Stori Plentyndod Jarrod Bowen ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Stori Plentyndod Jarrod Bowen ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Dweud

Mae ein Bywgraffiad o Jarrod Bowen yn adrodd Ffeithiau ar ei Stori Plentyndod, Bywyd Cynnar, Rhieni, Teulu, Cariad / gwraig i fod, Ffordd o Fyw, Gwerth Net a Bywyd Personol.

Mae'n gyflwyniad cryno o'i daith o'i flynyddoedd ôl-grud hyd at pan ddaeth yn llwyddiannus. I roi blas i chi o natur ddeniadol y cofiant, dyma oriel yn dangos ei fachgendod i enwogrwydd - crynodeb clir o Bio Jarrod Bowen.

Hanes Jarrod Bowen.
Hanes Jarrod Bowen.

Ydy, mae pawb yn gwybod ei fod yn dribbler Technegol fel Jude Bellingham, un sydd wedi defnyddio ei gydbwysedd i ffynnu mewn rôl West Ham wedi'i haddasu. Er gwaethaf y ganmoliaeth, sylweddolwn mai dim ond ychydig o bobl sy'n cael darllen stori bywyd Bowen. Mae gennym ni'r cyfan wedi'i baratoi ar eich cyfer chi, a heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni ddechrau.

Stori Plentyndod Jarrod Bowen:

Ar gyfer cychwynwyr Bywgraffiad, mae'n dwyn y llysenw “Bocross”. Ganed Jarrod Bowen ar yr 20fed diwrnod o Ragfyr 1996 i'w dad, Sam a'i fam na wyddys fawr amdanynt yn nhref Llanllieni yn Swydd Henffordd, Lloegr.

Mae'r pêl-droediwr proffesiynol o Loegr yn un ymhlith tri o blant (dau fab a merch) a anwyd o'r undeb rhwng ei rieni - Dad sy'n edrych fel ei gilydd a mam hardd.

Cyfarfod â Rhieni Jarrod Bowen
Cyfarfod â Rhieni Jarrod Bowen.

Blynyddoedd Tyfu i Fyny:

Magwyd mab Sam Bowen yn Llanllieni, sydd ddim ond 12 milltir o Henffordd. Dim ond tair oed oedd Little Jarrod pan ddechreuodd chwarae pêl-droed. Yn ôl wedyn, roedd wedi arfer gwylio pêl-droed ar y teledu ac yna mynd i ardd ei deulu i atgynhyrchu rhai triciau. Y gwir yw, pêl-droed neu ddim byd yw bywyd Jarrod o'r cychwyn cyntaf.

Ydych chi wedi gweld y llun hwn ohono yng ngardd gartref ei deulu?
Ydych chi wedi gweld y llun hwn ohono yng ngardd gartref ei deulu?

Teulu Jarrod Bowen Cefndir:

Mae yna ychydig o bethau y gellir eu tynnu o gyfweliad y blaenwr. Un o bethau o'r fath yw iddo gael plentyndod cyfforddus. Er, roedd cefndir ei deulu yn fwy o rygbi na phêl-droed ac nid oedd gan ei rieni gymwysterau â gadael iddo ymarfer pêl-droed. Ei hapusrwydd a rhoi’r gorau iddo o fagwraeth dosbarth canol oedd y cyfan y gofynnodd Sam a’i wraig amdano.

Tarddiad Teulu Jarrod Bowen:

Ydych chi'n ymwybodol bod tref genedigaeth frodorol Llanllieni yn agos at Gymru? Yn fwy diddorol, roedd ei rieni wedi iddo ddwyn yr enw cyntaf Bowen, sef Cymraeg. Er gwaethaf cysylltiad Cymru, Saesneg yw gwreiddiau teulu Jarrod Bowen a thrwyddo.

Map yn dangos lleoliad tref enedigol Jarrod Bowen.
Map yn dangos lleoliad tref enedigol Jarrod Bowen.

Jarrod Bowen Stori Bêl-droed:

Erbyn i'r selogwr pêl-droed ar y pryd fod yn 10 oed, roedd wedi ymrestru yn Henffordd Unedig fel bachgen ysgol. Oeddech chi'n ymwybodol?… Daeth y cofrestriad ar ôl iddo gael treialon aflwyddiannus gydag Aston Villa. Nid oedd gan y clwb ffydd ynddo - efallai oherwydd Jarrod gyda'i sbectol ddim yn edrych fel pêl-droediwr o'u math.

Jarrod Bowen siriol ar ôl i Aston Villa gael ei wrthod.
Jarrod Bowen siriol ar ôl i Aston Villa gael ei wrthod.

