AMDANOM NI

Croeso i LifeBogger! Cartref Gwir Straeon Pêl-droed.

Mae gan Bêl-droedwyr proffesiynol, rheolwyr pêl-droed ac elites i gyd Straeon Plentyndod a Ffeithiau Bywgraffiad. Mae LifeBogger yn cyfleu'r amseroedd bythgofiadwy hyn sy'n hwyl ac yn deimladwy.

Mae ein platfform yn darparu'r Straeon Plentyndod a Ffeithiau Bywgraffiad mwyaf gafaelgar, rhyfeddol a hynod ddiddorol pêl-droedwyr (gweithredol / wedi ymddeol), rheolwyr pêl-droed ac elites. Rydym yn ymdrin â digwyddiadau nodedig o amseroedd eu plentyndod hyd at ddod yn adnabyddus.

Mae'n anhygoel gweld sut mae pêl-droedwyr, rheolwyr ac elites yn tyfu o blant ciwt i weithwyr proffesiynol. Ein nod yw canolbwyntio ar y digwyddiadau a ddigwyddodd ym mywydau'r personoliaethau hyn, un sydd wedi ysgythru yn eu hymwybyddiaeth wedi hynny.

Ein Cenhadaeth: I fod ymhlith y Ffynhonnell Ddigidol Orau ar gyfer Straeon Plentyndod a Ffeithiau Bywgraffiad Pêl-droed.

Mae LifeBogger yn ymdrechu i fod ymhlith y llwyfan pêl-droed ar-lein “Y Gorau” ar gyfer straeon plentyndod a Ffeithiau Bywgraffiad Untold pêl-droedwyr (gweithredol ac wedi ymddeol), rheolwyr ac elites pêl-droed.

Wrth wneud hynny, rydym yn sicrhau ein bod yn darparu ein darllenwyr uchel eu parch y cynnwys ieuengaf (gwerth premiwm) a fyddai'n gwneud iddynt ddod yn ôl am fwy.

Mae ein herthyglau yn cynnwys dadansoddiad llawn o fywydau cynnar eu pêl-droedwyr / rheolwyr / elitaidd, cefndir teuluol, bywydau gyrfa gynnar, ffeithiau bywgraffiad ffordd / codi i enwogrwydd, bywyd teuluol, bywyd perthynas, bywyd personol, ffordd o fyw a ffeithiau heb eu dweud.

Ein Nod: Creu a chynnal ystorfa ddigidol ar gyfer cefnogwyr pêl-droed.

Amcangyfrifir bod mwy na hanner poblogaeth y byd yn ystyried eu hunain yn ddilynwyr neu'n gefnogwyr pêl-droed cymdeithas (pêl-droed). Mae hyn yn awgrymu bod 4 biliwn o bobl yn y byd yn gwylio pêl-droed sef y gamp fwyaf poblogaidd yn y byd.

Er nad ydym yn gwneud newyddion sy'n torri pêl-droed nac yn rhoi'r sgorau diweddaraf na'r 10 uchaf, ein nod yw cynnal storfa plentyndod a chofiant cofiant pêl-droediwr digidol i bob ffan.

Mae ein cadwrfa plentyndod a bywgraffiad pêl-droed yn gobeithio rhoi gwybodaeth ychwanegol i gefnogwyr pêl-droed am y chwaraewyr maen nhw'n eu calonogi am bob diwrnod gêm ar y teledu. Felly, nid yw'n ymwneud â gwylio pêl-droed yn unig ond ei ddarllen.

Ein Gwerthoedd: Cynnwys o Ansawdd a Dioddefaint.

Cynnwys o Safon: Mae LifeBogger yn ymdrechu i ddarparu cynnwys rhagorol sy'n darparu gwerth premiwm i gariadon pêl-droed ledled y byd.

Angerdd: Credwn fod Pêl-droed (Pêl-droed) yn gysylltiedig ag angerdd, emosiwn, cyffro ac ymroddiad. Felly, rydyn ni'n dod ag angerdd i ysgrifennu straeon plentyndod pêl-droed a Ffeithiau Bywgraffiad Untold.

Gwir yw, roedd ysgrifennu cynnwys pêl-droed a chreu angerdd amdano wedi ein bwyta, gan wneud inni gredu ei fod yn Alwad Clarion.