Stori Plentyndod Byd Gwaith Diogo Dalot a Ffeithiau Untold Biography

Stori Plentyndod Byd Gwaith Diogo Dalot a Ffeithiau Untold Biography

Mae LB yn cyflwyno Stori Lawn Athrylith Pêl-droed sy'n fwyaf adnabyddus wrth y llysenw; “Cheeky“. Mae ein Stori Plentyndod Diogo Dalot ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Untold yn dod â chi adroddiad llawn o ddigwyddiadau nodedig o amser ei blentyndod hyd yn hyn. Mae'r dadansoddiad yn cynnwys stori ei fywyd cyn enwogrwydd, cefndir teuluol, bywyd perthynas, a llawer o ffeithiau OFF-Pitch eraill (ychydig yn hysbys) amdano.

Ydy, mae pawb yn gwybod am ei gyflymder a'i gorfforol. Fodd bynnag, dim ond ychydig sy'n ystyried Bio Diogo Dalot sy'n eithaf diddorol. Nawr heb ado pellach, gadewch i ni Ddechrau.

Stori Plentyndod Diogo Dalot ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin -Bywyd Cynnar a Theuluol

Ganwyd José Diogo Dalot Teixeira ar y 18fed diwrnod o Fawrth 1999 yn Braga, Portiwgal. Fe'i ganed i'w riant Mr a Mrs Dalot Teixeira. Mae'n bwysig nodi bod tad Diogo yn berchen ar y Dalot enw tra bod ei wraig (mam Diogo Dalot) yn berchen ar y Teixeira enw.

Magwyd Dalot gyda'i chwaer hyfryd, Mariana (yn y llun isod) y mae'n ei ystyried yn ffrind gorau iddo o ddyddiau ei blentyndod.

O ran ei gefndir teuluol, mae'n dod o gartref cerddorol Cristnogol neilltuol. Dyma'r cyfiawnhad dros ein rheswm; Roedd rhieni Diogo Dalot yn gariadorion cerddorol a chantorion a gyfarfu a chwympo mewn cariad yn yr eglwys tra'n canu fel Côrfeistr a Chôrfeistri.

Nid yw'n syndod, ei chwaer hynaf, Mariana oedd y person cyntaf yn y teulu Dalot a etifeddodd y genyn ganu gan ei mam a'i dad. Yn anffodus, nid oedd gan rieni Diogo Dalot broblemau gyda'u unig fab yn chwaraewr pêl-droed, yn hytrach na cherddor yn hytrach na'r hyn y byddai rhieni eraill yn ei awgrymu. Fe welon nhw fod eu mab yn ymroddedig i bêl-droed o'r un oedran. I ddangos pa mor ymrwymedig ydyw i'r gêm, roedd Dalot unwaith wedi colli cyngerdd pwysig a drefnwyd gan Mariana er mwyn cysgu'n dda a pharatoi ar gyfer gêm. Heb amheuaeth, mae hynny'n sicr yn unol â'i gymeriad. Isod mae llun o Mariana Dalot yn gwneud yr hyn y mae hi'n gwybod sut i wneud orau.

Stori Plentyndod Diogo Dalot ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin -Adeiladu Gyrfa

Hyd yn oed fel plentyn bach, roedd talent Dalot yn weladwy i bawb ei weld cyn gynted ag y dechreuodd gicio pêl ac yn bwysicaf oll, gan ddangos teyrngarwch i'w glwb plentyndod annwyl, FC Porto.

Yn sgil angerdd Diogo Dalot dros bêl-droed, cofrestrodd ar restr tîm ieuenctid lleol, academi Fintas a roddodd y llwyfan iddo arddangos ei ddoniau.

Ers i chi ymuno ag academi Fintas yn ei dref enedigol o Braga yn 6, roedd Dalot yn ymddangos i fod yn wych ac enwogrwydd a gafodd yn yr oedran bach hwnnw. Yn ôl wedyn, daeth ei allu i ddelio ag enwogrwydd yn gyfrannol yn uniongyrchol i'w allu i drin y bêl. Daeth ei boblogrwydd i lwyfan bod yn rhaid i hyfforddwyr Fintas ganiatáu iddo hyfforddi gyda phlant dair blynedd yn hŷn nag ef, sy'n gwbl anhygoel i'r grŵp oedran hwnnw.

Yn synnu, pan oedd yn 8, datganodd Benfica a Porto ddiddordeb i'w arwyddo. Ar ôl clywed y newyddion, penderfynodd rhieni Diogo Dalot fynd â'u mab i'r ddau glwb i gael cynnig arno.

Stori Plentyndod Diogo Dalot ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin -Rise at Fame

Treuliodd eu mab rhyfeddod bythefnos gyda'r Eagles yn Lisbon a chafwyd prawf llwyddiannus. Ond roedd un mater yn parhau. Dyna "Pellter". Daeth rhieni Dalot i wybod hynny; roedd y pellter o Braga (eu cartref) i Lisbon yn ormod. Roedd hyn yn eu gwneud yn ystyried FC Porto a ddaeth yn ddewis llawer mwy rhesymegol, yn enwedig oherwydd bod Dalot yn cefnogi'r Dreigiau.

Diolch i benderfyniad ei deulu, ymunodd Dalot â FC Porto yn olaf. Nid oedd erioed wedi difaru'r dewis ers iddo ymuno â'r clwb. Nid oedd Dalot erioed wedi cael ei dynnu'n ôl. Yn ddelfrydol, cymerodd ei yrfa gynnydd meteorig.

Gwnaeth Dalot gynnydd cyflym ac fe'i hystyriwyd yn gyffredinol fel un o'r rhagolygon uchaf yn academi Porto. Yn sydyn, erbyn 16, roedd eisoes yn hyfforddi gyda'r garfan gyntaf. Mae FC Porto yn ei ddisgrifio fel "cefn gefn fodern, gydag awydd i ymosod". Roedd y gamp hon yn dal llygaid Jose Mourinho a'i cafodd ar gyfer United ar y 6th o Fehefin, 2018.

Roedd Dalot yn cyrraedd Old Trafford yn fygythiad i heneiddio Antonio Valencia ac Ashley Young a oedd yn dominyddu swyddi cywir a chwith cyn iddo gyrraedd.

Mae'r gweddill, fel y dywedant, bellach yn hanes.

Stori Plentyndod Diogo Dalot ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin -Bywyd Perthynas

Heb amheuaeth, mae Pêl-droedwyr bob amser wedi cael eu hamgylchynu gan gariadon a wags hardd. Byddai gweld pwy mae Diogo Dalot ifanc yn dyddio yn sicr yn codi rhai aeliau yn enwedig ymhlith cefnogwyr Manchester United.

Ar hyn o bryd, wrth i ni ysgrifennu, mae sibrydion wedi bod yn hedfan o gwmpas am ei gariad. Ar hyn o bryd mae Peharbs, Diogo Dalot yn byw mewn cyfnod y mae'n ei ystyried "rhy yn gynnar ” i ddangos statws ei berthynas â'r cyhoedd.

Stori Plentyndod Diogo Dalot ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin -Ffeithiau Bywyd Personol

  • Ei enw 'Diogo'yn fersiwn Portiwgaleg o'r enw'Diego' sy'n meddwl 'Fforydd chwithus; cyfoethog mewn anrhegion'
  • Mae Diogo yn gyfeillgar iawn ac yn aml yn dod o hyd iddyn nhw mewn cwmni o ffrindiau.

  • Mae Diogo Dalot yn anhunanol. Mae bob amser yn barod i helpu eraill, heb obeithio cael unrhyw beth yn ôl.
  • Ar nodyn personol, mae Diogo Dalot yn anfodlon pobl sy'n honni eu bod nhw'n gwybod-i-dim. Mae hefyd yn anfodlon cael ei beirniadu a'i greulondeb o unrhyw fath.
  • Mae adroddiadau yn awgrymu bod Diogo Dalot a C Ronaldo yn ffrindiau agos.

Dyma'r unig reswm a wnaeth efelychu taith gyrfa'r idol trwy ymuno â Man United.

Stori Plentyndod Diogo Dalot ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Heb eu Trin -Ffeithiau Bywyd Gyrfa

  • Ar ôl arwyddo ar gyfer United, dywedodd Dalot ...

“Fydda i byth yn gallu ffarwelio â Porto, oherwydd dydych chi byth yn ffarwelio â’r un sy’n deulu i ni. Ni all unrhyw bêl-droediwr wrthod gweithio mewn clwb fel Manchester United a gweithio gyda José Mourinho. " 

  • Os ydych chi wedi chwarae Rheolwr Pêl-droed ar unrhyw adeg, mae'n fwy na thebyg eich bod wedi clywed am Diogo Dalot.

Fel arfer mae'n dechrau fel amddiffynwr addawol sydd, ar ôl ychydig o dymor, yn cael twf aruthrol ac yn trawsnewid i mewn i Alves Dani or Sergio Ramos.

  • Yn ei grŵp oedran, ef yw'r cefnwr gorau yn Ewrop. Mae Diogo yn amddiffynwr ifanc hynod dalentog gyda'r holl rinweddau i ddod yn chwaraewr gorau yn y byd yn gyflym. Mae ganddo'r holl briodoleddau sydd eu hangen ar gefnwr: corfforol, deallusrwydd tactegol ac ansawdd technegol, ynghyd â meddylfryd Academi Porto sy'n paratoi chwaraewyr ar gyfer yr aeddfedrwydd sydd ei angen arnynt ar y lefel broffesiynol.
  • Cyn i Manchester United gael gafael ar Dalot, bu Real Madrid a FC Barcelona yn ymladd ar gyfer serennog Portiwgal. Denodd y cefn yn ôl sylw'r ddau gewr La Liga pan helpodd ei wlad i goncro Pencampwriaethau Ewropeaidd 2016 Under-17, gan guro Sbaen yn y rownd derfynol.
  • Ei Gwendid: Mae Diogo Dalot yn un troedfedd iawn a dylid ei hyfforddi i ddatblygu ei droed chwith. Mae angen i ardal wan arall ganolbwyntio ar gael presenoldeb awyrol effeithiol. Mae ganddo waith i'w wneud gyda'r adran pennawd.

GWIRIO FFAITH: Diolch am ddarllen ein Stori Plentyndod Diogo Dalot ynghyd â ffeithiau bywgraffiad heb eu datgelu. Yn LifeBogger, rydym yn ymdrechu am gywirdeb a thegwch. Os ydych chi'n gweld rhywbeth nad yw'n edrych yn iawn yn yr erthygl hon, rhowch eich sylw neu cysylltwch â ni!

Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau