Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky. Tyto podmínky a podmínky se vztahují k používání obsahu aplikace LifeBogger. Je vhodné poznamenat, že nepovolujeme používání našich RSS kanálů na webových stránkách pro automatické generování obsahu.

Váš přístup k obsahu webových stránek a jejich používání je podmíněno tím, že budete souhlasit s těmito podmínkami. Tyto podmínky platí pro všechny návštěvníky.

Přístupem na webové stránky souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost LifeBogger nevlastní nebo neovládá.

Společnost LifeBogger nemá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek nebo služeb třetích stran, a nenese žádnou odpovědnost. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost LifeBogger neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s užíváním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na jakékoli takové webové stránky nebo služby.

Důrazně doporučujeme přečíst si podmínky a zásady ochrany soukromí jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, včetně případného porušení smluvních podmínek.

Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která by měla z důvodu své povahy přežívat, musí zůstat i nadále ukončena, včetně, mimo jiné, vlastnických ustanovení, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Rozhodné právo

Tyto podmínky budou upraveny a vykládány v souladu s právními předpisy Nigérie bez ohledu na ustanovení o kolizním právu.

Naše nedodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek se nepovažuje za zproštění těchto práv. Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek považuje za neplatnou nebo nevymahatelnou soudem, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují celou dohodu mezi námi ohledně naší služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom měli mezi námi ohledně služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize důležitá, budeme se snažit poskytnout nejméně 30 dny před tím, než vstoupí v platnost nová ustanovení. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě našeho uvážení.

Tím, že budeme pokračovat v přístupu k našim Službám nebo jejich používání po provedení těchto revizí, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, přestanete službu používat.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto Podmínek, kontaktujte nás na adrese lifebogger@gmail.com

Loading ...