Stori Plentyndod Joshua Zirkzee ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Stori Plentyndod Joshua Zirkzee ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Mae ein Bywgraffiad Joshua Zirkzee yn dweud wrthych Ffeithiau am ei Stori Plentyndod, Bywyd Cynnar, Teulu, Rhieni, Cariad / Gwraig i fod, Ffordd o Fyw, Bywyd Personol a Gwerth Net.

Yn syml, rydym yn cyflwyno taith bywyd y blaenwr i chi. Dechreuwn o'i ddyddiau cynnar hyd at pan ddaeth yn enwog.

I gwtogi archwaeth eich hunangofiant, wele ei blentyndod i oriel oedolion - crynodeb perffaith o Joshua Zirkzee Bio.

Stori Bywyd Joshua Zirkzee.
Stori Bywyd Joshua Zirkzee.

Ydy, mae pawb yn gwybod ei fod yn gystadleuydd, fel y bo modd etifedd Robert Lewandowskigorsedd sgorio nodau. Fodd bynnag, nid oes llawer o gefnogwyr yn gwybod hanes Joshua Zirkzee, sy'n eithaf diddorol. Heb lawer o ado, gadewch i ni ddechrau.

Stori Plentyndod Joshua Zirkzee:

Plentyndod Joshua Zirkzee.
Roedd Little Josh bob amser wedi caru pêl-droed o'i ddyddiau plentyndod.

Gan gychwyn, mae'n dwyn y llysenw -Josh. Joshua Orobosa Zirkzee ganwyd ar yr 22ain diwrnod o Fai 2001 i'w dad o'r Iseldiroedd, Remco Zirkzee, a mam o Nigeria yn ninas Schiedam, yr Iseldiroedd. Daeth i'r byd hwn fel yr hynaf o ddau o blant a anwyd o'r undeb rhwng ei rieni.

Diwrnodau Tyfu i Fyny Joshua Zirkzee:

Llenwyd plentyndod Josh â chymaint o alldaith ddiddorol â Jordan, ei frawd iau. Yn 3 oed, symudodd ei deulu i Rotterdam, lle mae chwaraeon wedi bod yn normau'r gymdeithas.

Fel Marcus Rashford, roedd Josh bach ym mhobman gyda'r bêl yr ​​oedd hyd yn oed yn ei chwarae yn yr ystafell fyw. Yn rheolaidd, roedd yn rhaid i'w rieni ail-baentio waliau lliw eu tŷ oherwydd ei weithgareddau pêl-droed. Ar sawl achlysur, ceisiodd Zirkzee chwarae pasio ei fam wrth iddi gerdded o amgylch yr ystafell gyda bwyd.

Tarddiad Teulu Joshua Zirkzee:

Gan symud ymlaen at ei achau, mae'r pêl-droediwr yn ddinesydd o'r Iseldiroedd sydd hefyd ag olion o Nigeria Roots. A barnu yn ôl tarddiad teulu ei fam, ymddengys bod gan y blaenwr talentog gysylltiad cryf ag Isoko, sy'n rhanbarth yn nhalaith Delta, Nigeria.

Tarddiad teulu Joshua Zirkzee
Mae'r rhan fwyaf o genhedloedd Affrica yn falch o nodi'r dalent ifanc fel un eu hunain. Efallai nad yw eto wedi ymweld â thref enedigol ei fam yn Ne Nigeria.

Ar y llaw arall, mae Gwreiddyn tadol Zirkzee yn cael ei olrhain i Schiedam, sy'n fwrdeistref hanesyddol yn Ne Holland. Yn ôl pob tebyg, mae ei fan geni sydd â phoblogaeth amcangyfrifedig o 76,000 hefyd yn cynnwys rhai camlesi braf iawn i fordeithio o'u cwmpas. Yn fwy na hynny, mae'n adnabyddus am fod â'r melinau gwynt hanesyddol talaf yn y byd.

Teulu Joshua Zirkzee Cefndir:

Yn union o ddyddiau ei blentyndod, roedd ei rieni bob amser wedi darparu'r holl bethau yr oedd eu hangen arno ef a'i frawd.

Hefyd, ffynnodd ei deulu fel cartref dosbarth canol nad oedd yn rhaid iddo boeni llawer am ddiffyg arian. Gyda'u statws ariannol, gallai Remco a'i wraig fforddio anfon Joshua i academi bêl-droed.

Sut Dechreuodd Taith Bêl-droed Joshua Zirkzee:

Fel y dywedasom yn gynharach, profodd y blaenwr eiconig lawer o alldaith gysylltiedig â chwaraeon wrth dyfu i fyny. Er mwyn sicrhau bod Zirkzee yn defnyddio ei ddawn enedigol, roedd ei rieni wedi iddo gofrestru yn academi VV Hekelingen pan oedd yn 5 oed.

Yn ôl wedyn, dangosodd y blaenwr lawer o botensial addawol ac yn llythrennol yn cyfateb yn well i'w gyfoedion. Roedd yn ddysgwr cyflym na wnaeth erioed ymdrechu i gadw at gyfarwyddebau ei hyfforddwyr.

DARLLENWCH  Stori Plentyndod Daley Blind a Ffeithiau Bywgraffiad Diweddar

Fodd bynnag, nid oedd ei dad yn fodlon ar ei academi ar lawr gwlad a cheisiodd sefydliad mwy cystadleuol. Felly, cafodd Remco Zirkzee ei fab cyntaf yn ymuno â Spartaan '20 o dan ddartela Ricardo Willemse yn 2010.

Joshua Zirkzee yn Spartaan '20
O'i dir deor, mae'r ymosodwr bob amser wedi sefyll allan ymysg ei barau.

Bywyd Gyrfa Cynnar Joshua Zirkzee:

Am y tair blynedd nesaf, bu'r ymosodwr yn gweithio gyda'i Nephew (Nelson Amadin) i wella profiad a thactegau.

Yng ngweddill ei ddyddiau gyrfa Ieuenctid, symudodd o Spartaan '20 i ADO Den Haag. Yno fe ymddangosodd ar gyfer tîm dan-16 y clwb, er ei fod yn 14 oed.

Bywyd gyrfa gynnar Joshua Zirkzee
Dewch i gwrdd ag un o'r plant mwyaf dylanwadol yn ieuenctid ADO Den Haag a sefydlwyd yn 2015.

Un peth am ei ddatblygiad cynnar oedd bod Zirkzee ar y cyfan yn gryfach ac yn dalach na'i gyd-chwaraewyr. Gwnaeth y gamp hon i nifer o'i gyfoedion edrych i fyny ato yn ffigurol. Roedd rhai o'i reolwyr hyd yn oed yn tystio i'r ffaith ei fod yn gyfrifol am 95% o'i welliant.

Joshua Zirkzee Bio - Ffordd i Enwogion:

Serch hynny, ni chollodd sgowtiaid o Feyenoord arwyddo'r dalent ifanc i'w clwb yn 2016. Gyda'i symud i Bayern Munich y flwyddyn ganlynol, sbardunodd don sylweddol o ewfforia gyda'i gyswllt pêl cyntaf yn y Bundesliga.

Ffordd Joshua Zirkzee i enwogrwydd
Ni allai ffans helpu ond byw yn yr ewfforia a greodd gyda'r Bafariaid.

Ydych chi'n gwybod?… Teimlwyd manwl gywirdeb yr ymosodwr ar unwaith wrth iddo gyrraedd Bayern Munich wrth iddo sgorio hat-tric yn ei ymddangosiad cyntaf i'r tîm neilltuedig. Denodd y gamp hon gymeradwyaeth gan superstars pêl-droed fel Jerome Boateng.

Joshua Zirkzee Bio - Codi i'r Enwogion:

Gyda'i ddylanwad yn arfogaeth Fflicio Hansi, Ceisiodd Nigeria gipio'r bachgen euraidd i'w carfan. Fodd bynnag, Cipiodd Josh bob symudiad a wnaed gan Gernot Rohr wrth iddo ymddangos dros wlad ei dad.

