Stori Plentyndod Plus Neidio Nebwyll Natur Saul Niguez

Stori Plentyndod Plus Neidio Nebwyll Natur Saul Niguez

Mae LB yn cyflwyno Stori Lawn Athrylith Pêl-droed sy'n fwyaf adnabyddus gyda'r enw; “Niguez”. Mae ein Stori Plentyndod Saul Niguez ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Untold yn rhoi cyfrif llawn i chi o ddigwyddiadau nodedig o'i amser plentyndod hyd yn hyn. Mae'r dadansoddiad yn cynnwys ei fywyd cynnar, cefndir teuluol, hanes bywyd cyn enwogrwydd, yn codi i stori enwog, perthynas a bywyd personol ac ati.

Ydy, mae pawb yn gwybod ei fod yn un o ganolwyr gorau chwaraewr canol cae y parc yn Ewrop. Fodd bynnag, dim ond ychydig sy'n ystyried Bywgraffiad Saul Niguez sy'n eithaf diddorol. Nawr heb ado pellach, gadewch i ni ddechrau.

Stori Plentyndod Saul Niguez a Bywgraffiad Untold Ffeithiau - Bywyd cynnar

Ganwyd Saul Níguez Esclapez ar y  21 Tachwedd 1994 i'w fam, Pilar Esclápez a'i dad, José Antonio Ñíguez yn Elche, Sbaen. Isod mae llun o rieni hyfryd Saul sy'n falch o lwyddiannau eu plentyn a anwyd ddiwethaf.

Rhieni Saul Níguez- Pilar Esclápez a José Antonio Ñíguez.
Rhieni Saul Níguez- Pilar Esclápez a José Antonio Ñíguez.

Saul Niguez Origin:

Daw Teulu Saul Niguez o gymuned ymreolaethol Valenciaidd yn Sbaen. Mae'r llwyth hwn yn siarad yr iaith Valenciaidd ac mae ei 4.9 miliwn o drigolion yn ffurfio'r pedwerydd grŵp ethnig mwyaf poblog ar ôl Andalusia, Catalwnia a Madrid.

Tarddiad Saul Níguez. Credyd i Asya Pereltsvaig ac Instagram.
Tarddiad Saul Níguez. Credyd i Asya Pereltsvaig ac Instagram.

Cefndir Teulu Saul Niguez:

Daw Saul o gartref chwaraeon, teulu sy'n pêl-droed yn rhedeg ym genynnau pob mab dyn. Oeddet ti'n gwybod?… Chwaraeodd tad Saul, José Antonio, yn y llun isod fel ymosodwr i'w clwb tref enedigol Elche am sawl blwyddyn.

Tad Saul Níguez- José Antonio Ñíguez. Credyd i Emporda.
Tad Saul Níguez- José Antonio Ñíguez. Credyd i Emporda.

Roedd yn anodd i José Antonio ddelio ag ymddeoliad ar ôl iddo gael ei yrfa bêl-droed. Penderfynodd y cyn-bêl-droedwr ar ôl ymddeol barhau i fyw ei freuddwyd trwy ei feibion. Saul Tyfodd Niguez a'i ddau frawd mawr, sef Jonathan ac Aaron i fyny i ddod yn bêl-droedwyr fel eu tad.

Brodyr Saul Níguez- Jonathan ac Aarón Níguez. Credyd i ABC.
Brodyr Saul Níguez- Jonathan ac Aarón Níguez. Credyd i ABC.

Stori Plentyndod Saul Niguez a Bywgraffiad Untold Ffeithiau - Bywyd Gyrfa Cynnar

Y nodweddion personoliaeth o fod y plentyn ieuengaf a wnaeth Saul Niguez oedd y plentyn mwyaf rhy uchelgeisiol a hynod gystadleuol yn y teulu. Ymhlith ei frodyr, ef oedd yr un oedd â'r ysbryd ymladd cryfaf.

Yn sgil cariad Saul Niguez at bêl-droed, fe wnaeth ei dad ei gofrestru yn rhestr ddyletswyddau academi clwb eu tref enedigol, Elche CF, a roddodd y llwyfan iddo arddangos ei ddoniau. Cafodd Saul Niguez effaith ar unwaith yn Elche a welodd yn codi’n gyflym uwchlaw ei rengoedd grŵp oedran i ddod yn gapten ei dîm.

Bywyd Gyrfa Cynnar Saul Níguez. Credyd i Instagram.
Bywyd Gyrfa Cynnar Saul Níguez. Credyd i Instagram.

Gwnaeth Saul Niguez lawer o aberth yn yr academi a oedd yn ei weld yn ymyrryd ymysg ei gyfoedion. Roedd adegau'n rhaid iddo fethu partïon pen-blwydd. Ond ar yr ochr fflip, roedd yn hapus iawn i wneud yr hyn yr oedd yn ei garu. Gwnaeth bod y gorau ymysg ei grŵp oedran ef yn destun sylw i academi Real Madrid a gafodd ei ennill yn y flwyddyn 2006.

Stori Plentyndod Saul Niguez a Bywgraffiad Untold Ffeithiau - Ffordd i Enwi

Roedd Saul yn cael ei fwlio pan oedd yn Real Madrid Academy:

Daeth Saul Niguez yn chwaraewr ieuenctid Real Madrid ar ôl cael ei ddal gan y clwb yn 11 yn y flwyddyn 2006. Nid oedd gan Saul yr amser gorau yn yr academi er gwaethaf bod wedi'u meithrin gyda gofal mwyaf.

Yn ôl Chwaraeon Chwaraeon, Honnodd Saul Niguez ei fod yn destun bwlio a thriniaeth ddrwg gan bobl anhysbys iddo. Mewn cyfweliad gyda 'El Mundo', dwedodd ef,

"Yn ystod y flwyddyn honno gyda Madrid, dysgais lawer o bethau, aeddfedais lawer. Roedd hefyd yn amser anodd i mi hefyd oherwydd bod llawer o bethau nad ydynt yn chwaraeon yn digwydd. "

Honnodd Saul fod pobl anhysbys yn dwyn fy esgidiau, bwyd ac yn ei atal rhag mynd i hyfforddiant am bythefnos. Roedd y bobl ddrwg hefyd yn fframio ef trwy basio llythyr at ei reolwr ieuenctid a honnodd yn fras ei fod wedi ei ysgrifennu.

Cyrhaeddodd amser ychydig na allai Saul ddioddef y twrnameintiau hyn. Ar ôl ymgynghori â ffrindiau ac aelodau o'r teulu, gwnaeth y penderfyniad ei fod yn mynd i adael y clwb. Roedd hyn yn y flwyddyn 2008.

Stori Plentyndod Saul Niguez a Bywgraffiad Untold Ffeithiau - Rise at Fame

Roedd ymuno â chymdogion Real Madrid, Athletico Madrid, yn benderfyniad doeth o ystyried sut mae Saul wedi datblygu hyd yn hyn. Tra bod academi ieuenctid Atlético Madrid, cafodd Saul y driniaeth orau. Aeth ymlaen i ymddangos mewn mwy na 200 o gemau cystadleuol i dîm ieuenctid y clwb ac osgoi cyrchfannau deniadol Manchester United ac Arsenal.

Fel ar adeg ysgrifennu, mae Saul Niguez wedi smentio ei enw yn athlet enwog Athletico Madrid, diolch i'w gasgliad o deitlau.

Y gweddill, fel y dywedant yw hanes.

Stori Plentyndod Saul Niguez a Bywgraffiad Untold Ffeithiau - Bywyd Perthynas

Y tu ôl i'r pêl-droediwr llwyddiannus, mae yna gariad syfrdanol ym mherson Yaiza y bydd chwaer Celine Dion, os na chaiff ei chamgymryd, yn denau.