Stori Gyrfa Gynnar:

Ar anterth ei yrfa gyda'r Hereford United, cafodd ei ETO gan y clwb. Nid oedd gan y datganiad unrhyw beth i'w wneud â pherfformiad Bowen ond ansefydlogrwydd rheolaethol o fewn rhengoedd y clwb.

Felly, aeth Bowen i Ddinas Caerdydd i gael treialon, datblygiad a ddaeth ag ergyd arall i'w deulu. Gwir yw, dioddefodd wrthod arall. Wrth siarad am y profiad, dywedodd unwaith;

“Derbyniodd fy nhad alwad fy ngwrthodiad gan Ddinas Caerdydd ac fe barodd i mi grio. Doeddwn i ddim yn gwybod beth fyddai'n dod yn fy nyfodol.

Doeddwn i ddim yn dda iawn gyda'r ysgol gan mai'r cyfan roeddwn i wedi gobeithio amdano oedd bod yn bêl-droediwr. ”

Jarrod Bowen Bio - Stori The Road To Fame:

Yn ffodus i Bocross, cafodd Henffordd ailgychwyn, a daethant yn gofyn am ei wasanaethau - camp a ddaeth â llawenydd i'w deulu. Torrodd Jarrod penderfynol i mewn i dîm cyntaf y Teirw yn 2014, gan eu helpu i osgoi cael eu gwrthod a hyd yn oed ennill anrhydeddau unigol.

Dewch i weld sut olwg oedd ar yr ymosodwr yn ystod ei godiad trwy rengoedd Henffordd.
Dewch i weld sut olwg oedd ar yr ymosodwr yn ystod ei godiad trwy rengoedd Henffordd.

Fodd bynnag, suddodd y clwb eto mewn argyfwng ariannol arall a arweiniodd at ei ddiarddel o bêl-droed. Yn lwcus i Bowen, roedd eisoes yn weithiwr proffesiynol, datblygiad a wnaeth ei drosglwyddiad i Hull City yn 2014 yn ddi-dor.

Yn y clwb yn Swydd Efrog y sefydlodd Bowen ei hun fel blaenwr. Gorffennodd yn gryf gyda’r clwb trwy gipio Chwaraewr y Mis Pencampwriaeth EFL ym mis Rhagfyr 2018. A gwobrau Chwaraewr y Flwyddyn y Chwaraewyr a Chwaraewr y Flwyddyn Cefnogwr Hull City ym mis Mai 2019.

Gweld pwy oedd yn cael yr holl wobrau pencampwriaeth
Gweld pwy oedd yn cael yr holl wobrau pencampwriaeth.

Bywgraffiad Jarrod Bowen - Stori Rise To Fame:

Ar yr adeg y daeth West Ham yn ceisio am ei lofnod ym mis Ionawr 2020, roedd un cwestiwn ar wefusau pawb. A fyddai'n ymdopi â David Moyes'steil pêl-droed? Roedd ofnau relegation yn rhemp bryd hynny, ac roedd angen i'r rheolwr fod ei streicwyr yn llinell amddiffyn gyntaf. Yn ddiddorol, nid oedd gan lawer ohonynt ffydd yng ngallu'r blaenwr i fod yn addasadwy.

Mae hyn yn annog y cwestiwn, Sut mae Jarrod Bowen West Ham wedi addasu i system David Moyes? Arferai’r ymosodwr fwynhau ffurf sgorio am ddim yn y bencampwriaeth. Fodd bynnag, gwelodd ei hun yn cael ei orfodi i addasu i ddisgyblaeth amddiffynnol i gadw'r Morthwylion yn yr Uwch Gynghrair. Felly, aberthodd lawer o ddriblo am rôl anhunanol ac osgoi'r Morthwylion rhag cael eu gwrthod. Y gweddill, fel maen nhw'n ei ddweud, yw hanes.

Pwy yw Cariad Jarrod Bowen?

Efallai na welwch luniau o'n bachgen gyda dynes eto, ac nid yw ychwaith wedi dweud dim am rywun arbennig yn ei fywyd. Serch hynny, mae'n ddigon hen i gael cariad.
Yn bwysicaf oll, mae'n mentro'i grefft mewn cynghrair y mae ei chefnogwyr yn gosod premiwm ar sêr gyda chariadon. Felly, dim ond mater o amser fyddai hi cyn iddo sicrhau un iddo'i hun.

Mae'r ystum Jarrod Bowen yn ei wneud pan ofynnwch am ei gariad
Mae'r ystum Jarrod Bowen yn ei wneud pan ofynnwch am ei gariad.

