance Manchester? Yn wir efallai na fydd gan bêl-droedwyr enw da am ddeallusrwydd, ond mae'r chwaraewyr a'r rheolwyr uchod wedi cyfrannu'n aruthrol at newid y naratif.

Ymennydd â thalentau. O LR Giorgio Chiellini, Vincent Kompany, Frank Lampard a Juan Mata
Ymennydd â thalentau. O LR Giorgio Chiellini, Vincent Kompany, Frank Lampard a Juan Mata, Credydau Delwedd: LB.
Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Perchnogion Clwb Cyfoethocaf

Mae Uwch Gynghrair Lloegr wedi dod yn faes chwarae i biliwnyddion sy'n prynu clybiau ac yn tasgu arian parod i'r chwith, i'r dde ac i'r canol. Cyn belled ag y mae Ewrop yn bryder, perchennog cyfoethocaf y clwb ar adeg ysgrifennu yw Sheikh Monsour, y dyn a brynodd ddinas Man.

Cyfarfod â Sheikh Monsour- Perchennog y clwb cyfoethocaf yn Lloegr
Cyfarfod â Sheikh Monsour- Perchennog y clwb cyfoethocaf yn Lloegr. Credyd i Gwarcheidwad & I.nd

Ar wahân i fod yn berchennog clwb, mae Sheikh hefyd yn frenhinol Emirati sy'n ddirprwy brif weinidog yr Emiraethau Arabaidd Unedig, yn weinidog materion arlywyddol ac yn aelod o deulu brenhinol Abu Dhabi. Mae'n hanner brawd i Arlywydd Emiradau Arabaidd Unedig, Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Ar ôl y dyn cyfoethocaf mewn pêl-droed daw Joseff Joe Lewis biliwnydd Prydeinig nad yw'n boblogaidd sy'n berchen ar Spurs.

Mae Joe Lewis, perchennog Spurs yn un o'r dynion cyfoethocaf yn y DU
Mae Joe Lewis (chwith), perchennog Spurs yn un o'r dynion cyfoethocaf yn y DU

Rydych chi wedi clywed am Danial Levy, ond Joe Lewis yw'r dyn y tu ôl i Spurs a'r un a benododd Levy yn gadeirydd y clwb.

O'r diwedd yn Rhufeinig Abramovich, sy'n fwyaf adnabyddus y tu allan i Rwsia fel perchennog Chelsea FC Gellir dadlau mai'r dyn a drawsnewidiodd Chelsea o ochr yr Uwch Gynghrair i fod yn gawr Ewropeaidd.

Stori Plentyndod Rhufeinig Abramovich a Bywgraffiad Untold Ffeithiau gan LifeBoggerI'r mwyafrif o gefnogwyr Chelsea yn Lloegr a ledled y byd, Abramovich wedi profi ei bod yn bosibl prynu hapusrwydd.

GWIRIO FFAITH: Diolch am ddarllen ein Ffeithiau Bywgraffiad Why Untold. Yn LifeBogger, rydym yn ymdrechu i gael cywirdeb a thegwch. Os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth nad yw'n edrych yn iawn, cofiwch rannu â ni trwy wneud sylwadau isod. Byddwn bob amser yn gwerthfawrogi a pharchu eich syniadau.

Loading ...