Yn ddiau, llanwyd ei fywyd gyrfaol gyda'r Bafariaid â chyfres o ddathliadau wrth iddynt ennill llawer o dlysau.

Joshua Zirkzee Codi i enwogrwydd
Nid oedd ei eiliadau gyda'r Bafariaid byth yn ddiflas. Wrth gwrs, cafodd y fraint o ennill llawer o dlysau a gwobrau gyda'r clwb.

Wrth i mi lunio'r Bio hwn, Zirkzee yw'r chwaraewr goliau ieuengaf erioed o'r Iseldiroedd yn y Bundesliga. Ar ôl cwblhau ei flynyddoedd cyntaf hŷn gyda threbl cyfandirol, benthycodd Bayern Munich ef i Parma ym mis Ionawr 2021. Mae'r cytundeb yn cynnwys opsiwn i brynu. Y gweddill fel maen nhw'n ei ddweud yw hanes.

Joshua Zirkzee Cariad / Gwraig I Fod:

Nid oes unrhyw ffordd na fydd gan chwaraewr ifanc a gwaed poeth fel Josh lond llaw o edmygwyr benywaidd. Ar y cam hwn o'i fodolaeth, mae'n naturiol bod ei benderfyniad i ddewis pwy y mae am ei gael hyd yma yn dod yn ddewis mwyaf sensitif ei fywyd.

Ar y nodyn hwn, mae Zirkzee wrthi'n dyddio ei gariad croen brown hardd. Ei henw yw Celina Kerr, a mae hi'n fodel Instagram enwog. Yn sicr, nid oes angen caniatâd ei dad na'i fam arno i roi hwb i'w gariad ar y cyfryngau.

Cariad Joshua Zirkzee
Er gwaethaf ei fod yn archfarchnad sydd ar ddod, mae Zirkzee wedi canfod ei hun yn gariad tlws.

Bywyd Personol Joshua Zirkzee:

Beth sy'n gwneud y bachgen euraidd o'r Iseldiroedd yn drwchus?… Yn gyntaf oll, ef yw'r gwir ddiffiniad o berson â nodwedd Sidydd Gemini. O'r hyn yr ydym wedi'i arsylwi, gall Zirkzee dynnu geiriau a chymeriadau at ei gilydd yn ddiymdrech gyda chymaint o feddylgarwch sy'n creu argraff ar ei gyfoedion.

DARLLENWCH  Ffeithiau Hanes Plentyndod Klaas-Jan Huntelaar a Ffeithiau Untold

Wrth gwrs, nid yw'n llawer o alcoholig chwaith. Ond mae'r blaenwr wrth ei fodd yn tynnu ei ddiod garbonedig i lawr wrth iddo fwynhau amser da gyda'i ffrindiau. Yn sicr, mae'n ystyried ei hylendid personol yn brif flaenoriaeth. Felly, nid yw'n ysmygu.

Bywyd personol Joshua Zirkzee
Mae treulio amser gyda'i bobl yn un o'r nifer o bethau sy'n rhoi llawenydd iddo.

Ffordd o Fyw a Gwerth Net:

Mae'r athletwr eiconig yn gyfoethog, heb os am hynny. Gyda'i Werth Net 2021 o oddeutu € 2 filiwn, nid yw Zirkzee wedi dangos fawr o ddiddordeb mewn byw ffordd o fyw moethus.

Gan amlaf, mae'n well gan y chwaraewr ifanc ond cyfoethog reidio ei feic cludadwy o amgylch y strydoedd.

Gwerth Net Joshua Zirkzee
Mae'n byw ffordd o fyw syml heb ormod o asedau fflach. Fe allech chi hyd yn oed feddwl ei fod unwaith yn y fynachlog.

Teulu Joshua Zirkzee:

O amgylch y cartref mae rhai o'r rhinweddau a'r bondiau mwyaf yn cael eu creu, eu cryfhau a'u cynnal.

Wrth gwrs, mae Zirkzee wedi mwynhau llawer o eiliadau cofiadwy a blêr gyda'i deulu. Felly, rydyn ni'n cyflwyno gwybodaeth i chi am ei dad, ei fam, ei frodyr a'i chwiorydd a'i berthnasau.

Ynglŷn â Thad Joshua Zirkzee:

Y rhif un sydd wedi dylanwadu ar fywyd gyrfa'r ymosodwr yw Remco Zirkzee, ei dad. Yn ddiddorol, fe oruchwyliodd tad Josh ei ddilyniant pêl-droed nes iddo gofnodi llwyddiant yn yr echelonau uchaf.

Ar gyfer y cofnodion, datgelodd Remco na orfododd unrhyw benderfyniad gyrfa ar ei fab. Y cyfan a wnaeth oedd cefnogi Zirkzee, fel y byddai pob tad yn ei wneud.

Am Fam Joshua Zirkzee:

Ydy, mae braich ei fam wedi'i gwneud o dynerwch lle mae'n dod o hyd i gysur bob tro mae amgylchiadau'n mynd yn drallodus. Mae hi'n Nigeria ac mae ei chroen du yn adlewyrchu gwneuthuriad ei llinach Affricanaidd.

Mam Joshua Zirkzee
Cyfarfod â mam Joshua Zirkzee. Yn ddiau, mae wedi etifeddu gwedd ddu ei fam o Nigeria.

Yn sicr, ni ddechreuodd ei bywyd ar nodyn hawdd, ac eto roedd hi'n esiampl fyw i'w bechgyn. Yn ddiau, bydd y dalent siriol o'r Iseldiroedd bob amser yn ddiolchgar am y gwersi bywyd y mae wedi'u dysgu iddo.

Ynglŷn â Brodyr a Chwiorydd Joshua Zirkzee:

Efallai nad oeddech chi'n gwybod bod brawd Josh (Jordan Zirkzee) hefyd yn chwaraewr pêl-droed. Mae bob amser wedi bod y gefnogaeth orau i'r ymosodwr.

Mae Jordan diddorol a anwyd yn 2005 hefyd yn ymddangos yn yr un tîm ieuenctid - Feyenoord - ag y gwnaeth ei frawd.

Fel ei frawd neu chwaer hŷn, mae ffederasiwn pêl-droed Nigeria ar fin brwydro yn erbyn yr Iseldiroedd am y dalent sydd ar ddod.

Brawd Joshua Zirkzee
Dewch i gwrdd â brawd Joshua Zirkzee, Jordan. Yn wir, mae'n fwy golygus na'i Josh (gallwch chi ddadlau am hynny mewn gwirionedd).

Am berthnasau Joshua Zirkzee:

Fel mae'r dywediad yn mynd, mae Nain yn famau sydd â llawer o rew. Felly, maen nhw bob amser yn gwneud ichi deimlo eu bod wedi bod yn aros i'ch gweld chi trwy'r dydd yn unig. Does ryfedd fod Zirkzee yn rhannu bond annymunol gyda'i fam-gu.

Mam-gu Joshua Zirkzee
Mae ei deulu'n llawn egni positif. Dewch i weld sut mae'n mwynhau eiliad wynfyd gyda'i nain.

Yn ddiddorol, nid yw ei fam-gu yn colli unrhyw gyfle i wylio ei hŵyr yn chwarae i'r Iseldiroedd. Ymhlith aelodau ei deulu, ni fu unrhyw wybodaeth berthnasol am ei deidiau yn ogystal â'i ewythrod a'i fodrybedd.

Ffeithiau Heb eu Chwilio Joshua Zirkzee:

I lapio Bywgraffiad yr ymosodwr, dyma ychydig o ffeithiau amdano a fyddai’n eich helpu i gael gwybodaeth gyflawn am ei Stori Bywyd.

DARLLENWCH  Donny van de Beek Childhood Story ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Ddarllen

Ffaith # 1: Dadansoddiad Cyflog:

Mae ein dadansoddiad o'i enillion yn Bayern Munich yn dangos bod Zirkzee yn derbyn amcangyfrif o € 830,000 bob blwyddyn. Er mwyn eich helpu i ddeall dadansoddiad clir o'i Gyflog, rydym wedi paratoi'r tabl hwn isod.

TENURE / ENNILLEnnill mewn Ewro (€)
Y Flwyddyn€ 830,000
Fesul Mis€ 69,167
Yr Wythnos€ 15,937
Y Dydd€ 2,277
Fesul Awr€ 95
Fesul Munud€ 1.6
Yr Ail€ 0.03

Enillion fesul Eiliad:

Efallai y cewch sioc os dywedwn wrthych y bydd yn rhaid i Iseldireg ar gyfartaledd weithio am 3 blynedd a hanner i ennill yr hyn y mae Josh yn ei dderbyn mewn mis.

Rydym wedi sefydlu dadansoddiad o'i gyflog yn strategol wrth i'r cloc dicio. Darganfyddwch drosoch eich hun faint mae Zirkzee wedi'i ennill ers i chi ddod yma.

Ers i chi ddechrau gwylio Bio Joshua Zirkzee, dyma mae wedi'i ennill.

€ 0

Ffaith # 2: Tatŵs:

Ym myd chwaraeon, lle mae inking yn dod yn ffordd o fyw i lawer o athletwyr, mae Zirkzee wedi troi llygad dall at dueddiadau'r 21ain ganrif. Efallai mai bod yn eithaf ifanc yw un o'r rhesymau nad yw eto i ddilyn pethau tebyg Memphis Depay wrth inŵ tat ar ei gorff.

Ffaith # 3: Ystadegau FIFA gwael:

O edrych pethau, mae'n ymddangos bod sgôr yr ymosodwr yn jôc. Yn ôl pob tebyg, nid yw ei berfformiad rhagorol yn Bayern Munich wedi dyrchafu’r rhan fwyaf o’i stats mewn gwirionedd ar ddadansoddiad FIFA 2021.

Er gwaethaf cael bron yr un sgôr bosibl â Perr Schuurs, Mae gan Josh lawer o waith i'w wneud o hyd cyn y bydd ei rinweddau'n dechrau arddangos lliwiau gwyrdd ar hyd a lled ei Ystadegau.

Graddfeydd Joshua Zirkzee FIFA
Mae'n rhaid iddo weithio'n galed i gamu i fyny ei stats FIFA cyfan.

Casgliad:

Yn olaf, mae Joshua wedi cyflawni llawer yn ei fywyd gyrfa oherwydd bod ei dad yn cefnogi ei angerdd am bêl-droed. Moreso, rhoddodd cyngor ei fam a chwmnïaeth ei frawd y sêl iddo beidio byth â rhoi’r gorau iddi mewn eiliadau heriol. Mae'r cyfan diolch i'w deulu bod y byd yn freintiedig i fwynhau ei gameplay difyr heddiw.

Diolch am aros gyda ni ar Bywgraffiad y bachgen euraidd Affro-Iseldireg. Yn Lifebogger, rydyn ni bob amser yn ymdrechu am gywirdeb a thegwch wrth gyflwyno Stori Bywyd eich hoff bêl-droediwr.

Os byddwch chi'n gweld unrhyw beth nad yw'n edrych yn neis yn ein Joshua Zirkzee Bio, Garedig gadewch i ni wybod yn yr adran sylwadau. I gael crynodeb cyflym o gofiant y blaenwr, defnyddiwch ein tabl Wici isod.

Ymholiadau WiciAtebion Bywgraffiad
Enw Llawn:Joshua Orobosa Zirkzee
Ffugenw:Josh
Oedran:19 oed a 10 mis oed.
Man Geni:Schiedam, Yr Iseldiroedd
Tad:Remco Zirkzee
Mam:N / A
Brodyr a chwiorydd:Jordan Zirkzee
Cariad / Gwraig i fod:Celina Kerr
Net Worth:€ 2 filiwn (2021)
Cyflog Blynyddol:€ 830,000
Sidydd:Gemini
Ethnigrwydd:Affro-Iseldireg
Uchder:1.93 m (6 ft 4 i mewn)

Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau