Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

I gefnogwyr Pêl-droed, mae darllen am Bywgraffiad pêl-droedwyr yn aml yn dylanwadu, yn cymell ac yn rhoi anogaeth. Dyma pam mae ein ffeithiau Bywgraffiad Pêl-droed Heb eu Plygu yn bodoli !!

Pêl-droed fel y gwyddom efallai na fydd byth yn diflannu. Er bod y modd y mae'r gêm yn cael ei chwarae wedi esblygu dros y blynyddoedd, byddai'r straeon hynod ddiddorol nad yw byth yn peidio â'u cynhyrchu yn atseinio yn atgofion aficionados pêl-droed am genedlaethau.

Mae'r straeon sy'n ymwneud yn bennaf â chwaraewyr, rheolwyr ac elitaidd y gamp yn afaelgar, yn cyffwrdd, yn feddyliol ac wrth gwrs, unrhyw ansoddair cadarnhaol y gall darllenwyr, gwrandawyr a gwylwyr ei greu i ddisgrifio'r teimladau atgofus y mae straeon o'r fath yn eu sefydlu yn eu meddyliau.

Mae Lifebogger yn cyflwyno straeon gafaelgar am chwaraewyr pêl-droed, rheolwyr ac elitaidd. Credydau Delwedd: LB.

Mae ffactor pwysig sy'n gwneud y straeon yn atgofus yn gorwedd yn y ffaith nad ydyn nhw'n llithro heibio i sylw llwyfannau digidol proffesiynol fel Lifebogger sy'n mawreddog yn y grefft lenyddol ac fonheddig o ysgrifennu bywgraffiadau sy'n canolbwyntio ar bêl-droed.

At Lifebogger, rydym yn ymfalchïo fel ffynhonnell ddigidol broffesiynol straeon pêl-droed gwir a heb eu dweud sy'n rhan annatod o'r bywgraffiadau diddorol rydyn ni'n eu cyflwyno am reolwyr athrylithoedd pêl-droed ac elitaidd ledled y byd.

Mae Lifebogger yn ffynhonnell ddigidol un stop o straeon pêl-droed go iawn. Credyd Delwedd: LB.

Yn gryno, nod yr erthygl hon yw rhoi syniad cynhwysfawr i'n cynulleidfa o'r hyn a wnawn trwy gyflwyno ffeithiau bywgraffiad di-baid neu lai adnabyddus pêl-droedwyr, rheolwyr ac elitaidd o dan benawdau sydd â lluniadau darllen da.

Pam Straeon Plentyndod - Rheolwyr Pêl-droed na Chwaraeodd Bêl-droed Proffesiynol

Nid yw pêl-droed byth yn peidio â dileu eithriadau i gredoau a syniadau poblogaidd. Mae un o syniadau o'r fath yn awgrymu na all unigolion nad oeddent erioed wedi chwarae pêl-droed proffesiynol - yn waeth - ddod yn rheolwyr pêl-droed neu - ar y gorau - ffynnu'n dda mewn rhinweddau rheolaethol.

Yn union fel yr oedd y credoau uchod yn ymddangos yn ffeithiau gwyddonol sefydledig, Maurizio Sarri daeth allan o'r felan i ddechrau ei yrfa hyfforddi yn yr 1990s gyda League Club AC Sansovino is tra Andre Villas-Boas Dechreuodd fel hyfforddwr cynorthwyol yn Porto ddiwedd y 1990au.

Ni chwaraeodd Andre Villas-Boas a Maurizio Sarri bêl-droed ar lefel broffesiynol cyn iddynt ddechrau hyfforddi. Credydau Delwedd: WAGNH.
Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Chwaraewyr Pêl-droed a oedd â chwerylon gyda rheolwyr

Mae twyllwyr bron yn amhosibl mewn chwaraeon tîm yn enwedig pêl-droed lle mae gweithredoedd gwres chwaraewyr yn cael eu dylanwadu gan “wres y foment”. Er bod ambell wyneb neu ymddygiad ymosodol y mae chwaraewyr yn ei arddangos yn erbyn eu gwrthwynebwyr yn cael eu diswyddo fel “ymddygiadau proffesiynol” tactegol, ni ellir dweud yr un peth pan fydd athrylithwyr pêl-droed yn mynd â'r gwres at eu rheolwyr.

Ni fyddai cefnogwyr Barcelona yn gyflym i anghofio’r ffrae hir rhwng cyn reolwr y clwb Pep Guardiola ac ymlaen Zlatan Ibrahimovich gyda'r olaf yn adrodd mai dim ond dwywaith y siaradodd Guardiola ag ef yn ystod misoedd 6. Mewn ffrae fwy cymhleth, rhannwyd cefnogwyr Real Madrid rhwng cefnogi Iker Casillas or Jose Mourinho pan gafodd y ddeuawd ganlyniadau dros yr hyn yr oedd yr hyfforddwr yn ei ystyried yn frad gan gôl-geidwad Sbaen.

Mae Zlatan Ibrahimovich ac Iker Casillas ill dau wedi cael ymrysonau chwerw hir gyda’u rheolwyr un-amser. Credydau Delwedd: LB.

Yn ogystal, nid oes llawer yn cofio hynny David Beckham agwedd ormesol yn Manchester United a arweiniodd yr hyfforddwr ar y pryd Alex Furgeson i Gicio cist yn yr archfarchnad. Fe darodd yr esgidiau yn union Beckham ar yr wyneb, digwyddiad a gatalyddodd ei symudiad yn y pen draw i Real Madrid yn 2003.

Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Chwaraewyr Pêl-droed Gyda'r Cardiau Mwyaf Coch

Mae tramgwyddwyr yn y categori hwn yn amrywio o amddiffynwyr taclo caled i orfodwyr canol cae yn ogystal â chwaraewyr cain sydd â thueddiad tuag at drais ac sy'n arddangos ymddygiad ymosodol yn y cythrudd lleiaf. O ganlyniad, mae ganddyn nhw gofnodion disgyblu echrydus sydd wedi'u hardystio gan litanïau o gardiau coch.

I ddechrau gydag amddiffynwyr taclo caled, Sergio Ramos ar frig y siart gan mai ef sydd â'r nifer fwyaf o anfoniadau yn hanes La Liga. Er wedi ymddeol, Steven Gerrad ymhlith y chwaraewr canol cae mwyaf â cherdyn coch a gerddodd i lawr twnnel Anfield i gael baddonau cynnar.

Mae Steven Gerrard a Sergio Ramos yn uwch yn rhestr y mwyafrif o chwaraewyr sy'n cael eu hanfon. Credydau Delwedd: LB.

Symud ymlaen llaw sydd gennym Diego Costa nad yw ei arddull chwarae ymosodol byth yn peidio â’i lanio mewn trafferth gyda dyfarnwyr ym mhobman y mae’n mynd. Mewn gwirionedd, mae'n cael ei ystyried yn ddamwain sy'n aros i ddigwydd pryd bynnag y bydd yn ceisio adennill meddiant gan amddiffynwyr.

Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Chwaraewyr Pêl-droed Sy'n Polyglots 

I ffwrdd o fuddsoddi llawer mewn hyfforddiant i feistroli'r grefft o gameplay hardd, mae rhai chwaraewyr wedi mynd filltiroedd ychwanegol i blesio cefnogwyr trwy ddysgu iaith eu cymunedau clwb cynnal. Mae'r ymdrech nid yn unig wedi gwneud yr athrylithwyr pêl-droed yn well acculturate yn eu cymuned ond wedi eu gosod fel ffefrynnau ar gyfer rolau gweinyddol ar ôl ymddeol.

Heb lawer o ado, mae chwaraewyr sy'n gwybod cymaint o ieithoedd yn cynnwys y golwr Peter Cech sydd ar wahân i'w frodor Tsiec yn siarad Sbaeneg, Almaeneg, Ffrangeg a Saesneg. Ar ei ran, Henrikh Mkhitaryan yn rhugl yn siarad Armeneg, Portiwgaleg, Ffrangeg, Eidaleg, Rwsia, Saesneg ac Almaeneg.

Yn olaf ond yn sicr nid y lleiaf yw Romelu Lukaku sy’n profi i fod yn ymgorfforiad perffaith o “hyperpolyglot gan ei fod yn siarad dim llai nag 8 iaith. Maent yn cynnwys Ffrangeg, Lingala, Iseldireg, Gwlad Belg, Congo, Swahili, Sbaeneg, Saesneg, Portiwgaleg ac Almaeneg.

Mae Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan a Peter Cech yn polyglots trawiadol mewn pêl-droed. Credydau Delwedd: LB.
Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Chwaraewyr a Rheolwyr Pêl-droed a Gaffaelodd Raddau Addysg Uwch

Y ffordd y mae rhai athrylithwyr pêl-droed yn ei ffigur, nid yw cymryd rhan weithredol mewn pêl-droed yn rhwystro cyrhaeddiad uchelfannau academaidd, ideoleg gynhyrchiol a welodd yn mynd ymlaen i gofrestru ar gyfer graddau coleg a graddio ar ôl cwblhau eu rhaglenni.

Chwaraewr o'r Eidal Giorgio Chiellini ar frig y rhestr ar gyfer graddio o Brifysgol Turin gyda Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Ar gyfer Juan Mata, nid yw cael dwy radd - un mewn marchnata ac un arall mewn gwyddor chwaraeon - yn ddigon yn unig. Mae ganddo ddiddordebau mewn astudio Seicoleg ar adeg ysgrifennu.

Yn y categori rheolwyr, a ydych chi'n gwybod hynny Frank Lampard mae ganddo radd mewn Lladin tra Vincent Kompany a oes ganddo radd meistr mewn gweinyddu busnes o Ysgol Fusnes Alliance Manchester? Yn wir efallai na fydd gan bêl-droedwyr enw da am ddeallusrwydd, ond mae'r chwaraewyr a'r rheolwyr uchod wedi cyfrannu'n aruthrol at newid y naratif.

Ymennydd â thalentau. O LR Giorgio Chiellini, Vincent Kompany, Frank Lampard a Juan Mata, Credydau Delwedd: LB.
Pam Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin - Perchnogion Clwb Cyfoethocaf

Mae Uwch Gynghrair Lloegr wedi dod yn faes chwarae i biliwnyddion sy'n prynu clybiau ac yn tasgu arian parod i'r chwith, i'r dde ac i'r canol. Cyn belled ag y mae Ewrop yn bryder, perchennog cyfoethocaf y clwb ar adeg ysgrifennu yw Sheikh Monsour, y dyn a brynodd ddinas Man.

Cyfarfod â Sheikh Monsour- Perchennog y clwb cyfoethocaf yn Lloegr. Credyd i Gwarcheidwad & I.nd

Ar wahân i fod yn berchennog clwb, mae Sheikh hefyd yn frenhinol Emirati sy'n ddirprwy brif weinidog yr Emiraethau Arabaidd Unedig, yn weinidog materion arlywyddol ac yn aelod o deulu brenhinol Abu Dhabi. Mae'n hanner brawd i Arlywydd Emiradau Arabaidd Unedig, Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Ar ôl y dyn cyfoethocaf mewn pêl-droed daw Joseff Joe Lewis biliwnydd Prydeinig nad yw'n boblogaidd sy'n berchen ar Spurs.

Mae Joe Lewis (chwith), perchennog Spurs yn un o'r dynion cyfoethocaf yn y DU

Rydych chi wedi clywed am Danial Levy, ond Joe Lewis yw'r dyn y tu ôl i Spurs a'r un a benododd Levy yn gadeirydd y clwb.

O'r diwedd yn Rhufeinig Abramovich, sy'n fwyaf adnabyddus y tu allan i Rwsia fel perchennog Chelsea FC Gellir dadlau mai'r dyn a drawsnewidiodd Chelsea o ochr yr Uwch Gynghrair i fod yn gawr Ewropeaidd.

I'r mwyafrif o gefnogwyr Chelsea yn Lloegr a ledled y byd, Abramovich wedi profi ei bod yn bosibl prynu hapusrwydd.

GWIRIO FFAITH: Diolch am ddarllen ein Ffeithiau Bywgraffiad Why Untold. Yn LifeBogger, rydym yn ymdrechu am gywirdeb a thegwch. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n edrych yn iawn, rhannwch gyda ni trwy wneud sylwadau isod. Byddwn bob amser yn gwerthfawrogi ac yn parchu'ch syniadau.