Obaveštenje DCMA

Obaveštenje o Zakonu o autorskim pravima digitalnog tisućljeća (DMCA).

U LifeBoggeru poštujemo prava vlasnika autorskih prava i radićemo s njima kako bismo osigurali da se materijali koji krše autorska prava budu uklonjeni s naše usluge. LifeBogger sadrži Priče iz djetinjstva, plus neispričane biografske činjenice o fudbalerima. Ako uočite bilo koji, pošaljite e-poštu sa svim odgovarajućim detaljima na adresu „Kršenje autorskih prava“ putem lifebogger@gmail.com. Odmah ćemo preduzeti korektivne mere.

Obaveštenje o Zakonu o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (DMCA) zahtijeva da svaki zahtjev za kršenje bude u pisanom obliku i da sadrži sljedeće podatke:

  • Fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u njegovo ime.
  • Dobar opis djela zaštićenog autorskim pravima za koju se tvrdi da je LifeBogger prekršio rad.
  • Opis materijala i informacija o kršenju zakona. To bi trebalo biti dovoljno razumno da LifeBoggeru omogući pronalaženje materijala.
  • Vaši podaci za kontakt tako da vam LifeBogger može lako kontaktirati.
  • Izjava koju imate u dobroj vjeri da upotrebu materijala nije odobrio vlasnik autorskih prava
  • Izjava da su podaci u obavijesti točni. Štoviše, pod lažnom kaznom, da su podaci koje nam dajete tačni i da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni da djelujete u ime vlasnika autorskih prava.

LifeBogger učiniće da je najbolje da odgovori na „svi zahtevi za preuzimanje“Koji su u skladu sa zahtjevima Zakona o autorskim pravima digitalnog tisućljeća (DMCA) i drugih primjenjivih zakona o intelektualnom vlasništvu.