Saul Níguez a Yaiza. Credyd i Diario AS.
Saul Níguez a Yaiza. Credyd i Diario AS.

A barnu o'r llun uchod, byddwch chi'n cytuno â'r ffaith bod bod yn chwaraewr golygus yn haeddu wag yr un mor brydferth.

Mae Yaiza yn fraslyd hardd sy'n ysgogi hyder ym mhob un o'i sothach. Mae hi'n berson anhunanol sy'n gwneud dim mwy na darparu cefnogaeth emosiynol i'w dyn, hyd yn oed mae'n golygu ei bod hi'n dal ei bywyd ei hun.

Mae'r ffaith bod y ddau gariad wedi bod yn dyddio am gyfnod yn gadael dim amheuaeth y gallai priodas fod yn gam ffurfiol nesaf.

Stori Plentyndod Saul Niguez a Bywgraffiad Untold Ffeithiau - Bywyd personol

Byddai dod i wybod bod bywyd personol Saul Niguez yn eich helpu i gael darlun cyflawn ohono. Gan ddechrau, mae'n rhywun sy'n gwerthfawrogi tri pheth yn ei fywyd. Mae nhw; ei deulu, ei gariad a'i chŵn, mae un ohonynt yn y llun isod.

Mae chwaraewyr pêl-droed, yn union fel y gweddill ohonom, yn caru eu hanifeiliaid anwes ac nid yw Saul Nuguez yn eithriad. Hyd yn oed ti mae yna ddywediad nad oes teyrngarwch ar ôl yn y gêm fodern, does bosib nad yw hyn yn ystyried y cwlwm cryf a rennir rhwng Yaiza, Saul, a'i gi.

Oeddet ti'n gwybod?… Pan nad yw gwraig Saul Nuguez, Yaiza, yn brysur yn meddwl am ei dyn, mae hi'n treulio'r rhan fwyaf o'i hamser yn gofalu am eu cŵn y mae eu henwau; Boris a Thaila.

Stori Plentyndod Saul Niguez a Bywgraffiad Untold Ffeithiau - Bywyd teulu

Am Rieni Saul Niguez:

Daw Saul o gefndir teuluol isel, un y mae ei aelodau yn gweld ystyr yn eu gyrfaoedd pêl-droed a dim byd arall. Y ddau Pilar Esclápez a José Antonio Ñíguez ar hyn o bryd byw bywydau hapus a llwyddiannus diolch i'w gallu i get y gorau o'u plant. Mae eiliadau pen-blwydd yn diffinio'r amser mwyaf dathliedig yn y teulu.

Rhieni Saul Níguez- Mam, Pilar Esclápez a'i dad, José Antonio Ñíguez.
Rhieni Saul Níguez- Mam, Pilar Esclápez a'i dad, José Antonio Ñíguez.

Ynglŷn â Sibrydion Saul Niguez:

Brodyr Saul Níguez- Jonathan (Chwith) ac Aaron (Canol). Credyd i Instagram.
Brodyr Saul Níguez- Jonathan (Chwith) ac Aaron (Canol). Credyd i Instagram.

Y dyn yn y canol, Aaron yw ail Saul i'r brawd hynaf. Mae chwe blynedd yn iau na Saul. Codwyd Aaron trwy system ieuenctid academi Valenciaidd. Fel ar adeg ysgrifennu, mae'n chwarae fel asgellwr i'r clwb o Malaysia, Johor Darul Ta'zim FC

Jonathan yw'r hynaf o frodyr y Niguez. Mae 9 mlynedd yn hŷn na Saul. Yn union fel Aaron, cafodd ei fagu hefyd yn system ieuenctid Valencia. Ar hyn o bryd mae Jonathan yn chwarae fel chwaraewr canol cae i Elche.

Stori Plentyndod Saul Niguez a Bywgraffiad Untold Ffeithiau - LifeStyle

Trwy gydol golwg ar hanes ei fywyd cymdeithasol, gwelsom nad Saul yw'r math o bêl-droediwr sy'n byw'r Ffordd o Fyw Lavish yn hawdd i'w weld gan lond llaw o geir eithaf argraff, booze, swagger, merched, tŷ gwych. Mae'n well ganddo edrych yn shinny y tu allan i bêl-droed.

Stori Plentyndod Saul Niguez a Bywgraffiad Untold Ffeithiau - Ffeithiau Untold

Unwaith y bydd Pêl-droed wedi'i Gynllunio Cyn ei Iechyd:

Oeddet ti'n gwybod?… Roedd unwaith yn rhaid i Saul Niguez dreulio misoedd mewn poen ac anghysur, gan dynnu gwaed. Roedd hwn yn amser yn cael diagnosis o anhwylder yr arennau. Hyd yn oed yn hynny o beth, roedd pob Saul eisiau gwneud pêl-droed.

Problem Aren Saul Níguez- Y Stori Heb Ei Dweud. Credyd i DreamTeam a WebMD.
Problem Aren Saul Níguez- Y Stori Heb Ei Dweud. Credyd i DreamTeam a WebMD.

Yn ôl Y gwarcheidwad, cymerodd ymyriad hyfforddwr cynorthwyol Athletico Madrid i achub y sefyllfa. Edrychodd El Mono Burgos, cyn gôl-geidwad Athletico Madrid, Saul yn y llygaid a chynnig cyngor iddo.

"Ac yna gwelais," … Meddai Saúl.

Llun o Almaeneg El Mono Burgos. Credyd i Alchetron
Llun o Almaeneg El Mono Burgos. Credyd i Alchetron

Ar gyfer Saul, gwrandewch ar yr Almaen El Mono Burgos wedi gwneud synnwyr wrth iddo siarad â phrofiad iddo gan ei fod ef ei hun wedi cael diagnosis o ganser yn 2003. Ar y pryd, gofynnodd y meddygon iddo aros tan ddydd Llun i gael gwared ar y tiwmor. Gwrthododd Mono a mynnodd y dylai gael ei weithredu ar unwaith.

Teyrngarwch i Diego Simeone: 

Ffeithiau Heb eu Datgelu Saul Níguez - Teyrngarwch i Diego Simeone. Credyd i SportsKeeda.
Ffeithiau Heb eu Datgelu Saul Níguez - Teyrngarwch i Diego Simeone. Credyd i SportsKeeda.

Yn ddiweddar, dywedodd Saul Niguez mewn cyfweliad ei fod am aros yn Atletico am fywyd. Rheswm mawr a ddaeth o ganlyniad i'w barch ato Diego Simeone.

Ei Nodau Gorau:

Credyd i Stiwdio Atleti, Mae Saul wedi profi y tu hwnt i amheuaeth ei fod wedi’i enwi’n chwaraewr canol cae “canol y parc” nad yw byth yn ofni saethu o bell.

Credyd i Pêl-droed Un ar ddeg, Mae Saul wedi profi i fod yn feistr ar “Arddull Barcelona”Fel y gwelir yn ei nod isod. Mae hyn yn esbonio pam mae FC Barcelona, ​​ar adeg ysgrifennu, yn cynllwynio cyrch o € 110 miliwn arno.

GWIRIO FFAITH: Diolch am ddarllen ein Stori Plentyndod Saul Niguez ynghyd â Ffeithiau Bywgraffiad Untold. Yn LifeBogger, rydym yn ymdrechu am gywirdeb a thegwch. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n edrych yn iawn, rhannwch gyda ni trwy wneud sylwadau isod. Byddwn bob amser yn gwerthfawrogi ac yn parchu'ch syniadau.

Tanysgrifio
Hysbysiad o
0 sylwadau
Adborth Mewnol
Gweld yr holl sylwadau