Bywyd Teulu Jarrod Bowen:

Ganed ein bachgen - fel pob bod dynol - o fenyw. Mae ganddo dad gyda brodyr a chwiorydd a set ehangach o berthnasau a pherthnasau agos. Cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel ei deulu. Rydyn ni'n dod â ffeithiau i chi am rieni Jarrod Bowen. Hefyd, byddwn yn amlinellu ffeithiau am ei frodyr a'i chwiorydd a'i berthnasau yma.

Am Jarrod Bowen Tad:

Mae Sam yn Dad i'r pêl-droediwr. Roedd hefyd yn seren bêl-droed broffesiynol ond cafodd yrfa llai amlwg. Er gwaethaf Bowen mae parch mawr iddo. Cyfweliad diweddar yr ymosodwr - dan y teitl Roedd Harry Redknapp eisiau arwyddo fy Nhad ar gyfer West Ham! - yn siarad cyfrol am y modd y gwnaeth campau Sam mewn rhengoedd heblaw cynghrair iddo bopio ar radar West Ham ond ni chafodd ei arwyddo. Yn ffodus, mae Bowen yn byw breuddwyd Sam ac mae'r tad chwaraeon yn hapus i'w wylio yn ymddangos yn Stadiwm Llundain.

Ynglŷn â Mam Jarrod Bowen:

Fel Sam, mae mam y blaenwr yn cael effaith enfawr ar fywyd a chodiad ei blentyndod. Mae hi'n ymuno â'i gŵr i gadw golwg ar gynnydd eu mab yn Nwyrain Llundain a sicrhau ei fod yn cadw diddordebau'r teulu yn y gamp yn fyw.

Jarrod Bowen gyda'i gyn-dad pêl-droed a'i fam bêr.
Jarrod Bowen gyda'i gyn-dad pêl-droed a'i fam bêr.

Ynglŷn â Brodyr a Chwiorydd Jarrod Bowen:

Ydych chi'n ymwybodol bod gan y blaenwr Seisnig frawd o'r enw Harry? Mae ganddo hefyd chwaer iau y mae'n rhaid i'w henw fod yn rhywbeth melys. Rhaid i'r brodyr a chwiorydd fod yn hynod falch ohono a phopeth y mae'n ei wneud yn Nwyrain Llundain.

Jarrod Bowen gyda'i frodyr a chwiorydd - brawd o'r enw Harry a'i chwaer.
Jarrod Bowen gyda'i frodyr a chwiorydd - brawd o'r enw Harry a'i chwaer.

Am Berthnasau Jarrod Bowen:

I ffwrdd o fywyd teuluol uniongyrchol y dyn o Loegr, nid oes cofnodion o'i achau. Fel ein cynulleidfa uchel ei pharch, rydym yn chwilfrydig i ddarganfod a oedd neiniau a theidiau mamol a thadol Bocross yn athrylithwyr pêl-droed fel ef.

Ydy ei ewythrod a'i fodrybedd wrth eu bodd â'r gamp? Yna mae'n rhaid bod ganddo gefnder yn gwneud tonnau yn rhywle iawn. Efallai ie neu na. Mae gormod o chwilfrydedd yr ydym am ei fodloni, er nad ydym ar frys i adnabod ei neiaint a'i nithoedd eto.

Bywyd Personol Jarrod Bowen:

Mae newid fel maen nhw'n ei ddweud yn gyson, ond mae ein bachgen wedi profi i fod yn eithriad. Mae Bowen - yn ddoeth o ran agwedd - wedi aros pwy ydyw o'i ddyddiau ym mhêl-droed y gynhadledd hyd at yr hediad gorau. Mae'n ostyngedig, i lawr i'r ddaear ac yn lletya. Mae'n credu mewn symud ymlaen bob amser waeth beth yw'r gost, meddylfryd sy'n adlewyrchu yn ei dechnegau gweithio allan anhygoel.

Ydych chi'n ymwybodol o hynny Llusgodd Jarrod Bowen deiars tractor ar draws cae i'w swmpio i fyny i lwyddo fel blaenwr? Cymaint yw bod y blaenwr yn dymuno llwyddiant ac na fyddai’n stopio ar ddim i fod ar ben ei gêm.

Er nad ydyn ni wedi ei ddal yn cael hwyl y tu allan i bêl-droed, mae'n ein taro ni fel rhywun sy'n caru cerddoriaeth. Rhaid i nofio a chymdeithasu gyda ffrindiau fod yn rhan o'i hobïau. Hefyd, dylai gwyliau fod ar y rhestr o'i ddiddordebau.

Mae bob amser yn cadw ei ffrindiau'n agos.
Mae bob amser yn cadw ei ffrindiau'n agos.

Ffordd o Fyw Jarrod Bowen:

Mae'r blaenwr yn newydd i bêl-droed hedfan uchaf yn yr un modd ei werth net o 4 Miliwn Ewro! Nid oes llawer y gall ei wneud gyda chyflog blynyddol o £ 5,000,000. Mae hyn yn esbonio pam fod ei luniau Instagram yn amddifad o'r ffordd o fyw fflachlyd a nodweddir gan fordeithio mewn ceir egsotig a lolfa mewn tai mawr.

Ffeithiau Untold Jarrod Bowen:

I lapio'r erthygl hon ar stori plentyndod a bywgraffiad y chwaraewr, dyma ychydig o wirioneddau amdano:

Ffaith # 1- Cyflog ac Enillion fesul Eiliad:

TENURE / ENNILLEnillion mewn Punnoedd (£)
Y Flwyddyn£ 5,000,000
Fesul Mis£ 416,667
Yr Wythnos £ 96,006
Y Dydd£ 13,715
Fesul Awr£ 571
Fesul Munud£ 9.52
Fesul Eiliad£ 0.16

Ers i chi ddechrau gwylio Jarrod Bowen's Bio, dyma beth mae wedi'i ennill.

£ 0

Ffaith # 2- Crefydd:

Mae pêl-droedwyr yn fawr am gadw mam am eu hagwedd at faterion ffydd. Felly, mae'n anodd darganfod a ydyn nhw'n gredinwyr ai peidio. Yn achos Jarrod Bowen, rydym yn hyderus ei fod yn gredwr ac yn fwyaf tebygol yn Gristion.

Ffaith # 3- Sgoriau FIFA 2020:

Mae'n warthus nodi bod FIFA wedi rhoi sgôr isel i seren na ellir ymosod arni. Yn debyg i Joe Rondon, sut ydyn ni'n cysoni'r ffaith bod gan flaenwr â nodweddion mor anhygoel sgôr gyffredinol o ddim ond 77 gyda photensial o 84? Nid yw'n adio i bêl-droediwr sy'n enwog am arbed clybiau rhag cael eu gwrthod.

Wele stats seren sy'n codi
Wele stats seren sy'n codi

I gloi:

Diolch am ddarllen y darn addysgiadol hwn ar stori plentyndod a bywgraffiad Jarrod Bowen. Gobeithio ei fod wedi eich ysbrydoli i gredu bod yr eiliadau tywyllaf ychydig cyn y wawr. Yn union fel roedd Bowen yn meddwl ei fod wedi colli pob gobaith nes i Henffordd gofio a rhoi contract newid bywyd iddo.

Mae'n rhaid i ni nawr ganmol cefnogaeth ddi-glem rhieni'r blaenwr i'w yrfa. Ni chwyddodd eu ffydd ynddo erioed, hyd yn oed pan oedd yn ymddangos nad oedd gan Bowen ddyfodol mewn pêl-droed mwyach. Heddiw, mae'n sicr yn gwybod sut i roi gemau yn y gwely ac mae aelodau ei deulu yn falch o weld eu rhai eu hunain yn cael eu galw'n Saeson Arjen Robben.

Yn y bywyd, rydym yn ymfalchïo mewn cyflwyno straeon plentyndod a ffeithiau bywgraffiad gyda chywirdeb a thegwch. Rhag ofn y byddwch chi'n gweld unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn, gwnewch yn dda i gysylltu â ni neu adael neges isod.

WiKi:

I gael atebion cyflym ar eich Ymholiadau Bywgraffyddol, defnyddiwch ein tabl gan ei fod yn crynhoi proffil Jarrod Bowen.

Ymholiadau BywgraffiadData Wiki
Enwau Llawn:Jarrod Bowen.
Ffugenw:Bocross.
Oedran:23 mlynedd, 11 mis.
Dyddiad Geni:20fed o Ragfyr 1996.
Man Geni:tref Llanllieni yn Swydd Henffordd, Lloegr.
Uchder yn y Traed:5 Traed, 9 Modfedd.
Uchder yn Cm:175.26.
Swydd Chwarae:Streiciwr.
Rhieni: Sam (tad).
Brodyr a chwiorydd:Harry (brawd), Chwaer Iau.
Cariad:N / A.
Sidydd:Sagittarius.
Diddordebau:Gwrando i gerddoriaeth. nofio a threulio amser da gyda theulu a ffrindiau.
Net Worth:4 Miliwn Ewro.

Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau